Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Hoàn (full) - Nê Đản Hoàng
239 3 months 1 tuần
Tú Sắc
Hoàn (full) - Sisimo
349 3 months 1 tuần
Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta
Hoàn (full) - Liên Tích Ngưng Mâu
2007 3 months 1 tuần
Ta Không Khóc
Hoàn (full) - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
412 3 months 1 tuần
[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
Hoàn (full) - Ta Yêu Money
253 3 months 1 tuần
[Hồng Hoang Đồng Nhân] Yêu Hậu Không Dễ Làm
Hoàn (full) - Thiển Đạm Sắc
453 3 months 1 tuần
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
338 3 months 1 tuần
Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Hoàn (full) - Xuân Chí Thì Hoà
1646 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
319 3 months 1 tuần
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
368 3 months 1 tuần
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
179 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây
Hoàn (full) - Nhã Mị
279 3 months 1 tuần
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
1896 3 months 1 tuần
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
411 3 months 1 tuần
Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
Hoàn (full) - Đình Tức
354 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
668 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
844 3 months 1 tuần
Thú Tập
Hoàn (full) - Điển Y
340 3 months 1 tuần
Phản Chuyển Thú Nhân
Hoàn (full) - Tiểu gia bất thị thụ
676 3 months 1 tuần
[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Thính Không
841 3 months 1 tuần
Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Hoàn (full) - Ngư Ngư Thuyết
439 3 months 1 tuần
Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Hoàn (full) - An Phủ
573 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư
Hoàn (full) - Y Toàn Vũ
523 3 months 1 tuần
Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Hoàn (full) - Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn
1227 3 months 1 tuần
Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
Hoàn (full) - Thu Diệp Tàn Lộ
322 3 months 1 tuần
Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo
Hoàn (full) - Chỉ Phiến Khinh Diêu
882 3 months 1 tuần
Lăng Hề
Hoàn (full) - Hiên Tiêu
236 3 months 1 tuần
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
688 3 months 1 tuần
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
1639 3 months 1 tuần
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Hoàn (full) - Phong Lưu Thư Ngốc
1787 3 months 1 tuần
[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Tư Đồ Yêu Yêu
399 3 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa
Hoàn (full) - Thanh Sa Ti Lũ
872 3 months 1 tuần
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ
Hoàn (full) - Rất nhiều hạt mè
400 3 months 1 tuần
[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
591 3 months 1 tuần
Cương Thi Vương Gia
Hoàn (full) - Thi Hoa La Phạm
352 3 months 1 tuần
Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
266 3 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
688 3 months 1 tuần
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
893 3 months 1 tuần
Ta Là Cha Hài Tử?!
Hoàn (full) - Nhạc Sơn Tai
220 3 months 1 tuần
Phượng Tần
Hoàn (full) - Như Băng Như Thủy
602 3 months 1 tuần
100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân
Hoàn (full) - Ẩn Không Nhân
301 3 months 1 tuần
Hôn Quân Chỉ Nam
Hoàn (full) - Tu Thất
378 3 months 1 tuần
Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Hoàn (full) - Lục Sắc Xác
650 3 months 1 tuần
Cao Lãnh Sư Huynh Chịu Khổ Ký
Hoàn (full) - Lililicat
564 3 months 1 tuần
Bá Đạo Vương Gia, Điêu Ngoa Công Tử
Hoàn (full) - A Tạc
359 3 months 1 tuần
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
1418 3 months 1 tuần
Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
472 3 months 1 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Hoàn (full) - Khôi Hài
856 3 months 1 tuần
Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!
Hoàn (full) - Vân Thượng Gia Tử
372 3 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Hoàn (full) - Mộc Dương Tử
500 3 months 1 tuần

Các trang