Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
11 1 giờ 55 phút
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
12 2 giờ 15 giây
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
12 2 giờ 5 phút
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
17 3 giờ 4 phút
Đế Nghiệp Vô Thường
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
11 4 giờ 9 phút
Kiêu Phong
Hoàn (full) - Hải Phong Nhi
7 5 giờ 16 phút
Man Hoang Hành
Hoàn (full) - Tiêu Đỉnh
10 5 giờ 27 phút
Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên
Hoàn (full) - Diên Thiên
7 6 giờ 19 phút
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
13 1 ngày 19 giờ
Hỗn Độn Ma Thần
Hoàn (full) - Vô danh
18 1 ngày 19 giờ
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
51 2 ngày 20 giờ
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
47 3 ngày 1 giờ
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
35 3 ngày 2 giờ
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
27 3 ngày 2 giờ
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
40 3 ngày 2 giờ
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Hoàn (full) - Doãn Gia
51 4 ngày 5 giờ
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
23 4 ngày 7 giờ
Dương Thư Mị Ảnh - Quyển 3: Phong Vũ Vô Cực
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
48 1 tuần 4 giờ
Tinh Giới
Hoàn (full) - Không Thần
57 1 tuần 6 giờ
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
101 1 tuần 1 ngày
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
43 1 tuần 1 ngày
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
132 1 tuần 1 ngày
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
85 1 tuần 2 ngày
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
67 1 tuần 3 ngày
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
39 1 tuần 3 ngày
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
55 1 tuần 3 ngày
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
82 1 tuần 3 ngày
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
80 1 tuần 4 ngày
Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Hoàn (full) - Ma Yên
45 1 tuần 4 ngày
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
37 1 tuần 4 ngày
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
47 1 tuần 4 ngày
Hảo Nữ Thập Bát Giá
Hoàn (full) - Hoa Lạc Trùng Lai
191 1 tuần 4 ngày
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
35 1 tuần 4 ngày
Long Đồ Án toàn tập
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
69 1 tuần 4 ngày
Kiếm Phá Thương Khung
Đang ra - Cuồng Kiếm
126 1 tuần 5 ngày
Thí Thiên Đao
Đang ra - Tiểu Đao Phong Lợi
51 1 tuần 5 ngày
Vu Thần Kỷ
Đang ra - Huyết Hồng
70 1 tuần 5 ngày
Vô Tận Đan Điền​
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
58 1 tuần 5 ngày
Huyết Trùng Tiên Khung
Đang ra - Yếm Bút Tiêu Sinh
142 2 tuần 2 giờ
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
111 2 tuần 2 giờ
Đế Hoàng Tôn
Đang ra - Đại Việt Hoàng
53 2 tuần 2 giờ
Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Đang ra - Ám Dạ Tử Yên
135 2 tuần 16 giờ
Chúa Tể Vũ Trụ
Đang ra - Gia Cát Tư Uyển
86 2 tuần 17 giờ
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
252 2 tuần 2 ngày
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
252 2 tuần 2 ngày
Nhất Ngôn Thông Thiên
Đang ra - Hắc Huyền
95 2 tuần 2 ngày
Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống
Đang ra - TGOD
102 2 tuần 2 ngày
Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Đang ra - Toàn Khống
110 2 tuần 2 ngày
Dương Gian Phán Quan
Đang ra - Quái Lão Ca
111 2 tuần 2 ngày
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
203 2 tuần 3 ngày

Các trang