Chim Cụt

Ngày gửi bài Số lần xem
Bay trên tổ chim cúc cu - Chương 25 phần 3 26/10/2013 - 02:23 635
Chú bé mang pijama sọc - Chương 07 phần 1 26/10/2013 - 03:00 1,172
Chú bé mang pijama sọc - Chương 14 26/10/2013 - 03:02 1,589
Giao thừa 05/11/2013 - 01:01 4,265
Một ngày - Chương 17 22/11/2013 - 17:25 949
Một ngày - Chương 18 phần 2 22/11/2013 - 17:26 962
Một ngày - Chương 19 22/11/2013 - 17:26 1,654
Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh - Chương 01 11/12/2013 - 23:01 6,952
Xứ OZ diệu kỳ - Chương 01 - 02 09/10/2014 - 09:20 1,080
Đỗ Vi, anh chờ em - Chương 19 - 20 - 21 03/01/2015 - 17:45 2,034
Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh - Chương 01 – Lạc đường 17/01/2015 - 11:19 5,076
Hương vị đồng xanh - Chương 01 - Phần 3 30/03/2015 - 13:01 267
Hương vị đồng xanh - Chương 02 - Phần 1 30/03/2015 - 13:03 257
Hương vị đồng xanh - Chương 03 - Phần 1 30/03/2015 - 13:06 269
Hương vị đồng xanh - Chương 09 - Phần 1 30/03/2015 - 13:26 290
Nói yêu em bảy lần - Chương 4 - Phần 2 01/04/2015 - 21:32 412
Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 55 - 56 - 57 29/07/2015 - 16:43 1,301
Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 58 - 59 - 60 23/09/2015 - 20:12 1,270
Giáo sư và công thức toán - Chương 03 phần 2 18/10/2013 - 03:14 1,161
Đâu chỉ mình anh - Chương 01 15/08/2013 - 11:44 2,151
Đâu chỉ mình anh - Chương 07 15/08/2013 - 13:23 912
Đâu chỉ mình anh - Chương 19 15/08/2013 - 14:23 780
Đâu chỉ mình anh - Chương 25 15/08/2013 - 15:24 776
Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang 26/08/2013 - 10:45 2,620
Phu quân là thái giám tổng quản 13/09/2013 - 21:38 63,866
Mùa thu của cây dương - Chương 01 03/10/2013 - 21:27 3,584
Hình hài yêu dấu - Chương 18 phần 2 17/10/2013 - 20:56 496
Hình hài yêu dấu - Chương 22 17/10/2013 - 21:00 612
Hình hài yêu dấu - Chương 23 17/10/2013 - 21:00 674
Giáo sư và công thức toán - Chương 06 phần 2 18/10/2013 - 03:16 846
Giáo sư và công thức toán - Chương 08 phần 1 18/10/2013 - 03:17 826
Nhím thanh lịch - Phần 22 chương 15 - 16 - 17 - 18 20/10/2013 - 00:56 354
Nhím thanh lịch - Phần 26 chương 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 20/10/2013 - 01:01 377
Như không hề có - Chương 14 (Hết) 23/10/2013 - 03:18 423
Hôm nay tóc tôi màu vàng - Phần 2 chương 3 23/10/2013 - 06:49 372
Rắn và khuyên lưỡi - Chương 2 24/10/2013 - 19:11 1,466
Rắn và khuyên lưỡi - Chương 3 24/10/2013 - 19:12 1,331
Bay trên tổ chim cúc cu - Chương 06 26/10/2013 - 02:17 808
Bay trên tổ chim cúc cu - Chương 22 26/10/2013 - 02:21 659
Chú bé mang pijama sọc - Chương 02 26/10/2013 - 02:59 1,672
Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 05 27/11/2013 - 06:59 326
Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 10 phần 1 27/11/2013 - 07:01 332
Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 30 phần 2 09/12/2013 - 00:36 625
Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 84 - 85 24/07/2014 - 19:38 1,109
Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Chương 01 - 02 08/10/2014 - 22:09 2,814
Yêu hay không yêu cũng mặc - Chương 22 - 23 - 24 - 25 14/02/2015 - 11:07 942
Vịnh Nhật Thực - Chương 11 09/03/2015 - 18:26 270
Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 61 - 62 - 63 14/11/2015 - 17:20 1,159
Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 64 - 65 - 66 23/11/2015 - 15:47 1,283
Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 70 (Hết) 30/11/2015 - 21:16 1,238

Các trang