Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Cao Lãnh Sư Huynh Chịu Khổ Ký
Hoàn (full) - Lililicat
743 1 năm 2 months
Bá Đạo Vương Gia, Điêu Ngoa Công Tử
Hoàn (full) - A Tạc
575 1 năm 2 months
[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Hoàn (full) - Khôi Hài
1076 1 năm 2 months
Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!
Hoàn (full) - Vân Thượng Gia Tử
687 1 năm 2 months
Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
868 1 năm 2 months
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
2626 1 năm 2 months
Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Hoàn (full) - Mộc Dương Tử
820 1 năm 2 months
Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Hoàn (full) - Giang Hồ Thái Yêu Sinh
962 1 năm 2 months
Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
Hoàn (full) - Dung Ý
814 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1536 1 năm 2 months
Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu
Hoàn (full) - Ngốc Tiểu Mạch Chủ
527 1 năm 2 months
Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Hoàn (full) - Hắc Sắc Cấm Dược
828 1 năm 2 months
Nam Thê
Hoàn (full) - Sunny Ou
627 1 năm 2 months
Mạc Thượng Tang
Hoàn (full) - Di Dật
446 1 năm 2 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc
Hoàn (full) - Sắc Như Không
440 1 năm 2 months
Đông Phương Bất Bại Chi Nhu Tình Chướng
Hoàn (full) - Phi Huyên
613 1 năm 2 months
Mê Cung
Hoàn (full) - Nhạc Chính Vũ Phong
576 1 năm 2 months
Dị Thế Đế Vương Luyến
Hoàn (full) - Lãnh Dạ Minh Hoàng
621 1 năm 2 months
Dạ Quang
Hoàn (full) - Mạch Linh
591 1 năm 2 months
Ca Ca Xuất Giá
Hoàn (full) - Fairylulu
567 1 năm 2 months
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
638 1 năm 2 months
Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
Hoàn (full) - Keiwin
755 1 năm 2 months
Thiên Hữu
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
966 1 năm 2 months
Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
628 1 năm 2 months
Nhất Thực Thiên hạ
Hoàn (full) - Khuynh Mộ Thanh Mộc
714 1 năm 2 months
Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
Hoàn (full) - Ám Dạ Tàn Nguyệt
823 1 năm 2 months
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
1805 1 năm 2 months
Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
Hoàn (full) - Phiêu Ly Cơ
870 1 năm 2 months
Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1453 1 năm 2 months
Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc
Hoàn (full) - Tử Sắc Kinh Cức
1783 1 năm 2 months
Độc Sủng Yêu Tinh
Hoàn (full) - Mộng Hi Tuyệt Luyến
1261 1 năm 2 months
Độc Sủng Nam Hậu
Hoàn (full) - Dạ Như Mộng
1113 1 năm 2 months
Thú Nhân Chi Tư Văn
Hoàn (full) - Điệp Cẩm
834 1 năm 2 months
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1864 1 năm 2 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
1888 1 năm 2 months
Tiên Mãn Cung Đường
Hoàn (full) - Lục Dã Thiên Hạc
1257 1 năm 2 months
Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi
Hoàn (full) - Y Tỳ
837 1 năm 2 months
Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Hoàn (full) - Thiên Diễn
1734 1 năm 2 months
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
617 1 năm 2 months
Du Nhiên Ngạo Hàn
Hoàn (full) - Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
714 1 năm 2 months
Dân Mão
Hoàn (full) - Arpege
587 1 năm 2 months
Cửu Thiên Liên Sinh
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
2252 1 năm 2 months
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn (full) - Phong Lộng
5102 1 năm 2 months
Công Lược Boss Phản Diện
Đang ra - Châu Chu
1470 1 năm 2 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1001 1 năm 2 months
Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
716 1 năm 2 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
988 1 năm 2 months
Kim Tiền Bang
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
812 1 năm 2 months
Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Hoàn (full) - Đại Thúc Vô Lương
1432 1 năm 2 months
Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ
Hoàn (full) - Nhất Cân Lộc Dung
992 1 năm 2 months

Các trang