Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Tuyệt Thế Vũ Thần
Đang ra - Tịnh Vô Ngấn
256 1 tháng 1 tháng 5 ngày
Thái Cổ Thần Vương
Đang ra - Tịnh Vô Ngấn
151 1 tháng 1 tháng 5 ngày
Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Đang ra - Túy Miêu
128 1 tháng 1 tháng 5 ngày
Già Thiên
Hoàn (full) - Thần Đồng
348 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tam Thốn Nhân Gian
Đang ra - Nhĩ Căn
170 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Đế Bá
Đang ra - Yếm Bút Tiêu Sinh
925 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
237 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tối Cường Hệ Thống
Đang ra - Tân Phong
123 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Hoàn (full) - Đường Gia Tam Thiếu
133 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Vô Địch Kiếm Vực
Đang ra - Thanh Phong Loan
1506 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Yêu Thần Ký
Đang ra - Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
722 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh
Hoàn (full) - Thu Thủy Tình
182 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đấu Phá Thương Khung
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
988 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Thiết Huyết Đại Minh
Hoàn (full) - Tịch Mịch Kiếm Khách
105 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Ngự Linh Sư Thiên tài
Hoàn (full) - Tiêu Tương Túy Vũ
129 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tinh Chiến Phong Bạo
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
401 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
139 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Quan Sách
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
107 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Đang ra - Nhược Tuyết Tam Thiên
2452 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Huyền Thiên Tà Tôn
Hoàn (full) - Ô Sơn Vân Vũ
212 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Ngộ Không Truyện
Hoàn (full) - Kim Hà Tại
109 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Thuận Minh
Hoàn (full) - Đặc Biệt Bạch
128 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Ngự Phong Phấn Cô Nương
Hoàn (full) - Nguyên Mộng
169 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Đại Quốc Tặc
Hoàn (full) - Phó Kỳ Lân
132 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Tục Thái A Kiếm
Hoàn (full) - Từ Khánh Vân
103 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Cao Thủ Kiếm Tiền!
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
203 2 months 2 ngày
Đấu La Đại Lục
Hoàn (full) - Đường Gia Tam Thiếu
1379 2 months 2 ngày
Ta Không Thành Tiên
Đang ra - Thời Kính
262 2 months 2 ngày
Bất Diệt Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Hắc Vũ Tán
351 2 months 3 ngày
Âm Dương Thần Chưởng
Hoàn (full) - Trần Thanh Vân
128 2 months 3 ngày
Ân Cừu Ký
Hoàn (full) - Vô danh
116 2 months 3 ngày
Ẩn Long Đại Hiệp
Hoàn (full) - Liễu Tàng Dương
133 2 months 3 ngày
Túy Tâm Kiếm
Hoàn (full) - Ngọa Long Sinh
108 2 months 3 ngày
Giáng Tuyết Huyền Sương
Hoàn (full) - Ngọa Long Sinh
104 2 months 3 ngày
Ma Hoàn Lãnh Nhân
Hoàn (full) - Ngọa Long Sinh
89 2 months 3 ngày
Độc Nhãn Hắc Lang
Hoàn (full) - Vô Danh Tiên Sinh
95 2 months 3 ngày
Thiết Cốc Môn
Hoàn (full) - Quỳnh Mai
88 2 months 3 ngày
Thủy Tinh Cầu
Hoàn (full) - Trần Thanh Vân
85 2 months 3 ngày
Luân Hồi Cung Chủ
Hoàn (full) - Giả Cổ Long
88 2 months 3 ngày
Đại Chúa Tể
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
403 2 months 3 ngày
Võ Lâm Tuyệt Địa
Hoàn (full) - Cổ Long
122 2 months 3 ngày
Thương Hải
Hoàn (full) - Phượng Ca
87 2 months 3 ngày
Quỷ Kiếm U Linh
Hoàn (full) - Ngọa Long Sinh
246 2 months 3 ngày
Hồng Bào Quái Nhân
Hoàn (full) - Cổ Long
110 2 months 3 ngày
Thiên Hương Tiêu
Hoàn (full) - Ngọa Long Sinh
108 2 months 3 ngày
Hải Nộ Triều Âm
Hoàn (full) - Ngọa Long Sinh
92 2 months 3 ngày
Trảm Lư Bảo Kiếm
Hoàn (full) - Từ Khánh Phụng
97 2 months 3 ngày
Kim Điêu Thần Chưởng
Hoàn (full) - Ảo Long
82 2 months 3 ngày
Như Lai Thần Chưởng
Hoàn (full) - Vô danh
116 2 months 3 ngày
Vạn Niên Bất Biến Nguyệt
Hoàn (full) - Người Qua Đường A
111 2 months 3 ngày

Các trang