Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1554 1 năm 10 months
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
841 1 năm 10 months
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1243 1 năm 10 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
856 1 năm 10 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
989 1 năm 10 months
Vong Ưu
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
735 1 năm 10 months
Vô Thu Lãnh Nguyệt
Hoàn (full) - Dạ Ngâm
641 1 năm 10 months
Vô Hoa Quả
Hoàn (full) - Jumpvoice
866 1 năm 10 months
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Hoàn (full) - Trong Hồ Lô Có Anh Hoa
594 1 năm 10 months
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
602 1 năm 10 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
2339 1 năm 10 months
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1071 1 năm 10 months
Tư Quân Nhập Mộng
Hoàn (full) - Thất Lý Hồng Trang
732 1 năm 10 months
Phì Thê Phi Thất
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
747 1 năm 10 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1162 1 năm 10 months
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
861 1 năm 10 months
Dẫn Ly Tôn
Hoàn (full) - Tùy Phong Phi
731 1 năm 10 months
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn (full) - Phong Lộng
5633 1 năm 10 months
Long Đồ Án toàn tập
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
20233 1 năm 10 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1299 1 năm 10 months
Xuất Sao
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1104 1 năm 10 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1243 1 năm 10 months
Kim Tiền Bang
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
1047 1 năm 10 months
Nịnh Thần
Hoàn (full) - Địch Khôi
1404 1 năm 10 months
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1868 1 năm 10 months
Hoàng Đế Của Hoàng Đế
Hoàn (full) - IK Lương
1031 1 năm 10 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1161 1 năm 10 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
828 1 năm 10 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3182 1 năm 10 months
Cận Chiến Bảo Tiêu
Hoàn (full) - Phù Sinh Mộng Đoạn
1997 1 năm 10 months
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2065 1 năm 10 months
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Hoàn (full) - Hằng Tâm
1539 1 năm 10 months
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
5368 1 năm 10 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
2862 1 năm 10 months
Bất Diệt Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Hắc Vũ Tán
3070 1 năm 10 months
Thiếp Thân Đặc Công
Hoàn (full) - Lương Thất Thiểu
7396 1 năm 10 months
Ẩn Sát
Hoàn (full) - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
6547 1 năm 10 months
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Dương Quang
3041 1 năm 10 months
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
3353 1 năm 10 months
Cực Phẩm Tà Thiếu
Đang ra - Diện Hồng Nhĩ Xích
3665 1 năm 10 months
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
9163 1 năm 10 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2028 1 năm 10 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8201 1 năm 10 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6775 1 năm 10 months
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Hoàn (full) - Thạch Chương Ngư
3263 1 năm 10 months
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
1417 1 năm 10 months
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
1226 1 năm 10 months
Vụ Cốc
Hoàn (full) - Hoàng Hoa
1083 1 năm 10 months
Ngự Nữ Tâm Kinh
Hoàn (full) - Vương Thiểu Thiểu
1131 1 năm 10 months
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
1679 1 năm 10 months

Các trang