Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
181 1 ngày 3 giờ
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
627 3 ngày 12 giờ
Bách Luyện Thành Thần [Cv]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
72612 4 ngày 20 phút
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
532 2 tuần 4 giờ
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
500 2 tuần 4 giờ
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
314 2 tuần 4 giờ
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
209 2 tuần 4 giờ
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
306 2 tuần 4 giờ
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
297 2 tuần 4 giờ
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
695 2 tuần 4 giờ
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
428 2 tuần 4 giờ
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
327 2 tuần 4 giờ
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
581 2 tuần 4 giờ
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
370 2 tuần 4 giờ
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
496 2 tuần 4 giờ
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
359 2 tuần 4 giờ
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
223 2 tuần 4 giờ
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
432 2 tuần 4 giờ
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
157 2 tuần 4 giờ
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
305 2 tuần 4 giờ
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
718 2 tuần 4 giờ
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
91 2 tuần 4 giờ
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
164 2 tuần 4 giờ
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
1559 2 tuần 4 giờ
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
461 2 tuần 4 giờ
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
215 2 tuần 4 giờ
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
266 2 tuần 4 giờ
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
397 2 tuần 4 giờ
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
473 2 tuần 4 giờ
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
198 2 tuần 4 giờ
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
450 2 tuần 4 giờ
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
311 2 tuần 4 giờ
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
182 2 tuần 4 giờ
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
1071 2 tuần 6 giờ
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
1585 2 tuần 6 giờ
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
741 2 tuần 6 giờ
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
3083 2 tuần 6 giờ
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
886 2 tuần 6 giờ
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
569 2 tuần 6 giờ
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
527 2 tuần 6 giờ
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
456 2 tuần 6 giờ
Đạo Chu
Đang ra - DanteSparda
405 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
674 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tối Cường Nghịch Thiên Chí Tôn
Đang ra - Khô Nhai Vũ Mộ
261 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Cổ Chân Nhân
Đang ra - Cổ Chân Nhân
919 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đấu Chiến Cuồng Triều
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
496 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Nhân Đạo Chí Tôn
Đang ra - Trạch Trư
263 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Tạo Hóa Tiên Đế
Đang ra - Mộ Vũ Thần Thiên
1780 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Vạn Cổ Chi Vương
Đang ra - Khoái Xan Điếm
301 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Giới Thần
Đang ra - Nguyễn Văn Thanh
522 1 tháng 1 tháng 3 tuần

Các trang