Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp giảm dần Ngày cập nhật
Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh
Hoàn (full) - Nam Phong Bất Tẫn
1040 1 năm 4 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1064 1 năm 4 months
Võ Đạo Đan Tôn
- Ám Ma Sư
1073 2 năm 10 months
Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Hoàn (full) - Đoạn Tội Hoa
1077 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế
Hoàn (full) - Từ Từ Đồ Chi
1084 1 năm 4 months
Mỹ Vị Nhân Sinh
Hoàn (full) - Phù Diêu Trực Thượng
1089 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Hàn Kỳ
Hoàn (full) - Chước Nhiễm
1097 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh
Hoàn (full) - Sisimo
1106 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Hoàn (full) - Ái Khán Thiên
1110 1 năm 4 months
Quán Cơm Nhỏ
Hoàn (full) - Tu Thất
1123 1 năm 4 months
Tình Chi Sở Chung
Hoàn (full) - Bán Trản Minh Hương
1132 1 năm 4 months
Nhất Thế Vi Nô
Hoàn (full) - Công Tử Thư Dạ
1132 1 năm 4 months
Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
1146 1 năm 4 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
1159 1 năm 4 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1162 1 năm 4 months
Chân Thành Thâm Tình
Hoàn (full) - Toan Thái Đàn Tử
1164 1 năm 4 months
Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn
Hoàn (full) - Diễm Diễm Thiêu Không Hồng Phật Tang
1214 1 năm 4 months
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
1221 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
1222 1 năm 4 months
Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
1226 1 năm 4 months
Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
Hoàn (full) - Lãng Hoa Điểm Điểm
1235 1 năm 4 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1241 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Hạ Trạch
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
1249 1 năm 4 months
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1251 1 năm 4 months
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1257 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Hoàn (full) - Cẩm Trọng
1262 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1291 1 năm 4 months
Trầm Chu
Hoàn (full) - Sở Hàn Y Thanh
1293 1 năm 4 months
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1304 1 năm 4 months
Hạ Tuyền Sống Lại
Hoàn (full) - Hiển Thị Tiểu Thất
1308 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Lê Hân
Hoàn (full) - Hoa Sinh Đường Bất Súy
1324 1 năm 4 months
Giảo Phụ
Hoàn (full) - Cống Trà
1372 1 năm 4 months
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1379 1 năm 4 months
Chú Ái Tinh Không
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
1402 1 năm 4 months
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
1410 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Thì Bất Đãi Ngã
1414 1 năm 4 months
Hồi Mộng Khuynh Tình
Hoàn (full) - Vô Lệ Công Tử
1422 1 năm 4 months
Học Bá Tái Sinh
Hoàn (full) - Ngư Tiểu Quai Quai
1429 1 năm 4 months
Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư
Hoàn (full) - Hi Vũ
1467 1 năm 4 months
Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
Đang ra - Nhược Thủy Lưu Ly
1467 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
1478 1 năm 4 months
Phúc Trạch Hữu Dư
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
1495 1 năm 4 months
Ma Đạo Tổ Sư: Chi Dương Diệu Tinh Trần
Hoàn (full) - Im Lặng Phiêu
1500 1 năm 4 months
Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
Hoàn (full) - Mạc Chu
1506 1 năm 4 months
Thời Gian Trở Lại
Hoàn (full) - Quản Sát Bất Quản Mai
1509 1 năm 4 months
Trà Hương Mãn Tinh Không
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nhan
1554 1 năm 4 months
Tôi Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1555 1 năm 4 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1566 1 năm 4 months
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1568 1 năm 4 months
Chính Năng Lượng Hệ Thống
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
1572 1 năm 4 months

Các trang