Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phong Vân Quyển 02
- Đan Thanh
2809 3 năm 7 months
Thiên Đế Kiếm
- Get Backer
4145 3 năm 7 months
Tiên Luyện Chi Lộ
- Khoái Xan Điếm
9644 3 năm 7 months
Tinh Thần Biến
- Ngã Cật Tây Hồng Thị
3488 3 năm 7 months
Đại Đường Song Long Truyện
- Huỳnh Dị
4712 3 năm 7 months
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn
- Cổ Long
2483 3 năm 7 months
Chỉ Đao
- Nam Kim Thạch
3123 3 năm 7 months
Bạch Cốt U Linh
- Trần Thanh Vân
3450 3 năm 7 months
Ảo Kiếm Linh Kỳ
- Lương Vũ Sinh
3113 3 năm 7 months
Bạch Nhật Quỷ Hồn
- Ưu Đàm Hoa
4310 3 năm 7 months
Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao
- Cổ Long
2265 3 năm 7 months
Ảo Long Thần Cung Ký
- Banhmitrung
2921 3 năm 7 months
Đế hoàng phi - Tập 2
- Hoại Phi Vãn Vãn
14518 3 năm 7 months
Bỉ Ngạn Hoa
- Thương Nguyệt
17032 3 năm 7 months
Thất Dạ Tuyết
- Thương Nguyệt
14117 3 năm 7 months
Dụ dỗ tiểu hồ ly (Dụ hồ)
- Nga My
41892 3 năm 8 months
Liên hoa yêu cốt
- Liên Tuyết Tử Thần
16454 3 năm 8 months
Phượng gáy Trời Nam
- Cổ Long
3388 3 năm 8 months
Dị Thế Tà Quân
- Phong Lăng Thiên Hạ
5726 3 năm 8 months
Tầm tần ký
- Huỳnh Dị
4419 3 năm 8 months
Ngân Câu Đổ Phường
- Cổ Long
3088 3 năm 8 months

Các trang