Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!
Hoàn (full) - Vân Thượng Gia Tử
481 7 months 1 tuần
Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
615 7 months 1 tuần
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
1917 7 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Hoàn (full) - Mộc Dương Tử
615 7 months 1 tuần
Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Hoàn (full) - Giang Hồ Thái Yêu Sinh
697 7 months 1 tuần
Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
Hoàn (full) - Dung Ý
626 7 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1329 7 months 1 tuần
Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu
Hoàn (full) - Ngốc Tiểu Mạch Chủ
426 7 months 1 tuần
Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Hoàn (full) - Hắc Sắc Cấm Dược
685 7 months 1 tuần
Nam Thê
Hoàn (full) - Sunny Ou
513 7 months 1 tuần
Mê Cung
Hoàn (full) - Nhạc Chính Vũ Phong
451 7 months 1 tuần
Mạc Thượng Tang
Hoàn (full) - Di Dật
351 7 months 1 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc
Hoàn (full) - Sắc Như Không
306 7 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Nhu Tình Chướng
Hoàn (full) - Phi Huyên
460 7 months 1 tuần
Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
Hoàn (full) - Keiwin
510 7 months 1 tuần
Dị Thế Đế Vương Luyến
Hoàn (full) - Lãnh Dạ Minh Hoàng
491 7 months 1 tuần
Dạ Quang
Hoàn (full) - Mạch Linh
476 7 months 1 tuần
Ca Ca Xuất Giá
Hoàn (full) - Fairylulu
434 7 months 1 tuần
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
502 7 months 1 tuần
Thiên Hữu
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
766 7 months 1 tuần
Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
482 7 months 1 tuần
Nhất Thực Thiên hạ
Hoàn (full) - Khuynh Mộ Thanh Mộc
558 7 months 1 tuần
Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
Hoàn (full) - Ám Dạ Tàn Nguyệt
638 7 months 1 tuần
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
1163 7 months 1 tuần
Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
Hoàn (full) - Phiêu Ly Cơ
728 7 months 1 tuần
Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1264 7 months 1 tuần
Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc
Hoàn (full) - Tử Sắc Kinh Cức
1505 7 months 1 tuần
Độc Sủng Nam Hậu
Hoàn (full) - Dạ Như Mộng
921 7 months 1 tuần
Độc Sủng Yêu Tinh
Hoàn (full) - Mộng Hi Tuyệt Luyến
1071 7 months 1 tuần
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1603 7 months 1 tuần
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
1532 7 months 1 tuần
Tiên Mãn Cung Đường
Hoàn (full) - Lục Dã Thiên Hạc
1059 7 months 1 tuần
Thú Nhân Chi Tư Văn
Hoàn (full) - Điệp Cẩm
646 7 months 1 tuần
Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi
Hoàn (full) - Y Tỳ
689 7 months 1 tuần
Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Hoàn (full) - Thiên Diễn
1463 7 months 1 tuần
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
428 7 months 1 tuần
Du Nhiên Ngạo Hàn
Hoàn (full) - Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
602 7 months 1 tuần
Dân Mão
Hoàn (full) - Arpege
504 7 months 1 tuần
Cửu Thiên Liên Sinh
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
2043 7 months 1 tuần
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn (full) - Phong Lộng
4524 7 months 1 tuần
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
781 7 months 1 tuần
Công Lược Boss Phản Diện
Đang ra - Châu Chu
1272 7 months 1 tuần
Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
594 7 months 1 tuần
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
790 7 months 1 tuần
Kim Tiền Bang
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
661 7 months 1 tuần
Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Hoàn (full) - Đại Thúc Vô Lương
1260 7 months 1 tuần
Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ
Hoàn (full) - Nhất Cân Lộc Dung
791 7 months 1 tuần
Tâm Chi Sở Hướng
Hoàn (full) - Kim Linh Tử
1062 7 months 1 tuần
Tái Thế Vi Hồ
Hoàn (full) - Phi Ngữ
705 7 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương
Hoàn (full) - Thập Thế
832 7 months 1 tuần

Các trang