Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Mạch – Thanh
Hoàn (full) - Huyễn Ái Vô Ái
836 1 năm 2 months
Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ
Hoàn (full) - Long Cửu
487 1 năm 2 months
Dật Tiếu Khuynh Thành
Hoàn (full) - Hoán Diệp Như Mộng
632 1 năm 2 months
Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch
Hoàn (full) - Du Tai Nhân
431 1 năm 2 months
Hẹn Hò Với Chồng Cũ
Hoàn (full) - Hào Tuyết
2262 1 năm 2 months
Dị Thế Tình Duyến
Hoàn (full) - Phong Duy
429 1 năm 2 months
Tôi Là Người Đứng Đắn
Hoàn (full) - Tràng Vị Bất Thích Giả
448 1 năm 2 months
Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Hoàn (full) - Nê Đản Hoàng
431 1 năm 2 months
Tú Sắc
Hoàn (full) - Sisimo
608 1 năm 2 months
Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta
Hoàn (full) - Liên Tích Ngưng Mâu
2957 1 năm 2 months
Ta Không Khóc
Hoàn (full) - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
641 1 năm 2 months
[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
Hoàn (full) - Ta Yêu Money
515 1 năm 2 months
[Hồng Hoang Đồng Nhân] Yêu Hậu Không Dễ Làm
Hoàn (full) - Thiển Đạm Sắc
748 1 năm 2 months
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
593 1 năm 2 months
Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Hoàn (full) - Xuân Chí Thì Hoà
2505 1 năm 2 months
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
706 1 năm 2 months
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
377 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây
Hoàn (full) - Nhã Mị
490 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
547 1 năm 2 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2319 1 năm 2 months
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
627 1 năm 2 months
Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
Hoàn (full) - Đình Tức
622 1 năm 2 months
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
1064 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1256 1 năm 2 months
Thú Tập
Hoàn (full) - Điển Y
835 1 năm 2 months
Phản Chuyển Thú Nhân
Hoàn (full) - Tiểu gia bất thị thụ
1150 1 năm 2 months
[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Thính Không
1446 1 năm 2 months
Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Hoàn (full) - Ngư Ngư Thuyết
621 1 năm 2 months
Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư
Hoàn (full) - Y Toàn Vũ
835 1 năm 2 months
Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Hoàn (full) - An Phủ
882 1 năm 2 months
Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Hoàn (full) - Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn
1470 1 năm 2 months
Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
Hoàn (full) - Thu Diệp Tàn Lộ
477 1 năm 2 months
Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo
Hoàn (full) - Chỉ Phiến Khinh Diêu
1059 1 năm 2 months
Lăng Hề
Hoàn (full) - Hiên Tiêu
422 1 năm 2 months
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
990 1 năm 2 months
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
2040 1 năm 2 months
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Hoàn (full) - Phong Lưu Thư Ngốc
2485 1 năm 2 months
[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Tư Đồ Yêu Yêu
740 1 năm 2 months
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ
Hoàn (full) - Rất nhiều hạt mè
695 1 năm 2 months
[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
781 1 năm 2 months
Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa
Hoàn (full) - Thanh Sa Ti Lũ
1258 1 năm 2 months
Cương Thi Vương Gia
Hoàn (full) - Thi Hoa La Phạm
692 1 năm 2 months
Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
433 1 năm 2 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1121 1 năm 2 months
Ta Là Cha Hài Tử?!
Hoàn (full) - Nhạc Sơn Tai
484 1 năm 2 months
Phượng Tần
Hoàn (full) - Như Băng Như Thủy
945 1 năm 2 months
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1221 1 năm 2 months
100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân
Hoàn (full) - Ẩn Không Nhân
487 1 năm 2 months
Hôn Quân Chỉ Nam
Hoàn (full) - Tu Thất
619 1 năm 2 months
Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Hoàn (full) - Lục Sắc Xác
875 1 năm 2 months

Các trang