Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
289 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
518 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
330 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
305 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
214 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
228 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
462 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
411 1 tháng 1 tháng 2 tuần
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
211 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
562 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
168 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
419 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
376 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1056 1 tháng 1 tháng 2 tuần
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
163 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
185 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
233 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
103 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
194 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
187 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
198 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Kiếm Tại Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bạch Huyên
196 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
187 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
223 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
290 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
127 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Hoàn (full) - Ma Yên
346 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
314 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
380 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
169 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
1825 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
610 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
770 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
372 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
524 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
219 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
628 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
246 1 tháng 1 tháng 2 tuần
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
763 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
844 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
220 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
327 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đế Nghiệp Vô Thường
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
462 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
816 1 tháng 1 tháng 2 tuần
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
354 1 tháng 1 tháng 2 tuần
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
582 1 tháng 1 tháng 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
300 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
463 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Vong Ưu
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
214 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Vô Thu Lãnh Nguyệt
Hoàn (full) - Dạ Ngâm
187 1 tháng 1 tháng 2 tuần

Các trang