Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Đang ra - Tạ Trường Thành
26013 2 months 2 ngày
AWM - Tuyệt Địa Cầu Sinh
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
5413 3 months 2 tuần
Vô Sắc Cũng Khuynh Thành
Hoàn (full) - Yêu Tiểu Tam Nhi
4506 4 months 3 tuần
Vô Tận Cường Hóa
Đang ra - Trip
15462 4 months 4 tuần
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
3323 5 months 1 tuần
Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần
Hoàn (full) - Kỳ Tiểu Yêu
820 5 months 2 tuần
Trộm Mộ Đạo Ra Cái Kim Cửu Gia
Hoàn (full) - Khuyết
424 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Tang Phi Ngư
716 5 months 2 tuần
Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Hoàn (full) - Chu Tiểu Man
500 5 months 2 tuần
Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
Hoàn (full) - Chu Hiểu Nhiễm
370 5 months 2 tuần
Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Hoàn (full) - Tô Du Bính
969 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
Hoàn (full) - Loạn Hồng Phi
721 5 months 2 tuần
Show Ân Ái Đều Phải Chết
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
998 5 months 2 tuần
Phong Hành Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lưu Tinh Trư
554 5 months 2 tuần
Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao?
Hoàn (full) - Mạn Thiên Thủy Sắc
361 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Hoàn (full) - Thanh Ca
792 5 months 2 tuần
Dược Sư
Hoàn (full) - Vô Chừng Phong
486 5 months 2 tuần
Thái Hư Kiếm Ý
Hoàn (full) - Tang Phi Ngư
451 5 months 2 tuần
Vĩnh Dạ Chi Phong
Hoàn (full) - Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều
590 5 months 2 tuần
Bạn Đã Tiêu Diệt Một Cực Đạo Ma Tôn
Hoàn (full) - Đường Hoa Hoa
400 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Hoàn (full) - Khuyết
513 5 months 2 tuần
Che Giấu Chủng Tộc Em Gái Ngươi Ý!
Hoàn (full) - Băng Kiến
370 5 months 2 tuần
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
507 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
Hoàn (full) - Tô Du Bính
556 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ
Hoàn (full) - Băng Hạ Tuyết
375 5 months 2 tuần
Huyền Cực Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
366 5 months 2 tuần
Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu
Hoàn (full) - YY Đích Liệt Tích
523 5 months 2 tuần
Đại Thần Tiềm Quy Tắc
Hoàn (full) - Tùy Hoan
348 5 months 2 tuần
Game Online 33 ngày
Hoàn (full) - Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương
344 5 months 2 tuần
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
1504 5 months 2 tuần
Kẻ Cuồng Cày Level
Hoàn (full) - Tiểu Q Của Tôi
630 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
Hoàn (full) - Băng Hạ Tuyết
642 5 months 2 tuần
V Đại Có Một Bé Chuột
Hoàn (full) - Vong Khước Đích Du
269 5 months 2 tuần
Du Hí Ý Ngoại
Hoàn (full) - Đại Phong Quát Quá
178 5 months 2 tuần
Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kỳ Cựu
Hoàn (full) - Vũ Điền Quân
219 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online
Hoàn (full) - Mộng Tùy Tâm
362 5 months 2 tuần
Long Hồn
Hoàn (full) - Khúc Điều Chi Thương
268 5 months 2 tuần
Dưỡng Thành Nữ Vương
Hoàn (full) - Nạ Tu Hà
394 5 months 2 tuần
Cạm Bẫy Nam Nam
Hoàn (full) - Tô Biệt Tự
381 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Hoàn (full) - Tài Hạ Mi Đầu
514 5 months 2 tuần
Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
Hoàn (full) - Thỏ Tử Gia Đích Ba La
448 5 months 2 tuần
Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh
Hoàn (full) - Tô Biệt Tự
321 5 months 2 tuần
Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh
Hoàn (full) - Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
341 5 months 2 tuần
Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công
Hoàn (full) - Tịch Tĩnh Thanh Hòa
298 5 months 2 tuần
Có Gan Em Đừng Chạy
Hoàn (full) - An Thiếu Vũ
593 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma
Hoàn (full) - Lưu Ly Đại Tiên Tiên
515 5 months 2 tuần
Uy, Tiềm Trứ Ba
Hoàn (full) - Ngã Đích Tiểu Q
325 5 months 2 tuần
Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi
Hoàn (full) - Quý Thù Ương
2336 5 months 2 tuần
Vẫn Chờ Người Online
Hoàn (full) - Hi Hòa Thanh Linh
467 5 months 2 tuần
Võng Du Chi Nhân Yêu
Hoàn (full) - Huệ Huệ Yan
490 5 months 2 tuần

Các trang