Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp giảm dần Ngày cập nhật
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
11 16 giờ 53 phút
Hoạt Thụ Tội
Hoàn (full) - Ngư Hương Nhục Ti
13 17 giờ 44 phút
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
18 1 ngày 20 giờ
Vô Hoa Quả
Hoàn (full) - Jumpvoice
18 1 ngày 20 giờ
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
22 4 ngày 9 giờ
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Hoàn (full) - Trong Hồ Lô Có Anh Hoa
23 1 ngày 8 giờ
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
24 2 ngày 15 giờ
Vô Thu Lãnh Nguyệt
Hoàn (full) - Dạ Ngâm
24 1 ngày 20 giờ
Man Hoang Hành
Hoàn (full) - Tiêu Đỉnh
25 2 ngày 19 giờ
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
26 2 ngày 15 giờ
Vong Ưu
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
26 1 ngày 20 giờ
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
26 1 ngày 6 giờ
Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên
Hoàn (full) - Diên Thiên
28 2 ngày 20 giờ
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
30 15 giờ 44 phút
Đế Nghiệp Vô Thường
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
33 2 ngày 17 giờ
Hỗn Độn Ma Thần
Hoàn (full) - Vô danh
33 4 ngày 9 giờ
Lãng Nhân Thiên Nhai
Hoàn (full) - Twentine
33 22 giờ 27 phút
Kiêu Phong
Hoàn (full) - Hải Phong Nhi
34 2 ngày 19 giờ
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
34 6 ngày 21 giờ
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
35 1 tuần 6 ngày
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
37 5 ngày 16 giờ
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
38 1 tuần 6 ngày
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
39 3 tuần 3 ngày
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
46 1 tuần 3 ngày
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
46 5 ngày 16 giờ
Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Hoàn (full) - Ma Yên
46 1 tuần 6 ngày
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
47 2 ngày 15 giờ
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
47 1 tuần 5 ngày
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
50 1 tuần 6 ngày
Thí Thiên Đao
Đang ra - Tiểu Đao Phong Lợi
52 2 tuần 21 giờ
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
53 2 ngày 16 giờ
Dương Thư Mị Ảnh - Quyển 3: Phong Vũ Vô Cực
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
53 1 tuần 2 ngày
Đế Hoàng Tôn
Đang ra - Đại Việt Hoàng
55 2 tuần 2 ngày
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
56 5 ngày 16 giờ
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Hoàn (full) - Doãn Gia
57 6 ngày 19 giờ
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
57 5 ngày 10 giờ
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
58 1 tuần 5 ngày
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
59 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Vô Tận Đan Điền​
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
60 2 tuần 21 giờ
Vũ Toái Hư Không
Hoàn (full) - Du Tạc Bao Tử
61 3 tuần 1 ngày
Hình Đồ
Hoàn (full) - Canh Tân
61 3 tuần 3 ngày
Tinh Giới
Hoàn (full) - Không Thần
64 1 tuần 2 ngày
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
66 5 ngày 15 giờ
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
69 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
69 3 tuần 2 ngày
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
70 1 tuần 5 ngày
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
73 3 tuần 4 ngày
Long Đồ Án toàn tập
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
73 1 tuần 6 ngày
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
73 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Linh Khí Bức Nhân
Đang ra - Ngọa Ngưu Chân Nhân
74 2 tuần 5 ngày

Các trang