Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
1516 9 months 3 ngày
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
876 9 months 3 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
1233 9 months 3 ngày
Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
2145 9 months 3 ngày
Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
714 9 months 3 ngày
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
389 9 months 3 ngày
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
947 9 months 3 ngày
Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Hoàn (full) - Hoàn Hoàn
693 9 months 3 ngày
Trọng Sinh Chi Hàn Kỳ
Hoàn (full) - Chước Nhiễm
921 9 months 3 ngày
Tra Công Chi Tử
Hoàn (full) - Ti Đạc
737 9 months 3 ngày
Tôi Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1262 9 months 3 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1156 9 months 3 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1142 9 months 3 ngày
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
908 9 months 3 ngày
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1063 9 months 3 ngày
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
745 9 months 3 ngày
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1381 9 months 3 ngày
Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Hoàn (full) - Lâm Vũ Song Trúc
863 9 months 3 ngày
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1054 9 months 3 ngày
Ai Là Ai Đích Thương
Hoàn (full) - Neleta
847 9 months 3 ngày
Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Hoàn (full) - Đoạn Tội Hoa
863 9 months 3 ngày
Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế
Hoàn (full) - Giới Thuần
3130 9 months 3 ngày
Trọng Sinh Chi Hạ Trạch
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
1015 9 months 3 ngày
Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp
Hoàn (full) - Qifu A
695 9 months 3 ngày
Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
1043 9 months 3 ngày
Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh
Hoàn (full) - Sisimo
937 9 months 3 ngày
Trà Hương Mãn Tinh Không
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nhan
1437 9 months 3 ngày
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1659 9 months 3 ngày
Quán Cơm Nhỏ
Hoàn (full) - Tu Thất
885 9 months 3 ngày
Hạ Tuyền Sống Lại
Hoàn (full) - Hiển Thị Tiểu Thất
1091 9 months 3 ngày
Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh
Hoàn (full) - Nam Phong Bất Tẫn
877 9 months 3 ngày
Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Thì Bất Đãi Ngã
1252 9 months 3 ngày
Anh Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1481 9 months 3 ngày
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1012 9 months 3 ngày
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
743 9 months 3 ngày
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
997 9 months 3 ngày
Mặc Nhiễm Kinh Niên
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
889 9 months 3 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1211 9 months 3 ngày
Minh Hà Chi Cao Sí
Hoàn (full) - Thiên Khỏa Thụ
640 9 months 3 ngày
Sửu Nương Nương
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
1413 9 months 3 ngày
Siêu Sao
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1679 9 months 3 ngày
Mỹ Vị Nhân Sinh
Hoàn (full) - Phù Diêu Trực Thượng
962 9 months 3 ngày
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
548 9 months 3 ngày
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
470 9 months 3 ngày
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Hoàn (full) - Lưu Thủy Ngư
1565 9 months 3 ngày
Sau Khi Trọng Sinh, Bạn Trai Cho Rằng Tôi Là Đồ Lẳng Lơ Đê Tiện
Hoàn (full) - Nhan Song Tư
1344 9 months 3 ngày
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
587 9 months 3 ngày
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
1443 9 months 3 ngày
Trùng Sinh Chi Thương Lam
Đang ra - Tiện Thương
2109 9 months 3 ngày
Nữ Phụ Trùng Sinh
Đang ra - Mỉm Cười Wr
2590 9 months 3 ngày

Các trang