Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
5712984 1 năm 4 months
Linh Vũ Thiên Hạ
Hoàn (full) - Vũ Phong
654179 1 năm 11 months
Ngạo Thế Đan Thần
Hoàn (full) - Tịch Tiểu Tặc
542878 2 năm 6 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
468124 1 năm 4 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
466314 1 năm 6 months
Đế Bá
Đang ra - Yếm Bút Tiêu Sinh
455017 2 năm 2 tuần
Vô Địch Kiếm Vực
Đang ra - Thanh Phong Loan
345805 2 năm 2 tuần
Vạn Đạo Kiếm Tôn [C]
Đang ra - Đả Tử Đô Yếu Tiễn
338821 2 năm 6 months
Thú phi
Hoàn (full) - Chu Ngọc
316161 1 năm 11 months
Vũ Động Càn Khôn
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
277381 2 năm 8 months
Độc Tôn Tam Giới
Đang ra - Lê Thiên
273785 1 năm 8 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
269221 1 năm 6 months
Vô Thượng Sát Thần
Đang ra - Tà Tâm Vị Mẫn
268644 2 năm 3 ngày
Bách Luyện Thành Tiên
Đang ra - Huyền Vũ
253527 2 năm 7 months
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
250808 2 năm 6 months
Tạo Hóa Chi Vương [Cv]
Đang ra - Trư Tam Bất
240744 2 năm 6 months
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Hoàn (full) - Phong Lăng Thiên Hạ
215509 2 năm 7 months
Tiên Nghịch
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
215200 1 năm 10 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán [Cv]
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
213295 2 năm 6 months
Linh Chu
Hoàn (full) - Cửu Đương Gia
213074 2 năm 8 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
212267 1 năm 6 months
Vũ Cực Thiên Hạ
Hoàn (full) - Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu
206401 2 năm 8 months
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
Hoàn (full) - Lão Đàn Toan Thái
205732 1 năm 11 months
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Hoàn (full) - Ta Là Lão Ngũ
205707 2 năm 8 months
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
203241 1 năm 9 months
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
203241 1 năm 9 months
Kiếm Nghịch Thương Khung
Hoàn (full) - EK
202191 2 năm 6 months
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
201934 2 năm 3 months
Đại Đạo Độc Hành
Hoàn (full) - Vụ Ngoại Giang Sơn
200733 2 năm 7 months
Bất Hủ Kiếm Thần
Hoàn (full) - Tuyết Mãn Cung Đao
197399 2 năm 8 months
Vũ Nghịch Càn Khôn
Hoàn (full) - Chúc Long Ngữ
197215 2 năm 7 months
Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Đang ra - Nhược Tuyết Tam Thiên
191604 2 năm 3 tuần
Đấu Phá Thương Khung
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
183246 2 năm 2 tuần
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
169548 2 năm 6 months
Ngã Dục Phong Thiên
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
163404 1 năm 11 months
Thế Giới Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thần Đồng
161671 2 năm 7 months
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
158010 2 năm 6 months
Phàm nhân tu tiên
Hoàn (full) - Vong Ngữ
156227 2 năm 8 months
Chúa Tể Chi Vương
Hoàn (full) - Khoái Xan Điếm
155811 2 năm 8 months
Tùng Hoa
Hoàn (full) - Nguyễn Dương
154898 1 tuần 1 ngày
Đường Chuyên
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
152227 2 năm 7 months
Cầu Ma
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
152081 1 năm 11 months
Thần Hoàng
Hoàn (full) - Khai Hoang
151863 2 năm 6 months
Sủng Mị
Hoàn (full) - Ngư Thiên Không
150437 2 năm 7 months
Kiếm Đạo Độc Tôn
Hoàn (full) - Kiếm Du Thái Hư
146983 1 năm 11 months
Già Thiên
Hoàn (full) - Thần Đồng
146620 2 năm 1 tuần
Đại Chúa Tể
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
143611 2 năm 1 tháng 1 tháng
Vĩnh Sinh
Hoàn (full) - Mộng Nhập Thần Cơ
142917 2 năm 6 months
Thần Đạo Đan Tôn
Đang ra - Cô Đơn Địa Phi
140133 2 năm 7 months
Cẩm Y Vệ
Hoàn (full) - Miêu Khiêu
138160 2 năm 7 months

Các trang