Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
7255305 2 năm 1 tháng 1 tháng
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
601255 2 năm 2 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
71555 2 năm 2 months
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
148278 2 năm 3 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
49147 2 năm 3 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
373805 2 năm 3 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
62659 2 năm 3 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
416295 2 năm 3 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
739766 2 năm 3 months
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
19509 2 năm 3 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
2921 2 năm 4 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
49178 2 năm 4 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
2137 2 năm 4 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
2977 2 năm 4 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
2198 2 năm 4 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
1685 2 năm 4 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
2270 2 năm 4 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
1738 2 năm 4 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
2555 2 năm 4 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
3183 2 năm 4 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1543 2 năm 4 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
3053 2 năm 4 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1401 2 năm 4 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1569 2 năm 4 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1561 2 năm 4 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1867 2 năm 4 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
1026 2 năm 4 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
1124 2 năm 4 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1891 2 năm 4 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
987 2 năm 4 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
820 2 năm 4 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2906 2 năm 4 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1702 2 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
876 2 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1073 2 năm 4 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
1226 2 năm 4 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1410 2 năm 4 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1581 2 năm 4 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1489 2 năm 4 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1452 2 năm 4 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1088 2 năm 4 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3425 2 năm 4 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7038 2 năm 4 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2262 2 năm 4 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8458 2 năm 4 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2917 2 năm 4 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
2374 2 năm 4 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1875 2 năm 4 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1763 2 năm 4 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
79820 2 năm 5 months

Các trang