Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
402 3 months 1 tuần
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
620 3 months 1 tuần
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
501 3 months 1 tuần
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
367 3 months 1 tuần
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
622 3 months 1 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
361 3 months 1 tuần
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
336 3 months 1 tuần
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
272 3 months 1 tuần
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
293 3 months 1 tuần
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
503 3 months 1 tuần
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
459 3 months 1 tuần
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
240 3 months 1 tuần
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
670 3 months 1 tuần
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
201 3 months 1 tuần
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
470 3 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
414 3 months 1 tuần
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1132 3 months 1 tuần
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
199 3 months 1 tuần
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
223 3 months 1 tuần
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
271 3 months 1 tuần
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
133 3 months 1 tuần
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
237 3 months 1 tuần
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
220 3 months 1 tuần
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
246 3 months 1 tuần
Kiếm Tại Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bạch Huyên
228 3 months 1 tuần
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
222 3 months 1 tuần
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
253 3 months 1 tuần
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
336 3 months 1 tuần
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
160 3 months 1 tuần
Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Hoàn (full) - Ma Yên
382 3 months 1 tuần
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
367 3 months 1 tuần
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
415 3 months 1 tuần
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
198 3 months 1 tuần
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
1892 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
666 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
841 3 months 1 tuần
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
415 3 months 1 tuần
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
590 3 months 1 tuần
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
268 3 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
687 3 months 1 tuần
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
288 3 months 1 tuần
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
804 3 months 1 tuần
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
889 3 months 1 tuần
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
258 3 months 1 tuần
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
356 3 months 1 tuần
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
865 3 months 1 tuần
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
408 3 months 1 tuần
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
630 3 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
364 3 months 1 tuần
Đế Nghiệp Vô Thường
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
498 3 months 1 tuần

Các trang