Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Kiều Kiều Vô Song
Đang ra - Lâm Gia Thành
3554 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn (full) - Nguyệt Quân Hề
2558 1 năm 2 months
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
5526 1 năm 2 months
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Đang ra - BanhBaoThit
9695 1 năm 2 months
Xuân Noãn Hương Nùng
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
6562 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
4814 1 năm 2 months
Phan Kim Liên Trọng Sinh
Đang ra - Sở Nhị
2498 1 năm 2 months
Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)
Đang ra - Nhược Bàn
4626 1 năm 2 months
Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Hoàn (full) - Dạ Chi Dạ
4008 1 năm 2 months
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
Hoàn (full) - Tô Nhị Thiếu
2154 1 năm 2 months
Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ
Hoàn (full) - Tô Phù Sơ
4194 1 năm 2 months
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Ở Nhà
4006 1 năm 3 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
12642 1 năm 3 months
Cung Khuyết
Hoàn (full) - Trịnh Lương Tiêu
3998 1 năm 3 months
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
Hoàn (full) - Tiếu Giai Nhân
8902 1 năm 3 months
Thừa Tướng Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Tàn Tâm
4734 1 năm 3 months
Ảnh Hậu Trọng Sinh
Đang ra - Đào Ánh Xước Xước
3537 1 năm 3 months
Phượng Hoàng Hồi Sinh
Đang ra - Tiểu Anh Anh
2952 1 năm 3 months
Y thủ che thiên
Hoàn (full) - Mộ Anh Lạc
27374 1 năm 3 months
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Đang ra - Tiêu Thất Gia
22321 1 năm 3 months
Cung Phi Thượng Vị Ký
- Như Ngư Hoa Lạc
3200 1 năm 9 months
Võ Đạo Đan Tôn
- Ám Ma Sư
824 1 năm 9 months

Các trang