Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1296 1 năm 10 months
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
971 1 năm 10 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2592 1 năm 10 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1164 1 năm 10 months
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
984 1 năm 10 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1334 1 năm 10 months
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
1263 1 năm 10 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1251 1 năm 10 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1546 1 năm 10 months
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
765 1 năm 10 months
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
848 1 năm 10 months
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
880 1 năm 10 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
804 1 năm 10 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
934 1 năm 10 months
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
1103 1 năm 10 months
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
621 1 năm 10 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1772 1 năm 10 months
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
542 1 năm 10 months
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
1006 1 năm 10 months
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
866 1 năm 10 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1674 1 năm 10 months
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
719 1 năm 10 months
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
668 1 năm 10 months
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
673 1 năm 10 months
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
482 1 năm 10 months
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
766 1 năm 10 months
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
641 1 năm 10 months
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
742 1 năm 10 months
Kiếm Tại Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bạch Huyên
663 1 năm 10 months
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
666 1 năm 10 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
731 1 năm 10 months
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
798 1 năm 10 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
586 1 năm 10 months
Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Hoàn (full) - Ma Yên
788 1 năm 10 months
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
971 1 năm 10 months
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
817 1 năm 10 months
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
593 1 năm 10 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2611 1 năm 10 months
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
1404 1 năm 10 months
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1519 1 năm 10 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
925 1 năm 10 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1347 1 năm 10 months
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
885 1 năm 10 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1432 1 năm 10 months
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
783 1 năm 10 months
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1367 1 năm 10 months
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1464 1 năm 10 months
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
638 1 năm 10 months
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
683 1 năm 10 months
Đế Nghiệp Vô Thường
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
966 1 năm 10 months

Các trang