Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
6379472 1 năm 7 months
Linh Vũ Thiên Hạ
Hoàn (full) - Vũ Phong
832651 2 năm 2 months
Ngạo Thế Đan Thần
Hoàn (full) - Tịch Tiểu Tặc
677888 2 năm 9 months
Đế Bá
Đang ra - Yếm Bút Tiêu Sinh
559221 2 năm 3 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
554098 1 năm 9 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
508271 1 năm 7 months
Vô Địch Kiếm Vực
Đang ra - Thanh Phong Loan
422279 2 năm 3 months
Vạn Đạo Kiếm Tôn [C]
Đang ra - Đả Tử Đô Yếu Tiễn
421300 2 năm 9 months
Vũ Động Càn Khôn
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
327881 2 năm 10 months
Thú phi
Hoàn (full) - Chu Ngọc
326852 2 năm 2 months
Bách Luyện Thành Tiên
Đang ra - Huyền Vũ
323400 2 năm 10 months
Độc Tôn Tam Giới
Đang ra - Lê Thiên
321670 1 năm 11 months
Vô Thượng Sát Thần
Đang ra - Tà Tâm Vị Mẫn
320594 2 năm 3 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
314703 1 năm 9 months
Tạo Hóa Chi Vương [Cv]
Đang ra - Trư Tam Bất
312107 2 năm 9 months
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
299169 2 năm 9 months
Tiên Nghịch
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
268630 2 năm 1 tháng 1 tháng
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
262860 1 năm 9 months
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Hoàn (full) - Phong Lăng Thiên Hạ
262707 2 năm 10 months
Linh Chu
Hoàn (full) - Cửu Đương Gia
261730 2 năm 11 months
Đại Đạo Độc Hành
Hoàn (full) - Vụ Ngoại Giang Sơn
260706 2 năm 10 months
Kiếm Nghịch Thương Khung
Hoàn (full) - EK
254469 2 năm 9 months
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Hoàn (full) - Ta Là Lão Ngũ
253670 2 năm 11 months
Vũ Cực Thiên Hạ
Hoàn (full) - Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu
253640 2 năm 11 months
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
250890 2 năm 6 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán [Cv]
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
250870 2 năm 9 months
Vũ Nghịch Càn Khôn
Hoàn (full) - Chúc Long Ngữ
244894 2 năm 10 months
Bất Hủ Kiếm Thần
Hoàn (full) - Tuyết Mãn Cung Đao
243059 2 năm 11 months
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
234037 2 năm 2 tuần
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
234037 2 năm 2 tuần
Đấu Phá Thương Khung
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
229259 2 năm 3 months
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
Hoàn (full) - Lão Đàn Toan Thái
227504 2 năm 2 months
Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Đang ra - Nhược Tuyết Tam Thiên
216529 2 năm 3 months
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
213176 2 năm 9 months
Ngã Dục Phong Thiên
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
203934 2 năm 2 months
Thế Giới Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thần Đồng
199027 2 năm 10 months
Cầu Ma
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
195350 2 năm 2 months
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
194091 2 năm 9 months
Chúa Tể Chi Vương
Hoàn (full) - Khoái Xan Điếm
194083 2 năm 10 months
Kiếm Đạo Độc Tôn
Hoàn (full) - Kiếm Du Thái Hư
191725 2 năm 2 months
Đường Chuyên
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
189462 2 năm 10 months
Phàm nhân tu tiên
Hoàn (full) - Vong Ngữ
189257 2 năm 11 months
Đại Chúa Tể
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
186395 2 năm 4 months
Sủng Mị
Hoàn (full) - Ngư Thiên Không
186298 2 năm 10 months
Thần Hoàng
Hoàn (full) - Khai Hoang
182052 2 năm 9 months
Già Thiên
Hoàn (full) - Thần Đồng
180524 2 năm 3 months
Vĩnh Sinh
Hoàn (full) - Mộng Nhập Thần Cơ
177554 2 năm 9 months
Thần Đạo Đan Tôn
Đang ra - Cô Đơn Địa Phi
176982 2 năm 10 months
Cẩm Y Vệ
Hoàn (full) - Miêu Khiêu
171201 2 năm 10 months
Triệu Hoán Thần Binh
Hoàn (full) - Hạ Nhật Dịch Lãnh
165822 2 năm 10 months

Các trang