Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1428 1 năm 7 months
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
746 1 năm 7 months
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1126 1 năm 7 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
750 1 năm 7 months
Vô Thu Lãnh Nguyệt
Hoàn (full) - Dạ Ngâm
550 1 năm 7 months
Vô Hoa Quả
Hoàn (full) - Jumpvoice
787 1 năm 7 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
878 1 năm 7 months
Vong Ưu
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
634 1 năm 7 months
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Hoàn (full) - Trong Hồ Lô Có Anh Hoa
499 1 năm 7 months
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
513 1 năm 7 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
2136 1 năm 7 months
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
945 1 năm 7 months
Tư Quân Nhập Mộng
Hoàn (full) - Thất Lý Hồng Trang
632 1 năm 7 months
Phì Thê Phi Thất
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
641 1 năm 7 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1036 1 năm 7 months
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
752 1 năm 7 months
Dẫn Ly Tôn
Hoàn (full) - Tùy Phong Phi
650 1 năm 7 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1187 1 năm 7 months
Xuất Sao
Hoàn (full) - Tô Du Bính
985 1 năm 7 months
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn (full) - Phong Lộng
5441 1 năm 7 months
Long Đồ Án toàn tập
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
16626 1 năm 7 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1127 1 năm 7 months
Kim Tiền Bang
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
938 1 năm 7 months
Nịnh Thần
Hoàn (full) - Địch Khôi
1307 1 năm 7 months
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1765 1 năm 7 months
Hoàng Đế Của Hoàng Đế
Hoàn (full) - IK Lương
943 1 năm 7 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1044 1 năm 7 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
722 1 năm 7 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3080 1 năm 7 months
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Hoàn (full) - Hằng Tâm
1443 1 năm 7 months
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
5261 1 năm 7 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
2759 1 năm 7 months
Bất Diệt Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Hắc Vũ Tán
2945 1 năm 7 months
Ẩn Sát
Hoàn (full) - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
6379 1 năm 7 months
Thiếp Thân Đặc Công
Hoàn (full) - Lương Thất Thiểu
7296 1 năm 7 months
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Dương Quang
2958 1 năm 7 months
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
3246 1 năm 7 months
Cận Chiến Bảo Tiêu
Hoàn (full) - Phù Sinh Mộng Đoạn
1910 1 năm 7 months
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1961 1 năm 7 months
Cực Phẩm Tà Thiếu
Đang ra - Diện Hồng Nhĩ Xích
3570 1 năm 7 months
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
8995 1 năm 7 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6632 1 năm 7 months
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Hoàn (full) - Thạch Chương Ngư
3157 1 năm 7 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1925 1 năm 7 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8056 1 năm 7 months
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
1282 1 năm 7 months
Vụ Cốc
Hoàn (full) - Hoàng Hoa
986 1 năm 7 months
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
1112 1 năm 7 months
Ngự Nữ Tâm Kinh
Hoàn (full) - Vương Thiểu Thiểu
1032 1 năm 7 months
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
1574 1 năm 7 months

Các trang