Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Ngày cập nhật
Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn
Hoàn (full) - Bạn Tiểu Niên
648 11 months 2 tuần
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
645 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú
Hoàn (full) - Tối Ái Tiểu Miêu Miêu
638 11 months 2 tuần
Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Hoàn (full) - Tây Linh Túy Tửu
619 11 months 2 tuần
Phi Gien Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Cố Trường Miên
617 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Hoàn (full) - Lạc Lệ
617 11 months 2 tuần
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
610 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Cự Ái
Hoàn (full) - Vân Liễu
553 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Hoàn (full) - Kim Nhị
549 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
Hoàn (full) - Tử Thần Nhược Hy
548 11 months 2 tuần
Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Hoàn (full) - Đào Hoa Tửu
545 11 months 2 tuần
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
523 11 months 2 tuần
Phong Thả Đình Trú
Hoàn (full) - Sắc Như Không
509 11 months 2 tuần
Nhất Ý Cô Hành
Hoàn (full) - Vị Lương
501 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Hoàn (full) - Chỉ Tiêm Táng Sa
483 11 months 2 tuần
Mệnh Trung Chú Định
Hoàn (full) - Thập Nhất Tiên Sinh
455 11 months 2 tuần
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
454 11 months 2 tuần
Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà
Hoàn (full) - Tự Từ
416 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài
Hoàn (full) - Từ Hoài
407 11 months 2 tuần
[Harry Potter] LVSS Chi Giá Y
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nha
386 11 months 2 tuần

Các trang