Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
7532173 2 năm 4 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
643792 2 năm 5 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
79759 2 năm 5 months
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
169089 2 năm 6 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
57398 2 năm 6 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
427616 2 năm 6 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
73470 2 năm 6 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
465771 2 năm 6 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
822892 2 năm 6 months
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
22270 2 năm 6 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
3144 2 năm 7 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
58342 2 năm 7 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
2297 2 năm 7 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
3192 2 năm 7 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
2384 2 năm 7 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
1868 2 năm 7 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
2446 2 năm 7 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
1917 2 năm 7 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
2744 2 năm 7 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
3391 2 năm 7 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1679 2 năm 7 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
3244 2 năm 7 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1506 2 năm 7 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1686 2 năm 7 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1703 2 năm 7 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
2029 2 năm 7 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
1149 2 năm 7 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
1216 2 năm 7 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
2029 2 năm 7 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1100 2 năm 7 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
961 2 năm 7 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
3040 2 năm 7 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1909 2 năm 7 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
974 2 năm 7 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1193 2 năm 7 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
1383 2 năm 7 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1518 2 năm 7 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1739 2 năm 7 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1618 2 năm 7 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1605 2 năm 7 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1244 2 năm 7 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3543 2 năm 7 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7169 2 năm 7 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2368 2 năm 7 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8604 2 năm 7 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
3063 2 năm 7 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
2025 2 năm 7 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
2537 2 năm 7 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1917 2 năm 7 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
88616 2 năm 8 months

Các trang