Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
2315990 7 months 2 tuần
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
357926 7 months 4 tuần
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
23874 8 months 2 tuần
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
42316 9 months 1 ngày
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
10494 9 months 2 ngày
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
109729 9 months 5 ngày
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
14202 9 months 1 tuần
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
141038 9 months 1 tuần
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
254145 9 months 1 tuần
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
5556 9 months 2 tuần
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
1654 10 months 1 ngày
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
9501 10 months 3 ngày
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1088 10 months 2 tuần
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
1763 10 months 2 tuần
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1213 10 months 2 tuần
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
684 10 months 2 tuần
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
1065 10 months 2 tuần
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
751 10 months 2 tuần
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
1448 10 months 2 tuần
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
1634 10 months 2 tuần
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
846 10 months 2 tuần
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1611 10 months 2 tuần
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
779 10 months 2 tuần
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
893 10 months 2 tuần
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
974 10 months 2 tuần
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
652 10 months 2 tuần
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
483 10 months 2 tuần
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
644 10 months 2 tuần
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1330 10 months 2 tuần
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
403 10 months 2 tuần
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
287 10 months 2 tuần
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2166 10 months 2 tuần
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
857 10 months 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
410 10 months 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
513 10 months 2 tuần
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
654 10 months 2 tuần
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
784 10 months 2 tuần
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
861 10 months 2 tuần
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
858 10 months 2 tuần
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
770 10 months 2 tuần
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
479 10 months 2 tuần
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2799 10 months 2 tuần
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6241 10 months 2 tuần
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1595 10 months 2 tuần
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7638 10 months 2 tuần
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2062 10 months 2 tuần
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1489 10 months 2 tuần
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1155 10 months 2 tuần
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
958 10 months 2 tuần
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
30898 11 months 1 tuần

Các trang