Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Huyền Giới Chi Môn
Đang ra - Vong Ngữ
223 3 months 4 ngày
Vạn Đạo Kiếm Tôn [C]
Đang ra - Đả Tử Đô Yếu Tiễn
377 3 months 4 ngày
Thiên Đạo Đồ Thư Quán [Cv]
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
483 3 months 4 ngày
Phi Kiếm Vấn Đạo [Cv]
Đang ra - Ngã Cật Tây Hồng Thị
191 3 months 4 ngày
Tạo Hóa Chi Vương [Cv]
Đang ra - Trư Tam Bất
210 3 months 4 ngày
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Hoàn - Thất Thập Nhị Biên
133 3 months 5 ngày
Chí Tôn
Hoàn - Cổ Chân Nhân
120 3 months 6 ngày
Y Tiên Thiểu
Hoàn - Vô Trục
90 3 months 6 ngày
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn - Tư Sản Bạo Tăng
91 3 months 6 ngày
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
743 3 months 6 ngày
Mục Thần Ký
Đang ra - Trạch Trư
244 3 months 6 ngày
Cực Phẩm Tà Thiếu
Đang ra - Diện Hồng Nhĩ Xích
109 3 months 1 tuần
Nga Mỵ
Hoàn - Nga Mi
127 3 months 1 tuần
Thiên Thánh
Hoàn - Tâm Mộng Vô Ngân
68 3 months 1 tuần
Ngạo Thế Đan Thần
Hoàn - Tịch Tiểu Tặc
247 3 months 1 tuần
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn - Điểm Tinh Linh
104 3 months 1 tuần
Công Tử Điên Khùng
Hoàn - Ta Là Lão Ngũ
120 3 months 1 tuần
Thần Hoàng
Hoàn - Khai Hoang
112 3 months 1 tuần
Thần Y Thánh Thủ
Hoàn - Tiểu Tiểu Vũ
105 3 months 1 tuần
Tà Thiếu Dược Vương
Hoàn - Thắng Kỷ
109 3 months 1 tuần
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Hoàn - Mạo Tự Hữu Tài
103 3 months 1 tuần
Thiếp Thân Đặc Công
Hoàn - Lương Thất Thiểu
177 3 months 1 tuần
Dưỡng Nữ Thành Phi
Hoàn - Phong Ngôn Nhiễm
260 3 months 1 tuần
Đại Ma Đầu
Hoàn - Tiên Tử Nhiêu Mệnh
65 3 months 1 tuần
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn - Điểm Tinh Linh
95 3 months 1 tuần
Thôn Phệ Tinh Không
Hoàn - Ngã Cật Tây Hồng Thị
163 3 months 1 tuần
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Hoàn - Phong Lăng Thiên Hạ
85 3 months 1 tuần
Bá Khí
Hoàn - Xấu Tới Linh Hồn
68 3 months 1 tuần
Thần Tọa
Hoàn - Hoàng Phủ Kỳ
77 3 months 1 tuần
Tinh Chiến Phong Bạo
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
171 3 months 2 tuần
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Đang ra - BanhBaoThit
169 3 months 2 tuần
Kiếm Đạo Độc Thần
Đang ra - Lục Đạo Trầm Luân
232 3 months 2 tuần
Long Phù
Hoàn - Mộng Nhập Thần Cơ
212 3 months 2 tuần
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn - Phong Lộng
509 3 months 2 tuần
Ma Thần Hoàng Thiên
Đang ra - Đình Kiên
416 3 months 2 tuần
Phán Thần Hệ Thống
Đang ra - Tuý Vân Tử
116 3 months 2 tuần
Thiên Huyền Địa Hoàng
Đang ra - Cổ Cổ
128 3 months 3 tuần
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn - Nam Hi
266 3 months 3 tuần
La Bàn Vận Mệnh
Hoàn - Thuỷ Bình Diện
58 3 months 3 tuần
Vũ Vương
Hoàn - Độc Du
101 3 months 3 tuần
Tạo Thần
Hoàn - Thương Thiên Bạch Hạc
100 3 months 3 tuần
Vĩnh Sinh
Hoàn - Mộng Nhập Thần Cơ
124 3 months 3 tuần
Hoa Sơn Tiên Môn
Hoàn - Mạt Lăng Biệt Tuyết
79 3 months 3 tuần
Ma Long Phiên Thiên
Hoàn - Hủ Thi Ngạc
66 3 months 3 tuần
Tiên Hồng Lộ
Hoàn - Khoái Xan Điếm
79 3 months 3 tuần
Tiên Tuyệt
Hoàn - Thạch Tam
104 3 months 3 tuần
Tiên Ngục
Hoàn - Chử Tửu Luận Già Phê
153 3 months 3 tuần
Đại La Thiên Tôn
Hoàn - Chiến Thần Đà
209 3 months 3 tuần
Ma Ngân
Hoàn - Đình Vũ
116 3 months 3 tuần
Thiên Tôn Trùng Sinh
Hoàn - Kavy
73 3 months 3 tuần

Các trang