VÔ TÌNH (Puskin)

                                                    
                                                      Vô tình anh gặp em
                                                      Rồi vô tình thương nhớ
                                                      Đời vô tình nghiệt ngã
                                                      Nên chúng mình yêu nhau


                                                       Vô tình nói một câu
                                                       Thế là em hờn dỗi
                                                       Vô tình anh không nói
                                                       Nên đôi mình xa nhau


                                                       Chẳng ai hiểu vì đâu
                                                       Đường đời chia hai ngả
                                                       Chẳng ai có lỗi cả
                                                       Chỉ vô tình mà thôi

                                                        Vô tình suốt cuộc đời
                                                        Anh buồn đau mải miết
                                                        Vô tình em không biết
                                                        Hay vô tình quên đi