Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
23285 2 năm 1 tháng 1 tháng
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Đang ra - BanhBaoThit
38056 2 năm 1 tháng 1 tháng
Xuân Noãn Hương Nùng
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
17947 2 năm 1 tháng 1 tháng
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
19952 2 năm 1 tháng 1 tháng
Phan Kim Liên Trọng Sinh
Đang ra - Sở Nhị
7964 2 năm 1 tháng 1 tháng
Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)
Đang ra - Nhược Bàn
15882 2 năm 2 months
Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Hoàn (full) - Dạ Chi Dạ
16939 2 năm 2 months
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
Hoàn (full) - Tô Nhị Thiếu
7184 2 năm 2 months
Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ
Hoàn (full) - Tô Phù Sơ
14703 2 năm 2 months
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Ở Nhà
17223 2 năm 2 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
62281 2 năm 2 months
Cung Khuyết
Hoàn (full) - Trịnh Lương Tiêu
15933 2 năm 3 months
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
Hoàn (full) - Tiếu Giai Nhân
43645 2 năm 3 months
Thừa Tướng Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Tàn Tâm
20628 2 năm 3 months
Ảnh Hậu Trọng Sinh
Đang ra - Đào Ánh Xước Xước
12880 2 năm 3 months
Phượng Hoàng Hồi Sinh
Đang ra - Tiểu Anh Anh
9482 2 năm 3 months
Y thủ che thiên
Hoàn (full) - Mộ Anh Lạc
96411 2 năm 3 months
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Đang ra - Tiêu Thất Gia
93592 2 năm 3 months
Cung Phi Thượng Vị Ký
- Như Ngư Hoa Lạc
3467 2 năm 8 months
Võ Đạo Đan Tôn
- Ám Ma Sư
1042 2 năm 8 months

Các trang