Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tên tác phẩm Tác giả Lượt xem Ngày đăngsắp xếp giảm dần
Liệt Hỏa Như Ca Minh Hiểu Khuê 91001 27/06/2012
Âm Dương Tam Thư Sinh Ngọa Long Sinh 5641 25/02/2013
Phượng gáy Trời Nam Cổ Long 3352 25/02/2013
Tru Tiên Tiêu Đỉnh 22011 25/02/2013
Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương Cổ Long 2633 26/02/2013
Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm Cổ Long 3798 26/02/2013
Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh Cổ Long 2179 26/02/2013
Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao Cổ Long 2219 26/02/2013
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn Cổ Long 2449 27/02/2013
Dụ dỗ tiểu hồ ly (Dụ hồ) Nga My 41735 28/02/2013
Tiên Ma Chi Hồn Văn Càn Khôn 6316 05/03/2013
Thiên Đế Kiếm Get Backer 4085 10/03/2013
Anh Hùng Vô Lệ Cổ Long 5012 12/03/2013
Dị Thế Tà Quân Phong Lăng Thiên Hạ 5666 01/04/2013
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ Tiểu Tiểu Vũ 36 09/04/2013
Thất Dạ Tuyết Thương Nguyệt 14045 15/04/2013
Liên Thành Quyết (Tố tâm kiếm) Kim Dung 3817 15/04/2013
Ảo Long Thần Cung Ký Banhmitrung 2877 28/04/2013
Lộc Đỉnh Ký Kim Dung 4386 02/05/2013
Ảo Thế Thương Nguyệt 9225 03/05/2013
Ảo Kiếm Linh Kỳ Lương Vũ Sinh 3066 03/05/2013
Tiếu ngạo giang hồ Kim Dung 7162 03/05/2013
Phong Vân- Quyển 1 Đan Thanh 4137 09/05/2013
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân Cửu Bả Đao 2824 12/05/2013
Bỉ Ngạn Hoa Thương Nguyệt 16917 14/05/2013
Bạch Hổ Tinh Quân Ưu Đàm Hoa 6439 15/05/2013
Mạn Châu Sa Hoa Thương Nguyệt 7611 21/05/2013
Bạch Nhật Quỷ Hồn Ưu Đàm Hoa 4282 22/05/2013
Bích Kiếm Kim Tiêu Quỷ Cốc Tử 7669 27/05/2013
Thất Chủng Binh Khí 6 Cổ Long 2144 29/05/2013
Thất Chủng Binh Khí 7 Cổ Long 2304 29/05/2013
Bạch Cốt U Linh Trần Thanh Vân 3413 10/06/2013
Hỗn Nguyên Võ Tôn Mạo Tự Hữu Tài 17 11/06/2013
Chỉ Đao Nam Kim Thạch 3086 20/06/2013
Phong Vân Quyển 02 Đan Thanh 2753 09/07/2013
Vĩnh Sinh Mộng Nhập Thần Cơ 47 11/07/2013
Tiên Hồng Lộ Khoái Xan Điếm 36 19/07/2013
Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị 3454 03/08/2013
Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị 5247 03/08/2013
Đại Đường Song Long Truyện Huỳnh Dị 4650 07/08/2013
Vân hải ngọc cung duyên Lương Vũ Sinh 5451 12/08/2013
Đất Trời Nam Dao 1600 15/08/2013
Tiên Luyện Chi Lộ Khoái Xan Điếm 9572 30/08/2013
Tiên Luyện Chi Lộ Khoái Xan Điếm 6201 30/08/2013
Trọng sinh chu chỉ nhược Phượng Vũ Linh Lạc 14341 05/09/2013
Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn 17 12/09/2013
Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên 17 12/09/2013
Đại Ma Đầu Tiên Tử Nhiêu Mệnh 15 18/09/2013
Đại mạc hoang nhan Thương Nguyệt 5589 18/09/2013
Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội 9 21/09/2013

Các trang