Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp giảm dần Ngày cập nhật
[Harry Potter] LVSS Chi Giá Y
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nha
488 1 năm 5 months
Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài
Hoàn (full) - Từ Hoài
505 1 năm 5 months
Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà
Hoàn (full) - Tự Từ
513 1 năm 5 months
Mệnh Trung Chú Định
Hoàn (full) - Thập Nhất Tiên Sinh
548 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Hoàn (full) - Chỉ Tiêm Táng Sa
577 1 năm 5 months
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
621 1 năm 5 months
Phong Thả Đình Trú
Hoàn (full) - Sắc Như Không
627 1 năm 5 months
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
633 1 năm 5 months
Nhất Ý Cô Hành
Hoàn (full) - Vị Lương
648 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
Hoàn (full) - Tử Thần Nhược Hy
664 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Cự Ái
Hoàn (full) - Vân Liễu
683 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Hoàn (full) - Kim Nhị
700 1 năm 5 months
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
722 1 năm 5 months
Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Hoàn (full) - Đào Hoa Tửu
726 1 năm 5 months
Phi Gien Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Cố Trường Miên
734 1 năm 5 months
Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Hoàn (full) - Tây Linh Túy Tửu
740 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú
Hoàn (full) - Tối Ái Tiểu Miêu Miêu
762 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Tướng Quân VS Tướng Quân
Hoàn (full) - Mông Diện Đại Hiệp
769 1 năm 5 months
Harry Potter Chi Chuộc Tội
Hoàn (full) - Mạch Tử Đóa
776 1 năm 5 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
785 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Hoàn (full) - Lạc Lệ
786 1 năm 5 months
Tửu Sắc Tham Bôi
Hoàn (full) - Nhu Nạo Thiên Vũ
792 1 năm 5 months
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
794 1 năm 5 months
Minh Hà Chi Cao Sí
Hoàn (full) - Thiên Khỏa Thụ
806 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Nịch Sát
Hoàn (full) - Mijia
829 1 năm 5 months
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
831 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp
Hoàn (full) - Qifu A
845 1 năm 5 months
Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Hoàn (full) - Á Mạch Ngốc
852 1 năm 5 months
Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
857 1 năm 5 months
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
862 1 năm 5 months
Song Trọng Sinh Chi Đào Ly
Hoàn (full) - Trần Thế Chi Thương
863 1 năm 5 months
Tra Công Chi Tử
Hoàn (full) - Ti Đạc
868 1 năm 5 months
Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn
Hoàn (full) - Bạn Tiểu Niên
874 1 năm 5 months
Thù Đồ
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
875 1 năm 5 months
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
877 1 năm 5 months
Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
890 1 năm 5 months
Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư
Hoàn (full) - Y Toàn Vũ
897 1 năm 5 months
Cạnh Kiếm Chi Phong
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
904 1 năm 5 months
Trùng Sinh Chi Tô Gia
Hoàn (full) - Thiên Hạ Vô Bạch
908 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Hoàn (full) - Hoàn Hoàn
910 1 năm 5 months
Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Đang ra - Toàn Khống
934 1 năm 5 months
Hào Môn Bĩ Thiếu
Hoàn (full) - Tháng Chín Sơ Ngũ
947 1 năm 5 months
Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Hoàn (full) - Lâm Vũ Song Trúc
991 1 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Đích Tử
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
1007 1 năm 5 months
Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
Hoàn (full) - Dụ Thần
1015 1 năm 5 months
Cha Nuôi Và Các Con Nuôi
Hoàn (full) - Nhã Mị
1036 1 năm 5 months
Ai Là Ai Đích Thương
Hoàn (full) - Neleta
1041 1 năm 5 months
Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu
Hoàn (full) - Thập Nhị
1042 1 năm 5 months
Mặc Nhiễm Kinh Niên
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1055 1 năm 5 months
Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh
Hoàn (full) - Nam Phong Bất Tẫn
1056 1 năm 5 months

Các trang