Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Ngày cập nhật
Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Hoàn (full) - Tây Linh Túy Tửu
533 6 months 1 tuần
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
523 6 months 1 tuần
Thù Đồ
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
522 6 months 1 tuần
Phi Gien Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Cố Trường Miên
509 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú
Hoàn (full) - Tối Ái Tiểu Miêu Miêu
494 6 months 1 tuần
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
492 6 months 1 tuần
Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn
Hoàn (full) - Bạn Tiểu Niên
468 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Cự Ái
Hoàn (full) - Vân Liễu
447 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
Hoàn (full) - Tử Thần Nhược Hy
445 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Hoàn (full) - Kim Nhị
437 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Hoàn (full) - Lạc Lệ
423 6 months 1 tuần
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
423 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Hoàn (full) - Chỉ Tiêm Táng Sa
397 6 months 1 tuần
Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Hoàn (full) - Đào Hoa Tửu
393 6 months 1 tuần
Phong Thả Đình Trú
Hoàn (full) - Sắc Như Không
386 6 months 1 tuần
Nhất Ý Cô Hành
Hoàn (full) - Vị Lương
383 6 months 1 tuần
Mệnh Trung Chú Định
Hoàn (full) - Thập Nhất Tiên Sinh
360 6 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài
Hoàn (full) - Từ Hoài
332 6 months 1 tuần
Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà
Hoàn (full) - Tự Từ
318 6 months 1 tuần
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
314 6 months 1 tuần
[Harry Potter] LVSS Chi Giá Y
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nha
259 6 months 1 tuần

Các trang