Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Chí Tôn
Hoàn (full) - Cổ Chân Nhân
268 7 months 2 ngày
Y Tiên Thiểu
Hoàn (full) - Vô Trục
201 7 months 2 ngày
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
198 7 months 2 ngày
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
1968 7 months 2 ngày
Mục Thần Ký
Đang ra - Trạch Trư
814 7 months 2 ngày
Cực Phẩm Tà Thiếu
Đang ra - Diện Hồng Nhĩ Xích
257 7 months 3 ngày
Nga Mỵ
Hoàn (full) - Nga Mi
368 7 months 3 ngày
Ngạo Thế Đan Thần
Hoàn (full) - Tịch Tiểu Tặc
613 7 months 3 ngày
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
352 7 months 6 ngày
Thần Hoàng
Hoàn (full) - Khai Hoang
244 7 months 6 ngày
Thần Y Thánh Thủ
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Vũ
261 7 months 6 ngày
Tà Thiếu Dược Vương
Hoàn (full) - Thắng Kỷ
291 7 months 6 ngày
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Hoàn (full) - Mạo Tự Hữu Tài
284 7 months 6 ngày
Thiếp Thân Đặc Công
Hoàn (full) - Lương Thất Thiểu
360 7 months 6 ngày
Đại Ma Đầu
Hoàn (full) - Tiên Tử Nhiêu Mệnh
149 7 months 1 tuần
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
194 7 months 1 tuần
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Phong Lăng Thiên Hạ
208 7 months 1 tuần
Bá Khí
Hoàn (full) - Xấu Tới Linh Hồn
169 7 months 1 tuần
Thần Tọa
Hoàn (full) - Hoàng Phủ Kỳ
164 7 months 1 tuần
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Đang ra - BanhBaoThit
565 7 months 1 tuần
Kiếm Đạo Độc Thần
Đang ra - Lục Đạo Trầm Luân
583 7 months 1 tuần
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn (full) - Phong Lộng
1296 7 months 2 tuần
Phán Thần Hệ Thống
Đang ra - Tuý Vân Tử
212 7 months 2 tuần
Thiên Huyền Địa Hoàng
Đang ra - Cổ Cổ
247 7 months 2 tuần
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
543 7 months 2 tuần
La Bàn Vận Mệnh
Hoàn (full) - Thuỷ Bình Diện
144 7 months 2 tuần
Vũ Vương
Hoàn (full) - Độc Du
221 7 months 2 tuần
Vĩnh Sinh
Hoàn (full) - Mộng Nhập Thần Cơ
275 7 months 2 tuần
Hoa Sơn Tiên Môn
Hoàn (full) - Mạt Lăng Biệt Tuyết
198 7 months 2 tuần
Ma Long Phiên Thiên
Hoàn (full) - Hủ Thi Ngạc
177 7 months 2 tuần
Tiên Hồng Lộ
Hoàn (full) - Khoái Xan Điếm
175 7 months 2 tuần
Tiên Ngục
Hoàn (full) - Chử Tửu Luận Già Phê
260 7 months 2 tuần
Đại La Thiên Tôn
Hoàn (full) - Chiến Thần Đà
338 7 months 2 tuần
Thiên Tôn Trùng Sinh
Hoàn (full) - Kavy
182 7 months 3 tuần
Vô Tận Thần Công
Hoàn (full) - Linh Ẩn Hồ
199 7 months 3 tuần
Yêu Cung
Hoàn (full) - Minh Nguyệt
166 7 months 3 tuần
Vũ Thần
Hoàn (full) - Thương Thiên Bạch Hạc
204 7 months 3 tuần
Kiếm Nghịch Thương Khung
Hoàn (full) - EK
189 7 months 3 tuần
Toàn Năng Khí Thiếu
Đang ra - Mai Can Thái Thiếu Bính
965 7 months 3 tuần
Thiên
Đang ra - Lão Thiên
243 7 months 3 tuần
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
904 7 months 3 tuần
Thiên Giáng Đại Vận
Đang ra - Phá Hồ
414 7 months 3 tuần
Cận Chiến Pháp Sư
Đang ra - Hồ Điệp Lam
598 7 months 3 tuần
Đường Chuyên
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
232 7 months 4 tuần
Lục Tiên
Hoàn (full) - Tiêu Đỉnh
287 8 months 5 ngày
Tiên Hà Phong Bạo
Hoàn (full) - Khoái Xan Điếm
202 8 months 5 ngày
Sủng Mị
Hoàn (full) - Ngư Thiên Không
178 8 months 1 tuần
Phong Kiếm
- Phong Thiêm Đao
3465 8 months 1 tuần
Đan Thần
Hoàn (full) - Thắng Kỷ
225 8 months 1 tuần
Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Hoàn (full) - Ô Sơn Vân Vũ
305 8 months 1 tuần

Các trang