[Thơ] Bao giờ

Bao giờ sông ngừng chảy
Bao giờ nước ngừng trôi
Bao giờ em ngừng đợi
Một người đã xa xôi?

Bao giờ biển hết nước
Bao giờ rừng hết cây
Bao giờ em hết nhớ
Một người đã tuột tay?

Bao giờ chim thôi hót
Bao giờ gió thôi reo
Bao giờ mi thôi ướt
Khi đêm cất tiếng chào?

Bao giờ nghe xuân úa
Bao giờ thấy đông tươi
Bao giờ môi em thắm
Môi xinh khoe nét cười?

Bao giờ sông ngừng chảy
Bao giờ nước ngừng trôi
Bao giờ em ngừng đợi
Để bước tiếp cùng tôi?

Tác giả: Smigel Nguyễn

Ảnh: Internet