Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp giảm dần Ngày cập nhật
[Harry Potter] LVSS Chi Giá Y
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nha
259 6 months 1 tuần
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
314 6 months 1 tuần
Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà
Hoàn (full) - Tự Từ
318 6 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài
Hoàn (full) - Từ Hoài
332 6 months 1 tuần
Mệnh Trung Chú Định
Hoàn (full) - Thập Nhất Tiên Sinh
360 6 months 1 tuần
Nhất Ý Cô Hành
Hoàn (full) - Vị Lương
383 6 months 1 tuần
Phong Thả Đình Trú
Hoàn (full) - Sắc Như Không
386 6 months 1 tuần
Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Hoàn (full) - Đào Hoa Tửu
393 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Hoàn (full) - Chỉ Tiêm Táng Sa
397 6 months 1 tuần
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
423 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Hoàn (full) - Lạc Lệ
423 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Hoàn (full) - Kim Nhị
437 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
Hoàn (full) - Tử Thần Nhược Hy
445 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Cự Ái
Hoàn (full) - Vân Liễu
447 6 months 1 tuần
Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn
Hoàn (full) - Bạn Tiểu Niên
468 6 months 1 tuần
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
492 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú
Hoàn (full) - Tối Ái Tiểu Miêu Miêu
494 6 months 1 tuần
Phi Gien Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Cố Trường Miên
509 6 months 1 tuần
Thù Đồ
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
522 6 months 1 tuần
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
523 6 months 1 tuần
Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Hoàn (full) - Tây Linh Túy Tửu
533 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Tướng Quân VS Tướng Quân
Hoàn (full) - Mông Diện Đại Hiệp
544 6 months 1 tuần
Song Trọng Sinh Chi Đào Ly
Hoàn (full) - Trần Thế Chi Thương
554 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Đang ra - Toàn Khống
557 6 months 1 tuần
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
567 6 months 1 tuần
Cạnh Kiếm Chi Phong
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
572 6 months 1 tuần
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
576 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Nịch Sát
Hoàn (full) - Mijia
577 6 months 1 tuần
Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
581 6 months 1 tuần
Harry Potter Chi Chuộc Tội
Hoàn (full) - Mạch Tử Đóa
581 6 months 1 tuần
Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Hoàn (full) - Á Mạch Ngốc
593 6 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Tô Gia
Hoàn (full) - Thiên Hạ Vô Bạch
601 6 months 1 tuần
Minh Hà Chi Cao Sí
Hoàn (full) - Thiên Khỏa Thụ
603 6 months 1 tuần
Tửu Sắc Tham Bôi
Hoàn (full) - Nhu Nạo Thiên Vũ
607 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư
Hoàn (full) - Y Toàn Vũ
609 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Hoàn (full) - Hoàn Hoàn
610 6 months 1 tuần
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
639 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
Hoàn (full) - Dụ Thần
643 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp
Hoàn (full) - Qifu A
655 6 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
667 6 months 1 tuần
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
681 6 months 1 tuần
Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu
Hoàn (full) - Thập Nhị
686 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Đích Tử
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
690 6 months 1 tuần
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
694 6 months 1 tuần
Tra Công Chi Tử
Hoàn (full) - Ti Đạc
696 6 months 1 tuần
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
704 6 months 1 tuần
Nhất Thế Vi Nô
Hoàn (full) - Công Tử Thư Dạ
705 6 months 1 tuần
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
711 6 months 1 tuần
Chân Thành Thâm Tình
Hoàn (full) - Toan Thái Đàn Tử
711 6 months 1 tuần
Tình Chi Sở Chung
Hoàn (full) - Bán Trản Minh Hương
715 6 months 1 tuần

Các trang