Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp giảm dần Ngày cập nhật
[Harry Potter] LVSS Chi Giá Y
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nha
386 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài
Hoàn (full) - Từ Hoài
407 11 months 2 tuần
Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà
Hoàn (full) - Tự Từ
416 11 months 2 tuần
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
455 11 months 2 tuần
Mệnh Trung Chú Định
Hoàn (full) - Thập Nhất Tiên Sinh
456 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Hoàn (full) - Chỉ Tiêm Táng Sa
483 11 months 2 tuần
Nhất Ý Cô Hành
Hoàn (full) - Vị Lương
503 11 months 2 tuần
Phong Thả Đình Trú
Hoàn (full) - Sắc Như Không
509 11 months 2 tuần
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
524 11 months 2 tuần
Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Hoàn (full) - Đào Hoa Tửu
545 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
Hoàn (full) - Tử Thần Nhược Hy
548 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Hoàn (full) - Kim Nhị
549 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Cự Ái
Hoàn (full) - Vân Liễu
553 11 months 2 tuần
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
610 11 months 2 tuần
Phi Gien Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Cố Trường Miên
617 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Hoàn (full) - Lạc Lệ
617 11 months 2 tuần
Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Hoàn (full) - Tây Linh Túy Tửu
620 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú
Hoàn (full) - Tối Ái Tiểu Miêu Miêu
638 11 months 2 tuần
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
646 11 months 2 tuần
Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn
Hoàn (full) - Bạn Tiểu Niên
651 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Tướng Quân VS Tướng Quân
Hoàn (full) - Mông Diện Đại Hiệp
654 11 months 2 tuần
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
670 11 months 2 tuần
Harry Potter Chi Chuộc Tội
Hoàn (full) - Mạch Tử Đóa
675 11 months 2 tuần
Thù Đồ
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
686 11 months 2 tuần
Minh Hà Chi Cao Sí
Hoàn (full) - Thiên Khỏa Thụ
696 11 months 2 tuần
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
700 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Nịch Sát
Hoàn (full) - Mijia
702 11 months 2 tuần
Song Trọng Sinh Chi Đào Ly
Hoàn (full) - Trần Thế Chi Thương
705 11 months 2 tuần
Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Hoàn (full) - Á Mạch Ngốc
710 11 months 2 tuần
Tửu Sắc Tham Bôi
Hoàn (full) - Nhu Nạo Thiên Vũ
719 11 months 2 tuần
Cạnh Kiếm Chi Phong
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
723 11 months 2 tuần
Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
733 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư
Hoàn (full) - Y Toàn Vũ
741 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Đang ra - Toàn Khống
747 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Tô Gia
Hoàn (full) - Thiên Hạ Vô Bạch
748 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp
Hoàn (full) - Qifu A
753 11 months 2 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
757 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Hoàn (full) - Hoàn Hoàn
762 11 months 2 tuần
Tra Công Chi Tử
Hoàn (full) - Ti Đạc
779 11 months 2 tuần
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
784 11 months 2 tuần
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
786 11 months 2 tuần
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
819 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
Hoàn (full) - Dụ Thần
822 11 months 2 tuần
Hào Môn Bĩ Thiếu
Hoàn (full) - Tháng Chín Sơ Ngũ
833 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Đích Tử
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
848 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu
Hoàn (full) - Thập Nhị
854 11 months 2 tuần
Cha Nuôi Và Các Con Nuôi
Hoàn (full) - Nhã Mị
879 11 months 2 tuần
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
904 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Hoàn (full) - Lâm Vũ Song Trúc
905 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế
Hoàn (full) - Từ Từ Đồ Chi
912 11 months 2 tuần

Các trang