Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Hoàn (full) - Khôi Hài
954 8 months 4 tuần
Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!
Hoàn (full) - Vân Thượng Gia Tử
519 8 months 4 tuần
Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
662 8 months 4 tuần
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
2108 8 months 4 tuần
Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Hoàn (full) - Mộc Dương Tử
651 8 months 4 tuần
Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Hoàn (full) - Giang Hồ Thái Yêu Sinh
748 8 months 4 tuần
Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
Hoàn (full) - Dung Ý
673 8 months 4 tuần
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1379 8 months 4 tuần
Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu
Hoàn (full) - Ngốc Tiểu Mạch Chủ
448 8 months 4 tuần
Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Hoàn (full) - Hắc Sắc Cấm Dược
715 8 months 4 tuần
Nam Thê
Hoàn (full) - Sunny Ou
543 8 months 4 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc
Hoàn (full) - Sắc Như Không
330 8 months 4 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Nhu Tình Chướng
Hoàn (full) - Phi Huyên
488 8 months 4 tuần
Mê Cung
Hoàn (full) - Nhạc Chính Vũ Phong
474 8 months 4 tuần
Mạc Thượng Tang
Hoàn (full) - Di Dật
372 8 months 4 tuần
Dị Thế Đế Vương Luyến
Hoàn (full) - Lãnh Dạ Minh Hoàng
518 8 months 4 tuần
Dạ Quang
Hoàn (full) - Mạch Linh
491 8 months 4 tuần
Ca Ca Xuất Giá
Hoàn (full) - Fairylulu
456 8 months 4 tuần
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
527 8 months 4 tuần
Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
Hoàn (full) - Keiwin
553 8 months 4 tuần
Thiên Hữu
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
809 8 months 4 tuần
Nhất Thực Thiên hạ
Hoàn (full) - Khuynh Mộ Thanh Mộc
585 8 months 4 tuần
Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
Hoàn (full) - Ám Dạ Tàn Nguyệt
672 8 months 4 tuần
Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
512 8 months 4 tuần
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
1288 8 months 4 tuần
Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
Hoàn (full) - Phiêu Ly Cơ
764 8 months 4 tuần
Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1294 8 months 4 tuần
Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc
Hoàn (full) - Tử Sắc Kinh Cức
1558 8 months 4 tuần
Độc Sủng Yêu Tinh
Hoàn (full) - Mộng Hi Tuyệt Luyến
1109 8 months 4 tuần
Độc Sủng Nam Hậu
Hoàn (full) - Dạ Như Mộng
968 8 months 4 tuần
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1650 8 months 4 tuần
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
1592 8 months 4 tuần
Tiên Mãn Cung Đường
Hoàn (full) - Lục Dã Thiên Hạc
1089 8 months 4 tuần
Thú Nhân Chi Tư Văn
Hoàn (full) - Điệp Cẩm
678 8 months 4 tuần
Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi
Hoàn (full) - Y Tỳ
718 8 months 4 tuần
Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Hoàn (full) - Thiên Diễn
1525 8 months 4 tuần
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
462 8 months 4 tuần
Du Nhiên Ngạo Hàn
Hoàn (full) - Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
626 8 months 4 tuần
Dân Mão
Hoàn (full) - Arpege
523 8 months 4 tuần
Cửu Thiên Liên Sinh
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
2080 8 months 4 tuần
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn (full) - Phong Lộng
4672 8 months 4 tuần
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
819 8 months 4 tuần
Công Lược Boss Phản Diện
Đang ra - Châu Chu
1305 8 months 4 tuần
Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
615 8 months 4 tuần
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
819 8 months 4 tuần
Kim Tiền Bang
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
688 8 months 4 tuần
Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Hoàn (full) - Đại Thúc Vô Lương
1301 8 months 4 tuần
Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ
Hoàn (full) - Nhất Cân Lộc Dung
818 8 months 4 tuần
Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương
Hoàn (full) - Thập Thế
877 8 months 4 tuần
Lãnh Khốc Vương Phi
Hoàn (full) - Sắc Vi
951 8 months 4 tuần

Các trang