Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
22 2 ngày 4 giờ
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
49 2 ngày 23 giờ
Man Hoang Hành
Hoàn (full) - Tiêu Đỉnh
26 3 ngày 3 giờ
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
20 4 ngày 7 giờ
Tinh Giới
Hoàn (full) - Không Thần
65 1 tuần 3 ngày
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
118 1 tuần 4 ngày
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
71 1 tuần 6 ngày
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
39 2 tuần 2 giờ
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
36 2 tuần 3 giờ
Kiếm Phá Thương Khung
Đang ra - Cuồng Kiếm
156 2 tuần 1 ngày
Thí Thiên Đao
Đang ra - Tiểu Đao Phong Lợi
57 2 tuần 1 ngày
Vô Tận Đan Điền​
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
61 2 tuần 1 ngày
Huyết Trùng Tiên Khung
Đang ra - Yếm Bút Tiêu Sinh
153 2 tuần 3 ngày
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
127 2 tuần 3 ngày
Đế Hoàng Tôn
Đang ra - Đại Việt Hoàng
55 2 tuần 3 ngày
Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Đang ra - Ám Dạ Tử Yên
138 2 tuần 3 ngày
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
260 2 tuần 5 ngày
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
260 2 tuần 5 ngày
Nhất Ngôn Thông Thiên
Đang ra - Hắc Huyền
102 2 tuần 5 ngày
Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống
Đang ra - TGOD
113 2 tuần 5 ngày
Dương Gian Phán Quan
Đang ra - Quái Lão Ca
118 2 tuần 5 ngày
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
219 2 tuần 6 ngày
Cân Cả Thiên Hạ
Đang ra - truonghongsinh1207
194 3 tuần 1 ngày
Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Đang ra - Tiêu Thiên Tứ
102 3 tuần 1 ngày
Vũ Toái Hư Không
Hoàn (full) - Du Tạc Bao Tử
61 3 tuần 2 ngày
Vô Tận Kiếm Trang
Hoàn (full) - Y Quan Thắng Tuyết
106 3 tuần 3 ngày
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Hoàn (full) - Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​
89 3 tuần 4 ngày
Tu La Ma Đế
Đang ra - Cô Đơn Địa Phi
438 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Vô Song Chi Chủ
Đang ra - Tam Tu
127 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Đang ra - LamPhuc Lct
107 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Phong Ấn Tiên Tôn
Đang ra - Anh Lạc Xuy Tuyết
81 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Phi Thiên
Đang ra - Dược Thiên Sầu
1155 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tiên Môn
Đang ra - PeaGod
160 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Đứa Con Của Tạo Hóa
Đang ra - Ẩn Cư Sĩ
181 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Thánh Vũ Xưng Tôn
Đang ra - Tiểu Viên Nguyên
103 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi
Ngưng - Vưu Tiền
318 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tiên Nghịch
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
441 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
99 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
73 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Đang ra - Phong Hành Thuỷ Vân Gian
303 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
281 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Thiên Hạ Chí Tôn
Đang ra - Hành Thiên Hạ
124 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
85 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Tiên Hồng Lộ
Hoàn (full) - Khoái Xan Điếm
284 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
157 2 months 1 ngày
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
109 2 months 1 ngày
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
169 2 months 2 ngày
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
98 2 months 3 ngày
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
167 2 months 4 ngày
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
138 2 months 5 ngày

Các trang