Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Thần Hoàng
Hoàn - Khai Hoang
174 5 months 1 tuần
Thần Y Thánh Thủ
Hoàn - Tiểu Tiểu Vũ
194 5 months 1 tuần
Tà Thiếu Dược Vương
Hoàn - Thắng Kỷ
234 5 months 1 tuần
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Hoàn - Mạo Tự Hữu Tài
217 5 months 1 tuần
Thiếp Thân Đặc Công
Hoàn - Lương Thất Thiểu
292 5 months 1 tuần
Dưỡng Nữ Thành Phi
Hoàn - Phong Ngôn Nhiễm
461 5 months 1 tuần
Đại Ma Đầu
Hoàn - Tiên Tử Nhiêu Mệnh
108 5 months 1 tuần
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn - Điểm Tinh Linh
150 5 months 1 tuần
Thôn Phệ Tinh Không
Hoàn - Ngã Cật Tây Hồng Thị
230 5 months 2 tuần
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Hoàn - Phong Lăng Thiên Hạ
139 5 months 2 tuần
Bá Khí
Hoàn - Xấu Tới Linh Hồn
119 5 months 2 tuần
Thần Tọa
Hoàn - Hoàng Phủ Kỳ
125 5 months 2 tuần
Tinh Chiến Phong Bạo
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
251 5 months 2 tuần
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Đang ra - BanhBaoThit
358 5 months 2 tuần
Kiếm Đạo Độc Thần
Đang ra - Lục Đạo Trầm Luân
418 5 months 2 tuần
Long Phù
Hoàn - Mộng Nhập Thần Cơ
288 5 months 2 tuần
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn - Phong Lộng
914 5 months 2 tuần
Ma Thần Hoàng Thiên
Đang ra - Đình Kiên
647 5 months 3 tuần
Phán Thần Hệ Thống
Đang ra - Tuý Vân Tử
167 5 months 3 tuần
Thiên Huyền Địa Hoàng
Đang ra - Cổ Cổ
196 5 months 3 tuần
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn - Nam Hi
406 5 months 3 tuần
La Bàn Vận Mệnh
Hoàn - Thuỷ Bình Diện
104 5 months 3 tuần
Vũ Vương
Hoàn - Độc Du
157 5 months 3 tuần
Tạo Thần
Hoàn - Thương Thiên Bạch Hạc
151 5 months 3 tuần
Vĩnh Sinh
Hoàn - Mộng Nhập Thần Cơ
199 5 months 3 tuần
Hoa Sơn Tiên Môn
Hoàn - Mạt Lăng Biệt Tuyết
154 5 months 3 tuần
Ma Long Phiên Thiên
Hoàn - Hủ Thi Ngạc
130 5 months 3 tuần
Tiên Hồng Lộ
Hoàn - Khoái Xan Điếm
131 5 months 3 tuần
Tiên Tuyệt
Hoàn - Thạch Tam
166 5 months 3 tuần
Tiên Ngục
Hoàn - Chử Tửu Luận Già Phê
223 5 months 3 tuần
Đại La Thiên Tôn
Hoàn - Chiến Thần Đà
276 5 months 3 tuần
Ma Ngân
Hoàn - Đình Vũ
156 5 months 3 tuần
Thiên Tôn Trùng Sinh
Hoàn - Kavy
139 5 months 3 tuần
Vô Tận Thần Công
Hoàn - Linh Ẩn Hồ
156 5 months 3 tuần
Yêu Cung
Hoàn - Minh Nguyệt
132 5 months 4 tuần
Vũ Thần
Hoàn - Thương Thiên Bạch Hạc
158 5 months 4 tuần
Kiếm Nghịch Thương Khung
Hoàn - EK
135 5 months 4 tuần
Toàn Năng Khí Thiếu
Đang ra - Mai Can Thái Thiếu Bính
691 5 months 4 tuần
Thiên
Đang ra - Lão Thiên
214 5 months 4 tuần
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
574 5 months 4 tuần
Thiên Giáng Đại Vận
Đang ra - Phá Hồ
320 6 months 59 phút
Cận Chiến Pháp Sư
Đang ra - Hồ Điệp Lam
420 6 months 1 ngày
Đường Chuyên
Hoàn - Kiết Dữ 2
154 6 months 4 ngày
Lục Tiên
Hoàn - Tiêu Đỉnh
233 6 months 1 tuần
Tiên Hà Phong Bạo
Hoàn - Khoái Xan Điếm
150 6 months 1 tuần
Sủng Mị
Hoàn - Ngư Thiên Không
140 6 months 1 tuần
Phong Kiếm
- Phong Thiêm Đao
3305 6 months 1 tuần
Đan Thần
Hoàn - Thắng Kỷ
187 6 months 2 tuần
Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Hoàn - Ô Sơn Vân Vũ
208 6 months 2 tuần
Sất Trá Phong Vân
Hoàn - Cao Lâu Đại Hạ
285 6 months 2 tuần

Các trang