Người yêu sách trên Instagram Vs. Ngoài đời thực

1. Tủ đầu giường trên Instagram:

Và ngoài đời thực:

2. Tủ sách của bạn trên Instagram

Và ngoài đời thực thì

3. Góc đọc sách của bạn trên Instagram

Thực sự thì bạn đọc như thế này:


4. Bạn đọc sách ngoài trời trên Instagram:

Và "đọc sách" ngoài đời thực:

5. Số sách bạn đọc gần đây, theo như Instagram:

Mà thực sự thì bạn chỉ mới đọc chúng đến:

6. Chụp một bức ảnh nghệ thuật trên Instagram:


Mà sự thực là...

7. Kỳ nghỉ cùng gia đình trên Instagram:

Thực sự thì kỳ nghỉ cùng gia đình bạn là:

8. Bookmark của bạn trên Instagram:

Cái mà bạn thực sự dùng để đánh dấu trang sách:

9. Đọc sách với thú cưng trên Instagram:

Và ngoài đời thực:

Nguồn: Buzzfeed.com

Người dịch: streetchick

Phủi bụi chuyên mục tin tức