Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
549 5 months 2 tuần
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
1686 5 months 2 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Hoàn (full) - Khôi Hài
901 5 months 2 tuần
Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Hoàn (full) - Mộc Dương Tử
564 5 months 2 tuần
Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Hoàn (full) - Giang Hồ Thái Yêu Sinh
644 5 months 2 tuần
Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
Hoàn (full) - Dung Ý
578 5 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1270 5 months 2 tuần
Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu
Hoàn (full) - Ngốc Tiểu Mạch Chủ
407 5 months 2 tuần
Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Hoàn (full) - Hắc Sắc Cấm Dược
649 5 months 2 tuần
Nam Thê
Hoàn (full) - Sunny Ou
478 5 months 2 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Nhu Tình Chướng
Hoàn (full) - Phi Huyên
437 5 months 2 tuần
Mê Cung
Hoàn (full) - Nhạc Chính Vũ Phong
414 5 months 2 tuần
Mạc Thượng Tang
Hoàn (full) - Di Dật
329 5 months 2 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc
Hoàn (full) - Sắc Như Không
276 5 months 2 tuần
Dị Thế Đế Vương Luyến
Hoàn (full) - Lãnh Dạ Minh Hoàng
469 5 months 2 tuần
Dạ Quang
Hoàn (full) - Mạch Linh
450 5 months 2 tuần
Ca Ca Xuất Giá
Hoàn (full) - Fairylulu
405 5 months 2 tuần
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
467 5 months 2 tuần
Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
Hoàn (full) - Keiwin
456 5 months 2 tuần
Thiên Hữu
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
725 5 months 2 tuần
Nhất Thực Thiên hạ
Hoàn (full) - Khuynh Mộ Thanh Mộc
521 5 months 2 tuần
Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
Hoàn (full) - Ám Dạ Tàn Nguyệt
577 5 months 2 tuần
Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
449 5 months 2 tuần
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
976 5 months 2 tuần
Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
Hoàn (full) - Phiêu Ly Cơ
683 5 months 2 tuần
Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1230 5 months 2 tuần
Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc
Hoàn (full) - Tử Sắc Kinh Cức
1421 5 months 2 tuần
Độc Sủng Yêu Tinh
Hoàn (full) - Mộng Hi Tuyệt Luyến
1011 5 months 2 tuần
Độc Sủng Nam Hậu
Hoàn (full) - Dạ Như Mộng
859 5 months 2 tuần
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1528 5 months 2 tuần
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
1435 5 months 2 tuần
Tiên Mãn Cung Đường
Hoàn (full) - Lục Dã Thiên Hạc
1012 5 months 2 tuần
Thú Nhân Chi Tư Văn
Hoàn (full) - Điệp Cẩm
596 5 months 2 tuần
Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi
Hoàn (full) - Y Tỳ
661 5 months 2 tuần
Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Hoàn (full) - Thiên Diễn
1380 5 months 2 tuần
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
386 5 months 2 tuần
Du Nhiên Ngạo Hàn
Hoàn (full) - Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
576 5 months 2 tuần
Dân Mão
Hoàn (full) - Arpege
477 5 months 2 tuần
Cửu Thiên Liên Sinh
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1987 5 months 2 tuần
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
711 5 months 2 tuần
Công Lược Boss Phản Diện
Đang ra - Châu Chu
1216 5 months 2 tuần
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn (full) - Phong Lộng
4305 5 months 2 tuần
Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
570 5 months 2 tuần
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
745 5 months 2 tuần
Kim Tiền Bang
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
633 5 months 2 tuần
Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Hoàn (full) - Đại Thúc Vô Lương
1219 5 months 2 tuần
Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ
Hoàn (full) - Nhất Cân Lộc Dung
750 5 months 2 tuần
Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương
Hoàn (full) - Thập Thế
783 5 months 2 tuần
Lãnh Khốc Vương Phi
Hoàn (full) - Sắc Vi
836 5 months 2 tuần
Tâm Chi Sở Hướng
Hoàn (full) - Kim Linh Tử
1030 5 months 2 tuần

Các trang