Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Đang ra - Tạ Trường Thành
117654 1 năm 4 months
AWM - Tuyệt Địa Cầu Sinh
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
27840 1 năm 5 months
Vô Sắc Cũng Khuynh Thành
Hoàn (full) - Yêu Tiểu Tam Nhi
18184 1 năm 7 months
Vô Tận Cường Hóa
Đang ra - Trip
56556 1 năm 7 months
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
4195 1 năm 7 months
Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần
Hoàn (full) - Kỳ Tiểu Yêu
1424 1 năm 7 months
Trộm Mộ Đạo Ra Cái Kim Cửu Gia
Hoàn (full) - Khuyết
941 1 năm 7 months
Võng Du Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Tang Phi Ngư
1342 1 năm 7 months
Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Hoàn (full) - Chu Tiểu Man
1059 1 năm 7 months
Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
Hoàn (full) - Chu Hiểu Nhiễm
750 1 năm 7 months
Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1535 1 năm 7 months
Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
Hoàn (full) - Loạn Hồng Phi
1288 1 năm 7 months
Show Ân Ái Đều Phải Chết
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
1650 1 năm 7 months
Phong Hành Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lưu Tinh Trư
1048 1 năm 7 months
Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao?
Hoàn (full) - Mạn Thiên Thủy Sắc
693 1 năm 7 months
Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Hoàn (full) - Thanh Ca
1201 1 năm 7 months
Dược Sư
Hoàn (full) - Vô Chừng Phong
1013 1 năm 7 months
Thái Hư Kiếm Ý
Hoàn (full) - Tang Phi Ngư
861 1 năm 7 months
Vĩnh Dạ Chi Phong
Hoàn (full) - Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều
943 1 năm 7 months
Bạn Đã Tiêu Diệt Một Cực Đạo Ma Tôn
Hoàn (full) - Đường Hoa Hoa
772 1 năm 7 months
Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Hoàn (full) - Khuyết
850 1 năm 7 months
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
892 1 năm 7 months
Che Giấu Chủng Tộc Em Gái Ngươi Ý!
Hoàn (full) - Băng Kiến
769 1 năm 7 months
Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
Hoàn (full) - Tô Du Bính
925 1 năm 7 months
Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ
Hoàn (full) - Băng Hạ Tuyết
720 1 năm 7 months
Huyền Cực Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
754 1 năm 7 months
Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu
Hoàn (full) - YY Đích Liệt Tích
870 1 năm 7 months
Đại Thần Tiềm Quy Tắc
Hoàn (full) - Tùy Hoan
662 1 năm 7 months
Game Online 33 ngày
Hoàn (full) - Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương
638 1 năm 7 months
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
2988 1 năm 7 months
Kẻ Cuồng Cày Level
Hoàn (full) - Tiểu Q Của Tôi
1089 1 năm 7 months
Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
Hoàn (full) - Băng Hạ Tuyết
1545 1 năm 7 months
Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kỳ Cựu
Hoàn (full) - Vũ Điền Quân
479 1 năm 7 months
V Đại Có Một Bé Chuột
Hoàn (full) - Vong Khước Đích Du
561 1 năm 7 months
Du Hí Ý Ngoại
Hoàn (full) - Đại Phong Quát Quá
429 1 năm 7 months
Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online
Hoàn (full) - Mộng Tùy Tâm
673 1 năm 7 months
Long Hồn
Hoàn (full) - Khúc Điều Chi Thương
606 1 năm 7 months
Dưỡng Thành Nữ Vương
Hoàn (full) - Nạ Tu Hà
770 1 năm 7 months
Cạm Bẫy Nam Nam
Hoàn (full) - Tô Biệt Tự
636 1 năm 7 months
Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Hoàn (full) - Tài Hạ Mi Đầu
869 1 năm 7 months
Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
Hoàn (full) - Thỏ Tử Gia Đích Ba La
804 1 năm 7 months
Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh
Hoàn (full) - Tô Biệt Tự
576 1 năm 7 months
Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh
Hoàn (full) - Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
637 1 năm 7 months
Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công
Hoàn (full) - Tịch Tĩnh Thanh Hòa
541 1 năm 7 months
Có Gan Em Đừng Chạy
Hoàn (full) - An Thiếu Vũ
1052 1 năm 7 months
Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi
Hoàn (full) - Quý Thù Ương
4428 1 năm 7 months
Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma
Hoàn (full) - Lưu Ly Đại Tiên Tiên
788 1 năm 7 months
Uy, Tiềm Trứ Ba
Hoàn (full) - Ngã Đích Tiểu Q
585 1 năm 7 months
Vẫn Chờ Người Online
Hoàn (full) - Hi Hòa Thanh Linh
902 1 năm 7 months
Võng Du Chi Nhân Yêu
Hoàn (full) - Huệ Huệ Yan
743 1 năm 7 months

Các trang