Truyện ngắn

(Tuấn lại nghĩ đến cảnh Thu và Vũ dắt tay nhau bước vào khách sạn, tự nhiên...

Đăng bởi Cửu Vĩ Thiên Hồ

Các trang