Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
8398159 3 năm 5 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
769375 3 năm 6 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
104514 3 năm 6 months
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
228895 3 năm 7 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
82325 3 năm 7 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
583151 3 năm 7 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
103091 3 năm 7 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
587134 3 năm 7 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
1055445 3 năm 7 months
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
32309 3 năm 7 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
3904 3 năm 8 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
85230 3 năm 8 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
2866 3 năm 8 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
3020 3 năm 8 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
3896 3 năm 8 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
2487 3 năm 8 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
3053 3 năm 8 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
2547 3 năm 8 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
3391 3 năm 8 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
4066 3 năm 8 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
2071 3 năm 8 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
3931 3 năm 8 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1987 3 năm 8 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
2123 3 năm 8 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
2093 3 năm 8 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
2533 3 năm 8 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
1539 3 năm 8 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
1536 3 năm 8 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
2405 3 năm 8 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1610 3 năm 8 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
1313 3 năm 8 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
3489 3 năm 8 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
2482 3 năm 8 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1345 3 năm 8 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1639 3 năm 8 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
1857 3 năm 8 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
2000 3 năm 8 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
2165 3 năm 8 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
2021 3 năm 8 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
2174 3 năm 8 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1736 3 năm 8 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3911 3 năm 8 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7637 3 năm 8 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2756 3 năm 8 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
9035 3 năm 8 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
3568 3 năm 8 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
2625 3 năm 8 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
2964 3 năm 8 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
2388 3 năm 8 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
114146 3 năm 9 months

Các trang