Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp giảm dần Ngày cập nhật
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
36 1 tuần 5 ngày
Thất Giới Hậu Truyện
Hoàn (full) - Tâm Mộng Vô Ngân
39 1 tuần 5 ngày
Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Hoàn (full) - Lê Hoa
40 1 tuần 23 giờ
Tinh Thần Châu
Hoàn (full) - Thiên Sầu
41 1 tuần 3 ngày
Tiểu Binh Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Huyền Vũ
42 3 tuần 5 giờ
Duy Ngã Độc Tiên
Ngưng - Đường Gia Tam Thiếu
43 3 tuần 2 ngày
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
44 4 ngày 22 giờ
La Phù
Hoàn (full) - Vô Tội
45 6 ngày 15 giờ
Thiên Tài Đọa Lạc
Hoàn (full) - Lý Nhàn Ngư
46 3 tuần 14 giờ
Biên Niên Sử An Nam
Hoàn (full) - Lãnh Phát Công Tử
47 3 tuần 4 giờ
Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Hoàn (full) - Hoàng Ma
48 3 tuần 8 giờ
Dạ Thiên Tử
Ngưng - Nguyệt Quan
49 1 tuần 4 ngày
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
51 1 tuần 5 ngày
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
51 4 ngày 22 giờ
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Hoàn (full) - Hằng Tâm
52 3 tuần 14 giờ
Thần Ấn Vương Tọa
Hoàn (full) - Đường Gia Tam Thiếu
52 3 tuần 2 ngày
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
53 1 tuần 5 ngày
Giang Sơn Mỹ Sắc
Hoàn (full) - Mặc Vũ
53 1 tuần 2 ngày
Cầm Đế
Hoàn (full) - Đường Gia Tam Thiếu
54 3 tuần 2 ngày
Thiện Lương Tử Thần
Đang ra - Đường Gia Tam Thiếu
54 3 tuần 2 ngày
Cửu U Long Giới
Hoàn (full) - Chúng Thần
55 3 tuần 1 ngày
Quang Chi Tử
Hoàn (full) - Đường Gia Tam Thiếu
56 3 tuần 2 ngày
Cận Chiến Bảo Tiêu
Hoàn (full) - Phù Sinh Mộng Đoạn
56 3 tuần 1 ngày
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
56 1 tuần 4 ngày
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
58 1 tuần 3 ngày
Tàn Bào
Hoàn (full) - Phong Ngự Cửu Thu
58 3 tuần 5 giờ
Bộ Bộ Sinh Liên
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
59 1 tuần 4 ngày
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
59 5 ngày 21 giờ
Loạn Chiến Giang Hồ
Đang ra - M MT
59 1 ngày 22 giờ
Băng Hỏa Ma Trù
Hoàn (full) - Đường Gia Tam Thiếu
60 3 tuần 2 ngày
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Hoàn (full) - Thạch Chương Ngư
61 1 tuần 4 ngày
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
63 4 ngày 6 giờ
Chung Cực Truyền Thừa
Hoàn (full) - Vũ Thần Vũ
65 3 tuần 1 ngày
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Dương Quang
65 3 tuần 1 ngày
Ngạo Thị Thiên Địa
Hoàn (full) - Cao Thiết
65 3 tuần 1 ngày
Thiên Thần
Hoàn (full) - Hỏa Tinh Dẫn Lực
65 3 tuần 1 ngày
Côn Luân
Hoàn (full) - Phượng Ca
66 1 tuần 6 ngày
Chiến Thần Bất Bại
Hoàn (full) - Phương Tưởng
67 1 tuần 4 ngày
Đại Tranh Chi Thế
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
67 1 tuần 4 ngày
Tiên Vốn Thuần Lương
Đang ra - Chính Nguyệt Sơ Tứ
67 2 tuần 5 ngày
Sư Huynh Nói
Hoàn (full) - Tô Trĩ Như
68 1 ngày 10 giờ
Siêu Cấp Tội Phạm
Hoàn (full) - Oa Đảo
69 1 tuần 5 ngày
Vụ Cốc
Hoàn (full) - Hoàng Hoa
69 4 ngày 5 giờ
Giang Hồ Ký
Hoàn (full) - Ngọa Long Sinh
70 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
Hoàn (full) - Lão Đàn Toan Thái
71 1 tuần 6 ngày
Ngược Về Thời Minh
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
72 1 tuần 5 ngày
Sát Đấu Truyền Kỳ
Đang ra - Lãnh Mạc
73 2 tuần 5 ngày
Dị Giới Dược Sư
Hoàn (full) - Vô Xỉ Đạo Tặc
76 1 tuần 23 giờ
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
76 3 tuần 1 ngày
Thủy Tinh Cầu
Hoàn (full) - Trần Thanh Vân
79 1 tháng 1 tháng 3 tuần

Các trang