Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch
Hoàn (full) - Du Tai Nhân
302 7 months 1 tuần
Hẹn Hò Với Chồng Cũ
Hoàn (full) - Hào Tuyết
1733 7 months 1 tuần
Dị Thế Tình Duyến
Hoàn (full) - Phong Duy
285 7 months 1 tuần
Tôi Là Người Đứng Đắn
Hoàn (full) - Tràng Vị Bất Thích Giả
298 7 months 1 tuần
Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Hoàn (full) - Nê Đản Hoàng
309 7 months 1 tuần
Tú Sắc
Hoàn (full) - Sisimo
429 7 months 1 tuần
Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta
Hoàn (full) - Liên Tích Ngưng Mâu
2414 7 months 1 tuần
Ta Không Khóc
Hoàn (full) - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
499 7 months 1 tuần
[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
Hoàn (full) - Ta Yêu Money
353 7 months 1 tuần
[Hồng Hoang Đồng Nhân] Yêu Hậu Không Dễ Làm
Hoàn (full) - Thiển Đạm Sắc
542 7 months 1 tuần
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
425 7 months 1 tuần
Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Hoàn (full) - Xuân Chí Thì Hoà
2010 7 months 1 tuần
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
504 7 months 1 tuần
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
253 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây
Hoàn (full) - Nhã Mị
360 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
401 7 months 1 tuần
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2075 7 months 1 tuần
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
488 7 months 1 tuần
Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
Hoàn (full) - Đình Tức
435 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
806 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1015 7 months 1 tuần
Thú Tập
Hoàn (full) - Điển Y
521 7 months 1 tuần
Phản Chuyển Thú Nhân
Hoàn (full) - Tiểu gia bất thị thụ
852 7 months 1 tuần
[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Thính Không
1059 7 months 1 tuần
Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Hoàn (full) - Ngư Ngư Thuyết
505 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư
Hoàn (full) - Y Toàn Vũ
637 7 months 1 tuần
Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Hoàn (full) - An Phủ
680 7 months 1 tuần
Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Hoàn (full) - Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn
1314 7 months 1 tuần
Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
Hoàn (full) - Thu Diệp Tàn Lộ
370 7 months 1 tuần
Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo
Hoàn (full) - Chỉ Phiến Khinh Diêu
955 7 months 1 tuần
Lăng Hề
Hoàn (full) - Hiên Tiêu
298 7 months 1 tuần
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
794 7 months 1 tuần
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
1785 7 months 1 tuần
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Hoàn (full) - Phong Lưu Thư Ngốc
2105 7 months 1 tuần
[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Tư Đồ Yêu Yêu
516 7 months 1 tuần
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ
Hoàn (full) - Rất nhiều hạt mè
492 7 months 1 tuần
[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
650 7 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa
Hoàn (full) - Thanh Sa Ti Lũ
1001 7 months 1 tuần
Cương Thi Vương Gia
Hoàn (full) - Thi Hoa La Phạm
467 7 months 1 tuần
Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
325 7 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
856 7 months 1 tuần
Ta Là Cha Hài Tử?!
Hoàn (full) - Nhạc Sơn Tai
321 7 months 1 tuần
Phượng Tần
Hoàn (full) - Như Băng Như Thủy
727 7 months 1 tuần
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1011 7 months 1 tuần
100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân
Hoàn (full) - Ẩn Không Nhân
360 7 months 1 tuần
Hôn Quân Chỉ Nam
Hoàn (full) - Tu Thất
463 7 months 1 tuần
Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Hoàn (full) - Lục Sắc Xác
722 7 months 1 tuần
Cao Lãnh Sư Huynh Chịu Khổ Ký
Hoàn (full) - Lililicat
616 7 months 1 tuần
Bá Đạo Vương Gia, Điêu Ngoa Công Tử
Hoàn (full) - A Tạc
425 7 months 1 tuần
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
1917 7 months 1 tuần

Các trang