Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1196 1 năm 7 months
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
848 1 năm 7 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2370 1 năm 7 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1058 1 năm 7 months
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
871 1 năm 7 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1223 1 năm 7 months
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
1115 1 năm 7 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1113 1 năm 7 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1390 1 năm 7 months
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
680 1 năm 7 months
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
750 1 năm 7 months
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
775 1 năm 7 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
707 1 năm 7 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
844 1 năm 7 months
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
992 1 năm 7 months
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
523 1 năm 7 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1596 1 năm 7 months
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
471 1 năm 7 months
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
908 1 năm 7 months
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
776 1 năm 7 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1575 1 năm 7 months
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
623 1 năm 7 months
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
580 1 năm 7 months
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
586 1 năm 7 months
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
406 1 năm 7 months
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
656 1 năm 7 months
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
557 1 năm 7 months
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
645 1 năm 7 months
Kiếm Tại Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bạch Huyên
568 1 năm 7 months
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
573 1 năm 7 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
626 1 năm 7 months
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
701 1 năm 7 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
480 1 năm 7 months
Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Hoàn (full) - Ma Yên
701 1 năm 7 months
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
854 1 năm 7 months
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
726 1 năm 7 months
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
511 1 năm 7 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2484 1 năm 7 months
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
1253 1 năm 7 months
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1397 1 năm 7 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
821 1 năm 7 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1219 1 năm 7 months
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
776 1 năm 7 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1290 1 năm 7 months
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
676 1 năm 7 months
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1263 1 năm 7 months
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1353 1 năm 7 months
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
552 1 năm 7 months
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
597 1 năm 7 months
Đế Nghiệp Vô Thường
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
881 1 năm 7 months

Các trang