Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Trọng sinh Lý Mạc Sầu
- A Đậu
8053 6 năm 1 tháng 1 tháng
Bất tử thần long
- Cổ Long
4786 6 năm 1 tháng 1 tháng
Duy Ngã Độc Tôn
- Tiểu Đao Phong Lợi
16953 6 năm 1 tháng 1 tháng
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
- Cửu Bả Đao
3507 6 năm 1 tháng 1 tháng
Hậu tiên cô bảo kiếm
- Cổ Long
4196 6 năm 1 tháng 1 tháng
Tam quốc diễn nghĩa
- La Quán Trung
9359 6 năm 1 tháng 1 tháng
Khách điếm Đại Long Môn (Tập 1)
- Tinh Dã Anh
9337 6 năm 1 tháng 1 tháng
Trọng sinh chu chỉ nhược
- Phượng Vũ Linh Lạc
15098 6 năm 1 tháng 1 tháng
Thư kiếm ân cừu lục
- Kim Dung
4628 6 năm 1 tháng 1 tháng
Tiên cô bảo kiếm
- Cổ Long
4469 6 năm 1 tháng 1 tháng
Phụng Vũ Cửu Thiên
- Cổ Long
8279 6 năm 1 tháng 1 tháng
Ái đích quyền đầu
- Trần Khổ
3852 6 năm 1 tháng 1 tháng
Hòn Đất
- Anh Đức
3822 6 năm 1 tháng 1 tháng
Bạo vương liệt phi
- Ngạn Thiến
42358 6 năm 1 tháng 1 tháng
Kiếm khách liệt truyện
- Nhiều tác giả
3826 6 năm 1 tháng 1 tháng
Đóa mạn đà la của cô dâu xứ Lâu Lan
- Đồng Hoa
21212 6 năm 1 tháng 1 tháng
Huyết tâm lệnh
- Cổ Long
5553 6 năm 1 tháng 1 tháng
Đế hoàng phi - Tập 1
- Hoại Phi Vãn Vãn
34760 6 năm 1 tháng 1 tháng
Bích Huyết Kiếm
- Kim Dung
7478 6 năm 1 tháng 1 tháng
Quy khứ huề hồng tụ
- Mị Ngữ Giả
14515 6 năm 1 tháng 1 tháng
Lan Lăng Vương (Tập 1)
- Dương Thiên Tử
8014 6 năm 1 tháng 1 tháng
Liên Thành Quyết (Tố tâm kiếm)
- Kim Dung
4892 6 năm 1 tháng 1 tháng
Lãnh quân dạ thiếp (Tập 1)
- Hồ Ly
26693 6 năm 1 tháng 1 tháng
Phong Vân Quyển 02
- Đan Thanh
3393 6 năm 1 tháng 1 tháng
Thiên Đế Kiếm
- Get Backer
4695 6 năm 1 tháng 1 tháng
Tiên Luyện Chi Lộ
- Khoái Xan Điếm
10440 6 năm 1 tháng 1 tháng
Tinh Thần Biến
- Ngã Cật Tây Hồng Thị
4299 6 năm 1 tháng 1 tháng
Đại Đường Song Long Truyện
- Huỳnh Dị
5405 6 năm 1 tháng 1 tháng
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn
- Cổ Long
2935 6 năm 1 tháng 1 tháng
Chỉ Đao
- Nam Kim Thạch
3660 6 năm 1 tháng 1 tháng
Bạch Cốt U Linh
- Trần Thanh Vân
3914 6 năm 1 tháng 1 tháng
Ảo Kiếm Linh Kỳ
- Lương Vũ Sinh
3708 6 năm 1 tháng 1 tháng
Bạch Nhật Quỷ Hồn
- Ưu Đàm Hoa
4872 6 năm 1 tháng 1 tháng
Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao
- Cổ Long
2726 6 năm 1 tháng 1 tháng
Ảo Long Thần Cung Ký
- Banhmitrung
3652 6 năm 1 tháng 1 tháng
Đế hoàng phi - Tập 2
- Hoại Phi Vãn Vãn
15388 6 năm 1 tháng 1 tháng
Bỉ Ngạn Hoa
- Thương Nguyệt
18017 6 năm 1 tháng 1 tháng
Thất Dạ Tuyết
- Thương Nguyệt
14785 6 năm 1 tháng 1 tháng
Dụ dỗ tiểu hồ ly (Dụ hồ)
- Nga My
43127 6 năm 1 tháng 1 tháng
Liên hoa yêu cốt
- Liên Tuyết Tử Thần
17268 6 năm 1 tháng 1 tháng
Phượng gáy Trời Nam
- Cổ Long
4018 6 năm 1 tháng 1 tháng
Dị Thế Tà Quân
- Phong Lăng Thiên Hạ
6502 6 năm 1 tháng 1 tháng
Tầm tần ký
- Huỳnh Dị
5357 6 năm 1 tháng 1 tháng
Ngân Câu Đổ Phường
- Cổ Long
3722 6 năm 1 tháng 1 tháng

Các trang