Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
2067166 6 months 6 ngày
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
347057 6 months 2 tuần
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
21576 7 months 1 tuần
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
34853 7 months 3 tuần
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
8930 7 months 3 tuần
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
97163 7 months 3 tuần
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
11982 7 months 4 tuần
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
124806 7 months 4 tuần
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
237738 8 months 1 ngày
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
4901 8 months 1 tuần
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
1583 8 months 3 tuần
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
8169 8 months 3 tuần
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1031 9 months 5 ngày
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
1666 9 months 5 ngày
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1147 9 months 5 ngày
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
623 9 months 5 ngày
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
982 9 months 5 ngày
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
693 9 months 5 ngày
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
1389 9 months 5 ngày
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
1508 9 months 5 ngày
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
797 9 months 5 ngày
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1488 9 months 5 ngày
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
740 9 months 5 ngày
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
853 9 months 5 ngày
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
597 9 months 5 ngày
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
914 9 months 5 ngày
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
454 9 months 5 ngày
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
618 9 months 5 ngày
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1290 9 months 5 ngày
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
367 9 months 5 ngày
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
261 9 months 5 ngày
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2129 9 months 5 ngày
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
824 9 months 5 ngày
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
386 9 months 5 ngày
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
480 9 months 5 ngày
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
626 9 months 5 ngày
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
754 9 months 5 ngày
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
822 9 months 5 ngày
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
822 9 months 5 ngày
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
722 9 months 5 ngày
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
449 9 months 5 ngày
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2763 9 months 5 ngày
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6186 9 months 5 ngày
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1554 9 months 5 ngày
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7573 9 months 5 ngày
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
1970 9 months 5 ngày
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1401 9 months 5 ngày
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1111 9 months 5 ngày
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
910 9 months 5 ngày
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
27228 10 months 1 ngày

Các trang