Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
1971 1 năm 2 months
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
1318 1 năm 2 months
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
1745 1 năm 2 months
Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
2616 1 năm 2 months
Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
819 1 năm 2 months
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
560 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
1170 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Hoàn (full) - Hoàn Hoàn
857 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Hàn Kỳ
Hoàn (full) - Chước Nhiễm
1070 1 năm 2 months
Tra Công Chi Tử
Hoàn (full) - Ti Đạc
831 1 năm 2 months
Tôi Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1504 1 năm 2 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1512 1 năm 2 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1521 1 năm 2 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1122 1 năm 2 months
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1222 1 năm 2 months
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
827 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Hoàn (full) - Lâm Vũ Song Trúc
959 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1536 1 năm 2 months
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1263 1 năm 2 months
Ai Là Ai Đích Thương
Hoàn (full) - Neleta
986 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Hoàn (full) - Đoạn Tội Hoa
1030 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế
Hoàn (full) - Giới Thuần
4143 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Hạ Trạch
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
1211 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp
Hoàn (full) - Qifu A
809 1 năm 2 months
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1864 1 năm 2 months
Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
1195 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh
Hoàn (full) - Sisimo
1075 1 năm 2 months
Trà Hương Mãn Tinh Không
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nhan
1532 1 năm 2 months
Quán Cơm Nhỏ
Hoàn (full) - Tu Thất
1082 1 năm 2 months
Hạ Tuyền Sống Lại
Hoàn (full) - Hiển Thị Tiểu Thất
1266 1 năm 2 months
Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh
Hoàn (full) - Nam Phong Bất Tẫn
1010 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Thì Bất Đãi Ngã
1387 1 năm 2 months
Anh Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1673 1 năm 2 months
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1205 1 năm 2 months
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1317 1 năm 2 months
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
845 1 năm 2 months
Mặc Nhiễm Kinh Niên
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1006 1 năm 2 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1582 1 năm 2 months
Minh Hà Chi Cao Sí
Hoàn (full) - Thiên Khỏa Thụ
763 1 năm 2 months
Sửu Nương Nương
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
1602 1 năm 2 months
Siêu Sao
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1832 1 năm 2 months
Mỹ Vị Nhân Sinh
Hoàn (full) - Phù Diêu Trực Thượng
1066 1 năm 2 months
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
674 1 năm 2 months
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
574 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Hoàn (full) - Lưu Thủy Ngư
1803 1 năm 2 months
Sau Khi Trọng Sinh, Bạn Trai Cho Rằng Tôi Là Đồ Lẳng Lơ Đê Tiện
Hoàn (full) - Nhan Song Tư
1680 1 năm 2 months
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
736 1 năm 2 months
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
1713 1 năm 2 months
Nữ Phụ Trùng Sinh
Đang ra - Mỉm Cười Wr
3030 1 năm 2 months
Nàng Dâu Trọng Sinh
Hoàn (full) - Nhạc Tiểu Nữu
3312 1 năm 2 months

Các trang