Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Kiều Kiều Vô Song
Đang ra - Lâm Gia Thành
5316 1 năm 3 months
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn (full) - Nguyệt Quân Hề
4172 1 năm 4 months
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
7997 1 năm 4 months
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Đang ra - BanhBaoThit
14389 1 năm 4 months
Xuân Noãn Hương Nùng
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
9097 1 năm 4 months
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
8086 1 năm 4 months
Phan Kim Liên Trọng Sinh
Đang ra - Sở Nhị
3462 1 năm 4 months
Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)
Đang ra - Nhược Bàn
8674 1 năm 4 months
Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Hoàn (full) - Dạ Chi Dạ
6428 1 năm 4 months
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
Hoàn (full) - Tô Nhị Thiếu
3055 1 năm 4 months
Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ
Hoàn (full) - Tô Phù Sơ
6045 1 năm 4 months
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Ở Nhà
6416 1 năm 5 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
20727 1 năm 5 months
Cung Khuyết
Hoàn (full) - Trịnh Lương Tiêu
5785 1 năm 5 months
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
Hoàn (full) - Tiếu Giai Nhân
14611 1 năm 5 months
Thừa Tướng Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Tàn Tâm
7410 1 năm 5 months
Ảnh Hậu Trọng Sinh
Đang ra - Đào Ánh Xước Xước
5305 1 năm 5 months
Phượng Hoàng Hồi Sinh
Đang ra - Tiểu Anh Anh
4042 1 năm 5 months
Y thủ che thiên
Hoàn (full) - Mộ Anh Lạc
40955 1 năm 5 months
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Đang ra - Tiêu Thất Gia
34415 1 năm 5 months
Cung Phi Thượng Vị Ký
- Như Ngư Hoa Lạc
3247 1 năm 11 months
Võ Đạo Đan Tôn
- Ám Ma Sư
854 1 năm 11 months

Các trang