Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái
Hoàn (full) - Đồi
1328 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
3932 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
3364 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Thiên Hoàng Quý Trụ
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
2089 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Trước Khi Ly Hôn
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
1567 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Trường Thối Thúc Thúc
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
585 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tư Phàm
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Công Tử
650 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tê Tức Chi Lục
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
1685 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
2489 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Tự Thị Cố Nhân Lai
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
571 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Đọc Thầm
Hoàn (full) - Priest
4125 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Hoại đạo
Hoàn (full) - Priest
2472 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
2344 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Đại Ca
Hoàn (full) - Priest
2357 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
2146 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
1378 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Chung Cực Lam Ấn
Hoàn (full) - Priest
1425 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Sự Tái Sinh Của Curtis
Hoàn (full) - Priest
637 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Bác Sĩ Lang Thang
Hoàn (full) - Priest
762 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Thằng Nhỏ Ngốc
Hoàn (full) - Liễu Mãn Pha
2620 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
3776 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
941 1 tháng 1 tháng 4 tuần