Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
529 9 months 20 giờ
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1469 9 months 20 giờ
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
737 9 months 20 giờ
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
563 9 months 20 giờ
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
847 9 months 20 giờ
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
721 9 months 20 giờ
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
592 9 months 20 giờ
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
906 9 months 20 giờ
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
465 9 months 20 giờ
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
465 9 months 20 giờ
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
427 9 months 20 giờ
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
446 9 months 20 giờ
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
617 9 months 20 giờ
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
650 9 months 20 giờ
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
333 9 months 20 giờ
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
958 9 months 20 giờ
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
273 9 months 20 giờ
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
639 9 months 20 giờ
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
527 9 months 20 giờ
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1288 9 months 20 giờ
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
344 9 months 20 giờ
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
348 9 months 20 giờ
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
369 9 months 20 giờ
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
219 9 months 20 giờ
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
353 9 months 20 giờ
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
379 9 months 20 giờ
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
339 9 months 20 giờ
Kiếm Tại Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bạch Huyên
347 9 months 20 giờ
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
332 9 months 20 giờ
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
364 9 months 20 giờ
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
461 9 months 20 giờ
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
261 9 months 20 giờ
Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Hoàn (full) - Ma Yên
494 9 months 20 giờ
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
545 9 months 20 giờ
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
513 9 months 20 giờ
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
288 9 months 20 giờ
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2125 9 months 20 giờ
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
854 9 months 20 giờ
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1071 9 months 20 giờ
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
546 9 months 20 giờ
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
822 9 months 20 giờ
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
423 9 months 20 giờ
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
906 9 months 20 giờ
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
406 9 months 20 giờ
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
952 9 months 20 giờ
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1059 9 months 20 giờ
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
349 9 months 20 giờ
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
428 9 months 20 giờ
Đế Nghiệp Vô Thường
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
624 9 months 20 giờ
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1053 9 months 20 giờ

Các trang