Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
8073890 3 năm 2 tuần
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
726684 3 năm 1 tháng 1 tháng
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
95277 3 năm 1 tháng 1 tháng
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
208338 3 năm 2 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
73097 3 năm 2 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
516532 3 năm 2 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
92239 3 năm 2 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
546078 3 năm 2 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
975424 3 năm 2 months
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
28700 3 năm 2 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
3660 3 năm 3 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
74683 3 năm 3 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
2672 3 năm 3 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
3587 3 năm 3 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
2780 3 năm 3 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
2234 3 năm 3 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
2825 3 năm 3 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
2319 3 năm 3 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
3147 3 năm 3 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
3790 3 năm 3 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1906 3 năm 3 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
3681 3 năm 3 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1792 3 năm 3 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1935 3 năm 3 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1951 3 năm 3 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
2351 3 năm 3 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
1411 3 năm 3 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
1425 3 năm 3 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
2253 3 năm 3 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1373 3 năm 3 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
1175 3 năm 3 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
3303 3 năm 3 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
2289 3 năm 3 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1202 3 năm 3 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1484 3 năm 3 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
1702 3 năm 3 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1771 3 năm 3 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1995 3 năm 3 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1873 3 năm 3 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1982 3 năm 3 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1523 3 năm 3 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3782 3 năm 3 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8868 3 năm 3 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7474 3 năm 3 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2614 3 năm 3 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
3399 3 năm 3 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
2395 3 năm 3 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
2816 3 năm 3 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
2228 3 năm 3 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
105195 3 năm 4 months

Các trang