Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1049 1 năm 2 months
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
722 1 năm 2 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1982 1 năm 2 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
905 1 năm 2 months
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
722 1 năm 2 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1036 1 năm 2 months
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
922 1 năm 2 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
887 1 năm 2 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1173 1 năm 2 months
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
576 1 năm 2 months
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
623 1 năm 2 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
585 1 năm 2 months
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
614 1 năm 2 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
737 1 năm 2 months
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
827 1 năm 2 months
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
436 1 năm 2 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1296 1 năm 2 months
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
374 1 năm 2 months
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
775 1 năm 2 months
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
658 1 năm 2 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1441 1 năm 2 months
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
490 1 năm 2 months
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
466 1 năm 2 months
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
486 1 năm 2 months
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
313 1 năm 2 months
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
486 1 năm 2 months
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
452 1 năm 2 months
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
523 1 năm 2 months
Kiếm Tại Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bạch Huyên
465 1 năm 2 months
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
453 1 năm 2 months
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
593 1 năm 2 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
376 1 năm 2 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
500 1 năm 2 months
Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Hoàn (full) - Ma Yên
603 1 năm 2 months
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
707 1 năm 2 months
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
625 1 năm 2 months
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
390 1 năm 2 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2319 1 năm 2 months
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
1065 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1256 1 năm 2 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
681 1 năm 2 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1015 1 năm 2 months
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
617 1 năm 2 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1122 1 năm 2 months
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
541 1 năm 2 months
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1126 1 năm 2 months
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1222 1 năm 2 months
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
449 1 năm 2 months
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
516 1 năm 2 months
Đế Nghiệp Vô Thường
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
754 1 năm 2 months

Các trang