ngocphh181297

Ngày gửi bài Số lần xem
Rừng Na-Uy 13/04/2013 - 19:37 51,715
Dụ tình: Lời mời của boss thần bí 11/05/2013 - 20:18 524,139
Tẩy não và yêu lại từ đầu ! 18/07/2012 - 10:57 4,275
Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 02 08/07/2012 - 18:21 23,114
Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 12 - Phần 2 10/07/2012 - 10:37 25,758
Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 15 - Phần 1 10/07/2012 - 10:43 23,263
Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 16 - Phần 2 10/07/2012 - 11:28 26,892
Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 16 - Phần 3 10/07/2012 - 11:28 27,792
Quyển ba: Kẻ bắt chim Tháng 10 đến tháng 12 năm 1984- Chương 34 16/04/2013 - 21:11 1,091
Lời nguyền thứ 1 - Chương 03+ 04 29/04/2013 - 20:03 507
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 24 17/07/2012 - 17:22 84,422
Lời nguyền thứ 1 - Chương 01+ 02 29/04/2013 - 20:00 775
Quyển 01: Chim ác là ăn cắp Tháng 6 và tháng 7 năm 1984 13/04/2013 - 21:30 7,951
Quyển một: Chim ác là ăn cắp Tháng 6 và tháng 7 năm 1984- Chương 02+ 03 (part 01) 13/04/2013 - 21:38 2,862
Quyển một: Chim ác là ăn cắp Tháng 6 và tháng 7 năm 1984- Chương 04( part 02) 13/04/2013 - 21:48 2,167
Quyển một: Chim ác là ăn cắp Tháng 6 và tháng 7 năm 1984- Chương 08( part 02) 13/04/2013 - 21:58 1,615
Quyển ba: Kẻ bắt chim Tháng 10 đến tháng 12 năm 1984- Chương 24 16/04/2013 - 20:31 1,114
Quyển ba: Kẻ bắt chim Tháng 10 đến tháng 12 năm 1984- Chương 25 16/04/2013 - 20:33 1,110
Quyển ba: Kẻ bắt chim Tháng 10 đến tháng 12 năm 1984- Chương 07 16/04/2013 - 19:53 1,368
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 02 17/07/2012 - 16:11 113,768
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 05 17/07/2012 - 16:22 96,227
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 10 17/07/2012 - 16:49 88,150
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 12 17/07/2012 - 16:53 85,777
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 13 17/07/2012 - 16:54 82,346
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 01 17/07/2012 - 16:08 176,322
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 03 17/07/2012 - 16:13 100,602
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 04 17/07/2012 - 16:21 97,764
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 06 17/07/2012 - 16:43 95,114
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 07 17/07/2012 - 16:44 89,479
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 08 17/07/2012 - 16:45 86,561
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 09 17/07/2012 - 16:47 85,579
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 11 17/07/2012 - 16:51 86,054
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 14 17/07/2012 - 16:56 81,607
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 15 17/07/2012 - 17:00 83,888
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 16 17/07/2012 - 17:02 83,082
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 17 17/07/2012 - 17:07 81,768
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 18 17/07/2012 - 17:11 84,530
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 19 17/07/2012 - 17:14 83,720
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 20 17/07/2012 - 17:15 86,926
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 21 17/07/2012 - 17:17 83,182
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 22 17/07/2012 - 17:18 82,810
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 23 17/07/2012 - 17:21 84,640
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 25 17/07/2012 - 17:23 90,192
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 26 17/07/2012 - 17:25 87,651
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 27 17/07/2012 - 17:27 87,931
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 28 17/07/2012 - 17:29 88,517
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 29 17/07/2012 - 17:30 89,995
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 30 17/07/2012 - 17:31 96,736
Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 31 17/07/2012 - 17:32 102,289
Chờ em lớn nhé, được không? - Ngoại truyện (Hết) 17/07/2012 - 17:39 126,061

Các trang