Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
6086791 1 năm 5 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
485601 1 năm 6 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
48839 1 năm 7 months
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
94874 1 năm 7 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
29170 1 năm 7 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
239951 1 năm 7 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
38347 1 năm 7 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
290948 1 năm 7 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
509419 1 năm 7 months
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
12724 1 năm 8 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
2374 1 năm 8 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
28034 1 năm 8 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1712 1 năm 8 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
2451 1 năm 8 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1757 1 năm 8 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
1262 1 năm 8 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
1271 1 năm 8 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
1757 1 năm 8 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
2056 1 năm 8 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
2596 1 năm 8 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1249 1 năm 8 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2487 1 năm 8 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1114 1 năm 8 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1278 1 năm 8 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1186 1 năm 8 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1469 1 năm 8 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
762 1 năm 8 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
895 1 năm 8 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1630 1 năm 8 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
686 1 năm 8 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
536 1 năm 8 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2550 1 năm 8 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1289 1 năm 8 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
661 1 năm 8 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
803 1 năm 8 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
936 1 năm 8 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1094 1 năm 8 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1236 1 năm 8 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1176 1 năm 8 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1102 1 năm 8 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
765 1 năm 8 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3130 1 năm 8 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8137 1 năm 8 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6705 1 năm 8 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1970 1 năm 8 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2569 1 năm 8 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1522 1 năm 8 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
2023 1 năm 8 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1373 1 năm 8 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
55568 1 năm 9 months

Các trang