Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp giảm dần Ngày cập nhật
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
103 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
127 1 tháng 1 tháng 2 tuần
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
163 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
168 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
168 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
169 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Hoàn (full) - Trong Hồ Lô Có Anh Hoa
171 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
185 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Vô Thu Lãnh Nguyệt
Hoàn (full) - Dạ Ngâm
187 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
187 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
187 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
194 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Kiếm Tại Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bạch Huyên
196 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
198 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
208 1 tháng 1 tháng 2 tuần
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
210 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
214 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Vong Ưu
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
214 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
218 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Hoàn (full) - Lê Hoa
219 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
220 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
222 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
223 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Minh Tướng Quân Hệ Liệt: Thâu Thiên Cung
Hoàn (full) - Thời Vị Hàn
225 4 months 3 tuần
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
228 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Phì Thê Phi Thất
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
228 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
233 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
238 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
246 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đao Vương
Hoàn (full) - Thù Thiến
246 2 tuần 3 ngày
Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến
Hoàn (full) - Lâm Thiên Vũ
246 4 months 3 tuần
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
250 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hoạt Thụ Tội
Hoàn (full) - Ngư Hương Nhục Ti
266 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
272 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tư Quân Nhập Mộng
Hoàn (full) - Thất Lý Hồng Trang
273 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
276 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
288 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
288 1 tháng 1 tháng 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
300 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
302 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
304 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
307 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
314 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
316 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hỗn Độn Ma Thần
Hoàn (full) - Vô Danh tiền bối
326 3 months 1 tuần
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
327 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
329 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tà Kiếm Phụ Thân
Hoàn (full) - Ý Ý
331 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Dẫn Ly Tôn
Hoàn (full) - Tùy Phong Phi
335 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Âm Dương Thần Chưởng
Hoàn (full) - Trần Thanh Vân
337 7 months 1 tuần

Các trang