Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
1361 7 months 1 tuần
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
749 7 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
1058 7 months 1 tuần
Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1998 7 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
683 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Hàn Kỳ
Hoàn (full) - Chước Nhiễm
872 7 months 1 tuần
Tra Công Chi Tử
Hoàn (full) - Ti Đạc
710 7 months 1 tuần
Tôi Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1186 7 months 1 tuần
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
346 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
896 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Hoàn (full) - Hoàn Hoàn
641 7 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1049 7 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1015 7 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
856 7 months 1 tuần
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1011 7 months 1 tuần
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
722 7 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1329 7 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Hoàn (full) - Lâm Vũ Song Trúc
831 7 months 1 tuần
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1007 7 months 1 tuần
Ai Là Ai Đích Thương
Hoàn (full) - Neleta
815 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Hoàn (full) - Đoạn Tội Hoa
826 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế
Hoàn (full) - Giới Thuần
2866 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Hạ Trạch
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
955 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp
Hoàn (full) - Qifu A
671 7 months 1 tuần
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1603 7 months 1 tuần
Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
1006 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh
Hoàn (full) - Sisimo
898 7 months 1 tuần
Trà Hương Mãn Tinh Không
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nhan
1396 7 months 1 tuần
Quán Cơm Nhỏ
Hoàn (full) - Tu Thất
816 7 months 1 tuần
Hạ Tuyền Sống Lại
Hoàn (full) - Hiển Thị Tiểu Thất
1040 7 months 1 tuần
Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh
Hoàn (full) - Nam Phong Bất Tẫn
849 7 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Thì Bất Đãi Ngã
1190 7 months 1 tuần
Anh Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1427 7 months 1 tuần
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
935 7 months 1 tuần
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
912 7 months 1 tuần
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
720 7 months 1 tuần
Minh Hà Chi Cao Sí
Hoàn (full) - Thiên Khỏa Thụ
615 7 months 1 tuần
Sửu Nương Nương
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
1359 7 months 1 tuần
Siêu Sao
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1645 7 months 1 tuần
Mặc Nhiễm Kinh Niên
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
858 7 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1084 7 months 1 tuần
Mỹ Vị Nhân Sinh
Hoàn (full) - Phù Diêu Trực Thượng
930 7 months 1 tuần
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
509 7 months 1 tuần
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
438 7 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Hoàn (full) - Lưu Thủy Ngư
1491 7 months 1 tuần
Sau Khi Trọng Sinh, Bạn Trai Cho Rằng Tôi Là Đồ Lẳng Lơ Đê Tiện
Hoàn (full) - Nhan Song Tư
1241 7 months 1 tuần
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
550 7 months 1 tuần
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
1368 7 months 1 tuần
Nữ Phụ Trùng Sinh
Đang ra - Mỉm Cười Wr
2472 7 months 1 tuần
Nàng Dâu Trọng Sinh
Hoàn (full) - Nhạc Tiểu Nữu
2699 7 months 1 tuần

Các trang