Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
4054049 11 months 3 tuần
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
401519 1 năm 2 ngày
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
32954 1 năm 3 tuần
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
62385 1 năm 1 tháng 1 tháng
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
16247 1 năm 1 tháng 1 tháng
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
156461 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
21837 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
195527 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
333591 1 năm 1 tháng 1 tháng
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
7909 1 năm 1 tháng 1 tháng
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
1922 1 năm 2 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
15221 1 năm 2 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1342 1 năm 2 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
2067 1 năm 2 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1405 1 năm 2 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
934 1 năm 2 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
1328 1 năm 2 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
939 1 năm 2 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
1681 1 năm 2 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
2030 1 năm 2 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1049 1 năm 2 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1979 1 năm 2 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
903 1 năm 2 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1034 1 năm 2 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
885 1 năm 2 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1172 1 năm 2 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
584 1 năm 2 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
735 1 năm 2 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1440 1 năm 2 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
500 1 năm 2 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
374 1 năm 2 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2318 1 năm 2 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1014 1 năm 2 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
497 1 năm 2 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
615 1 năm 2 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
758 1 năm 2 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
905 1 năm 2 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1001 1 năm 2 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
988 1 năm 2 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
887 1 năm 2 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
585 1 năm 2 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2921 1 năm 2 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6423 1 năm 2 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1758 1 năm 2 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7815 1 năm 2 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2265 1 năm 2 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1724 1 năm 2 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1312 1 năm 2 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1120 1 năm 2 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
39205 1 năm 3 months

Các trang