Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Tạo Thần
Hoàn (full) - Thương Thiên Bạch Hạc
262 2 tuần 2 ngày
Kiếm Đạo Độc Tôn
Hoàn (full) - Kiếm Du Thái Hư
774 2 tuần 2 ngày
Côn Luân
Hoàn (full) - Phượng Ca
76 2 tuần 2 ngày
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
Hoàn (full) - Lão Đàn Toan Thái
84 2 tuần 2 ngày
Mị Ảnh
Hoàn (full) - Anh Giai Ngây Thơ
348 2 tuần 4 ngày
Thiên Thánh
Hoàn (full) - Tâm Mộng Vô Ngân
235 2 tuần 4 ngày
Sát Đấu Truyền Kỳ
Đang ra - Lãnh Mạc
77 3 tuần 1 ngày
Đỉnh Phong Chí Tôn
Đang ra - Tiểu Bảo Trùng Sinh
456 3 tuần 1 ngày
Tiên Vốn Thuần Lương
Đang ra - Chính Nguyệt Sơ Tứ
72 3 tuần 1 ngày
Đại Đạo Triêu Thiên
Đang ra - Miêu Nị
350 3 tuần 2 ngày
Biên Niên Sử An Nam
Hoàn (full) - Lãnh Phát Công Tử
47 3 tuần 3 ngày
Tàn Bào
Hoàn (full) - Phong Ngự Cửu Thu
62 3 tuần 3 ngày
Tiểu Binh Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Huyền Vũ
44 3 tuần 3 ngày
Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Hoàn (full) - Hoàng Ma
51 3 tuần 3 ngày
Xuyên Qua Thành Hoa Tranh
Hoàn (full) - Đình Hòa
89 3 tuần 3 ngày
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Hoàn (full) - Hằng Tâm
55 3 tuần 3 ngày
Thiên Tài Đọa Lạc
Hoàn (full) - Lý Nhàn Ngư
47 3 tuần 3 ngày
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
77 3 tuần 4 ngày
Chung Cực Truyền Thừa
Hoàn (full) - Vũ Thần Vũ
66 3 tuần 4 ngày
Cửu U Long Giới
Hoàn (full) - Chúng Thần
57 3 tuần 4 ngày
Thiên Thần
Hoàn (full) - Hỏa Tinh Dẫn Lực
68 3 tuần 4 ngày
Ngạo Thị Thiên Địa
Hoàn (full) - Cao Thiết
71 3 tuần 4 ngày
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
122 3 tuần 4 ngày
Cận Chiến Bảo Tiêu
Hoàn (full) - Phù Sinh Mộng Đoạn
57 3 tuần 4 ngày
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
97 3 tuần 4 ngày
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Dương Quang
65 3 tuần 4 ngày
Cực Phẩm Thiên Vương
Hoàn (full) - Phong Cuồng
429 3 tuần 4 ngày
Siêu Cấp Cường Giả
Hoàn (full) - Phong Cuồng
136 3 tuần 4 ngày
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
120 3 tuần 4 ngày
Quang Chi Tử
Hoàn (full) - Đường Gia Tam Thiếu
59 3 tuần 5 ngày
Duy Ngã Độc Tiên
Ngưng - Đường Gia Tam Thiếu
45 3 tuần 5 ngày
Thần Ấn Vương Tọa
Hoàn (full) - Đường Gia Tam Thiếu
57 3 tuần 5 ngày
Thiện Lương Tử Thần
Đang ra - Đường Gia Tam Thiếu
59 3 tuần 5 ngày
Cầm Đế
Hoàn (full) - Đường Gia Tam Thiếu
57 3 tuần 5 ngày
Băng Hỏa Ma Trù
Hoàn (full) - Đường Gia Tam Thiếu
61 3 tuần 5 ngày
Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
Đang ra - Mực Thích Lặn Nước
596 3 tuần 5 ngày
Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Đang ra - Phạm Lão Tiên Sinh
98 4 tuần 12 giờ
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đang ra - Đường Gia Tam Thiếu
1532 4 tuần 12 giờ
Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết
Đang ra - Đường Gia Tam Thiếu
103 4 tuần 12 giờ
Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Đang ra - Tạ Trường Thành
1041 4 tuần 14 giờ
Vô Thượng Sát Thần
Đang ra - Tà Tâm Vị Mẫn
351 4 tuần 21 giờ
Ma Thần Hoàng Thiên
Đang ra - Đình Kiên
890 1 tháng 1 tháng 2 giờ
Tuyệt Thế Vũ Thần
Đang ra - Tịnh Vô Ngấn
237 1 tháng 1 tháng 2 ngày
Thái Cổ Thần Vương
Đang ra - Tịnh Vô Ngấn
150 1 tháng 1 tháng 2 ngày
Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Đang ra - Túy Miêu
121 1 tháng 1 tháng 2 ngày
Già Thiên
Hoàn (full) - Thần Đồng
337 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tam Thốn Nhân Gian
Đang ra - Nhĩ Căn
159 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Đế Bá
Đang ra - Yếm Bút Tiêu Sinh
914 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
232 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tối Cường Hệ Thống
Đang ra - Tân Phong
121 1 tháng 1 tháng 1 tuần

Các trang