♥ Cậu có biết :

 

♥ Cậu có biết :

• Tại sao khi con gái thất tình...

• Hay gặp điều gì đó đáng buồn...

• Họ lại muốn cắt tóc không...

♥ Đó là bởi vì :

• Con gái là sinh vật yếu đuối nhất...

• Họ muốn đoạn tuyệt với quá khứ...

• Hay đơn giản là thay đổi chính mình...

• Họ muốn chính bản thân mình...

• Là triệu chứng rõ ràng nhất của sự thay đổi đó...

♥ Thế nên :

• Họ cắt đi mái tóc họ đã chăm chút rất lâu rồi...

♥ Nhưng :

• Không ai để ý rằng...

• Mái tóc bị cắt ngắn ấy sẽ lại dài ra...

♥ Nó là bằng chứng, là câu trả lời cho việc :

• Không ai, có thể thay đổi hoàn toàn...

• Không ai, có thể đoạn tuyệt hẳn với quá khứ...

• Quá khứ ở ngay đằng sau bạn...

• Mãi mãi không bao giờ rời xa bạn...

• Dù cho bạn, có cố gắng thay đổi nó như thế nào...