Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn - Quyết Tuyệt
73 2 tuần 3 ngày
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Hoàn - Nhĩ Căn
648 2 tuần 4 ngày
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn - Thịnh Trang Vũ Bộ
88 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Đông Hoa Đế Quân
Hoàn - Lạc Dương Hoa
734 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Yêu Hồ Loạn Thế
Hoàn - Khát Trí
152 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Chí Tôn Vô Lại
Hoàn - Khiêu Vũ
151 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng
Hoàn - Mạc Kỳ Y
162 2 months 5 ngày
Đại Đạo Triêu Thiên
Đang ra - Miêu Nị
126 2 months 1 tuần
Trù Đạo Tiên Đồ
Đang ra - Huyền Vũ
103 2 months 1 tuần
Nguyên Tôn
Đang ra - Thiên Tằm Thổ Đậu
228 2 months 1 tuần
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
131 2 months 1 tuần
Đỉnh Phong Chí Tôn
Đang ra - Tiểu Bảo Trùng Sinh
149 2 months 1 tuần
Ta Là Chí Tôn
Đang ra - Phong Lăng Thiên Hạ
164 2 months 1 tuần
Hư Lộ
Đang ra - Tam Sinh Mộng
143 2 months 2 tuần
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Đang ra - Vụ Thỉ Dực
137 2 months 2 tuần
Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Đang ra - Nguyệt Hạ Tiểu Dương
108 2 months 2 tuần
Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
Đang ra - Liễu Tam Đao
220 2 months 3 tuần
Tiên Quốc Đại Đế
Hoàn - Quan Kỳ
93 2 months 3 tuần
Lạc Thiên Tiên Đế
Đang ra - Hành Thiên Hạ
464 2 months 3 tuần
Âm Dương Miện
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
113 2 months 3 tuần
Thiên Ảnh
Đang ra - Tiêu Đỉnh
156 2 months 3 tuần
Hứa Tiên Chí
Hoàn - Thuyết Mộng Thần
133 3 months 3 ngày
Ma Thú Lãnh Chúa
Hoàn - Cao Pha
103 3 months 3 ngày
Đại Ma Vương
Hoàn - Nghịch Thương Thiên
114 3 months 3 ngày
Thông Thiên Chi Lộ
Hoàn - Vô Tội
79 3 months 4 ngày
Tiên Ngạo
Hoàn - Vụ Ngoại Giang Sơn
118 3 months 4 ngày
Huyền Giới Chi Môn
Đang ra - Vong Ngữ
227 3 months 4 ngày
Thiên Đạo Đồ Thư Quán [Cv]
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
484 3 months 5 ngày
Chí Tôn
Hoàn - Cổ Chân Nhân
120 3 months 6 ngày
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
743 3 months 6 ngày
Mục Thần Ký
Đang ra - Trạch Trư
245 3 months 6 ngày
Nga Mỵ
Hoàn - Nga Mi
127 3 months 1 tuần
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn - Điểm Tinh Linh
104 3 months 1 tuần
Công Tử Điên Khùng
Hoàn - Ta Là Lão Ngũ
120 3 months 1 tuần
Thần Hoàng
Hoàn - Khai Hoang
112 3 months 1 tuần
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Hoàn - Mạo Tự Hữu Tài
103 3 months 1 tuần
Đại Ma Đầu
Hoàn - Tiên Tử Nhiêu Mệnh
65 3 months 1 tuần
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn - Điểm Tinh Linh
95 3 months 1 tuần
Bá Khí
Hoàn - Xấu Tới Linh Hồn
69 3 months 1 tuần
Long Phù
Hoàn - Mộng Nhập Thần Cơ
212 3 months 2 tuần
Ma Thần Hoàng Thiên
Đang ra - Đình Kiên
416 3 months 2 tuần
Phán Thần Hệ Thống
Đang ra - Tuý Vân Tử
117 3 months 2 tuần
La Bàn Vận Mệnh
Hoàn - Thuỷ Bình Diện
58 3 months 3 tuần
Tạo Thần
Hoàn - Thương Thiên Bạch Hạc
100 3 months 3 tuần
Vĩnh Sinh
Hoàn - Mộng Nhập Thần Cơ
124 3 months 3 tuần
Hoa Sơn Tiên Môn
Hoàn - Mạt Lăng Biệt Tuyết
81 3 months 3 tuần
Ma Long Phiên Thiên
Hoàn - Hủ Thi Ngạc
67 3 months 3 tuần
Tiên Hồng Lộ
Hoàn - Khoái Xan Điếm
79 3 months 3 tuần
Tiên Tuyệt
Hoàn - Thạch Tam
104 3 months 3 tuần
Tiên Ngục
Hoàn - Chử Tửu Luận Già Phê
154 3 months 3 tuần

Các trang