Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp giảm dần Ngày cập nhật
Ai Là Ai Đích Thương
Hoàn (full) - Neleta
911 11 months 1 tuần
Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh
Hoàn (full) - Nam Phong Bất Tẫn
922 11 months 1 tuần
Tình Chi Sở Chung
Hoàn (full) - Bán Trản Minh Hương
929 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Hoàn (full) - Đoạn Tội Hoa
929 11 months 1 tuần
Chân Thành Thâm Tình
Hoàn (full) - Toan Thái Đàn Tử
941 11 months 1 tuần
Mặc Nhiễm Kinh Niên
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
942 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Hoàn (full) - Ái Khán Thiên
946 11 months 1 tuần
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
953 11 months 1 tuần
Nhất Thế Vi Nô
Hoàn (full) - Công Tử Thư Dạ
954 11 months 1 tuần
Quán Cơm Nhỏ
Hoàn (full) - Tu Thất
964 11 months 1 tuần
Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
967 11 months 1 tuần
Võ Đạo Đan Tôn
- Ám Ma Sư
973 2 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Hàn Kỳ
Hoàn (full) - Chước Nhiễm
977 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh
Hoàn (full) - Sisimo
992 11 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
993 11 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
Hoàn (full) - Lãng Hoa Điểm Điểm
1001 11 months 1 tuần
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
1003 11 months 1 tuần
Mỹ Vị Nhân Sinh
Hoàn (full) - Phù Diêu Trực Thượng
1008 11 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn
Hoàn (full) - Diễm Diễm Thiêu Không Hồng Phật Tang
1012 11 months 1 tuần
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1027 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
1042 11 months 1 tuần
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
1052 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Hoàn (full) - Cẩm Trọng
1061 11 months 1 tuần
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1077 11 months 1 tuần
Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
1104 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Hạ Trạch
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
1107 11 months 1 tuần
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1124 11 months 1 tuần
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1136 11 months 1 tuần
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1144 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1156 11 months 1 tuần
Trầm Chu
Hoàn (full) - Sở Hàn Y Thanh
1164 11 months 1 tuần
Hạ Tuyền Sống Lại
Hoàn (full) - Hiển Thị Tiểu Thất
1166 11 months 1 tuần
Ma Đạo Tổ Sư: Chi Dương Diệu Tinh Trần
Hoàn (full) - Im Lặng Phiêu
1172 11 months 1 tuần
Hồi Mộng Khuynh Tình
Hoàn (full) - Vô Lệ Công Tử
1178 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Lê Hân
Hoàn (full) - Hoa Sinh Đường Bất Súy
1191 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư
Hoàn (full) - Hi Vũ
1200 11 months 1 tuần
Chú Ái Tinh Không
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
1208 11 months 1 tuần
Học Bá Tái Sinh
Hoàn (full) - Ngư Tiểu Quai Quai
1218 11 months 1 tuần
Giảo Phụ
Hoàn (full) - Cống Trà
1241 11 months 1 tuần
Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
Đang ra - Nhược Thủy Lưu Ly
1243 11 months 1 tuần
Thời Gian Trở Lại
Hoàn (full) - Quản Sát Bất Quản Mai
1259 11 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1286 11 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1290 11 months 1 tuần
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1294 11 months 1 tuần
Phúc Trạch Hữu Dư
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
1295 11 months 1 tuần
Thịnh Đường
Hoàn (full) - Lâu Thượng Hoàng Hôn
1307 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
1311 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Thì Bất Đãi Ngã
1317 11 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
1330 11 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1354 11 months 1 tuần

Các trang