Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Ngày cập nhật
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
573 8 months 1 tuần
Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Hoàn (full) - Tây Linh Túy Tửu
566 8 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú
Hoàn (full) - Tối Ái Tiểu Miêu Miêu
565 8 months 1 tuần
Phi Gien Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Cố Trường Miên
549 8 months 1 tuần
Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn
Hoàn (full) - Bạn Tiểu Niên
544 8 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Hoàn (full) - Lạc Lệ
533 8 months 1 tuần
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
533 8 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Cự Ái
Hoàn (full) - Vân Liễu
489 8 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
Hoàn (full) - Tử Thần Nhược Hy
482 8 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Hoàn (full) - Kim Nhị
474 8 months 1 tuần
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
456 8 months 1 tuần
Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Hoàn (full) - Đào Hoa Tửu
455 8 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Hoàn (full) - Chỉ Tiêm Táng Sa
437 8 months 1 tuần
Phong Thả Đình Trú
Hoàn (full) - Sắc Như Không
425 8 months 1 tuần
Nhất Ý Cô Hành
Hoàn (full) - Vị Lương
419 8 months 1 tuần
Mệnh Trung Chú Định
Hoàn (full) - Thập Nhất Tiên Sinh
400 8 months 1 tuần
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
376 8 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài
Hoàn (full) - Từ Hoài
360 8 months 1 tuần
Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà
Hoàn (full) - Tự Từ
357 8 months 1 tuần
[Harry Potter] LVSS Chi Giá Y
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nha
305 8 months 1 tuần

Các trang