Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
13634 1 năm 8 months
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Đang ra - BanhBaoThit
23399 1 năm 8 months
Xuân Noãn Hương Nùng
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
12822 1 năm 8 months
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
12644 1 năm 8 months
Phan Kim Liên Trọng Sinh
Đang ra - Sở Nhị
5398 1 năm 8 months
Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)
Đang ra - Nhược Bàn
12018 1 năm 8 months
Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Hoàn (full) - Dạ Chi Dạ
10123 1 năm 8 months
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
Hoàn (full) - Tô Nhị Thiếu
4602 1 năm 8 months
Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ
Hoàn (full) - Tô Phù Sơ
9051 1 năm 8 months
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Ở Nhà
10409 1 năm 9 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
39911 1 năm 9 months
Cung Khuyết
Hoàn (full) - Trịnh Lương Tiêu
9527 1 năm 9 months
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
Hoàn (full) - Tiếu Giai Nhân
28781 1 năm 9 months
Thừa Tướng Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Tàn Tâm
12169 1 năm 9 months
Ảnh Hậu Trọng Sinh
Đang ra - Đào Ánh Xước Xước
8243 1 năm 9 months
Phượng Hoàng Hồi Sinh
Đang ra - Tiểu Anh Anh
6139 1 năm 9 months
Y thủ che thiên
Hoàn (full) - Mộ Anh Lạc
62678 1 năm 9 months
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Đang ra - Tiêu Thất Gia
57447 1 năm 9 months
Cung Phi Thượng Vị Ký
- Như Ngư Hoa Lạc
3335 2 năm 3 months
Võ Đạo Đan Tôn
- Ám Ma Sư
920 2 năm 3 months

Các trang