Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Đấu La Đại Lục
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
878 3 ngày 8 giờ
Ta Không Thành Tiên
Đang ra - Thời Kính
81 3 ngày 9 giờ
Đại Chúa Tể
Hoàn - Thiên Tằm Thổ Đậu
246 4 ngày 13 giờ
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Đang ra - Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
209 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn - Quyết Tuyệt
201 2 months 2 tuần
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Hoàn - Nhĩ Căn
964 2 months 2 tuần
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn - Thịnh Trang Vũ Bộ
188 3 months 1 tuần
Đông Hoa Đế Quân
Hoàn - Lạc Dương Hoa
1019 3 months 2 tuần
Yêu Hồ Loạn Thế
Hoàn - Khát Trí
254 3 months 3 tuần
Chí Tôn Vô Lại
Hoàn - Khiêu Vũ
246 4 months 18 giờ
Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng
Hoàn - Mạc Kỳ Y
283 4 months 1 tuần
Đại Đạo Triêu Thiên
Đang ra - Miêu Nị
226 4 months 1 tuần
Trù Đạo Tiên Đồ
Đang ra - Huyền Vũ
180 4 months 1 tuần
Nguyên Tôn
Đang ra - Thiên Tằm Thổ Đậu
627 4 months 1 tuần
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
607 4 months 1 tuần
Đỉnh Phong Chí Tôn
Đang ra - Tiểu Bảo Trùng Sinh
274 4 months 1 tuần
Ta Là Chí Tôn
Đang ra - Phong Lăng Thiên Hạ
355 4 months 2 tuần
Hư Lộ
Đang ra - Tam Sinh Mộng
242 4 months 2 tuần
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Đang ra - Vụ Thỉ Dực
227 4 months 2 tuần
Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Đang ra - Nguyệt Hạ Tiểu Dương
213 4 months 3 tuần
Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
Đang ra - Liễu Tam Đao
392 4 months 3 tuần
Tiên Quốc Đại Đế
Hoàn - Quan Kỳ
166 4 months 3 tuần
Lạc Thiên Tiên Đế
Đang ra - Hành Thiên Hạ
617 4 months 3 tuần
Âm Dương Miện
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
195 4 months 4 tuần
Thiên Ảnh
Đang ra - Tiêu Đỉnh
269 4 months 4 tuần
Hứa Tiên Chí
Hoàn - Thuyết Mộng Thần
229 5 months 5 ngày
Ma Thú Lãnh Chúa
Hoàn - Cao Pha
214 5 months 5 ngày
Đại Ma Vương
Hoàn - Nghịch Thương Thiên
229 5 months 5 ngày
Thông Thiên Chi Lộ
Hoàn - Vô Tội
143 5 months 6 ngày
Tiên Ngạo
Hoàn - Vụ Ngoại Giang Sơn
208 5 months 6 ngày
Huyền Giới Chi Môn
Đang ra - Vong Ngữ
372 5 months 6 ngày
Thiên Đạo Đồ Thư Quán [Cv]
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
917 5 months 1 tuần
Chí Tôn
Hoàn - Cổ Chân Nhân
197 5 months 1 tuần
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
1385 5 months 1 tuần
Mục Thần Ký
Đang ra - Trạch Trư
527 5 months 1 tuần
Nga Mỵ
Hoàn - Nga Mi
265 5 months 1 tuần
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn - Điểm Tinh Linh
223 5 months 1 tuần
Công Tử Điên Khùng
Hoàn - Ta Là Lão Ngũ
271 5 months 1 tuần
Thần Hoàng
Hoàn - Khai Hoang
174 5 months 1 tuần
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Hoàn - Mạo Tự Hữu Tài
217 5 months 1 tuần
Đại Ma Đầu
Hoàn - Tiên Tử Nhiêu Mệnh
108 5 months 2 tuần
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn - Điểm Tinh Linh
150 5 months 2 tuần
Bá Khí
Hoàn - Xấu Tới Linh Hồn
120 5 months 2 tuần
Long Phù
Hoàn - Mộng Nhập Thần Cơ
288 5 months 2 tuần
Ma Thần Hoàng Thiên
Đang ra - Đình Kiên
648 5 months 3 tuần
Phán Thần Hệ Thống
Đang ra - Tuý Vân Tử
167 5 months 3 tuần
La Bàn Vận Mệnh
Hoàn - Thuỷ Bình Diện
105 5 months 3 tuần
Tạo Thần
Hoàn - Thương Thiên Bạch Hạc
151 5 months 3 tuần
Vĩnh Sinh
Hoàn - Mộng Nhập Thần Cơ
200 5 months 3 tuần
Hoa Sơn Tiên Môn
Hoàn - Mạt Lăng Biệt Tuyết
154 5 months 3 tuần

Các trang