Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái
Hoàn (full) - Đồi
7343 1 năm 3 tuần
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
32886 1 năm 3 tuần
Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
22054 1 năm 3 tuần
Thiên Hoàng Quý Trụ
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
16506 1 năm 3 tuần
Trước Khi Ly Hôn
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
7722 1 năm 3 tuần
Trường Thối Thúc Thúc
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
3714 1 năm 3 tuần
Tư Phàm
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Công Tử
4313 1 năm 3 tuần
Tê Tức Chi Lục
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
7947 1 năm 1 tháng 1 tháng
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
10591 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tự Thị Cố Nhân Lai
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
4003 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đọc Thầm
Hoàn (full) - Priest
29532 1 năm 1 tháng 1 tháng
Hoại đạo
Hoàn (full) - Priest
15482 1 năm 1 tháng 1 tháng
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
16230 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đại Ca
Hoàn (full) - Priest
13597 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
15210 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
10573 1 năm 1 tháng 1 tháng
Chung Cực Lam Ấn
Hoàn (full) - Priest
12143 1 năm 1 tháng 1 tháng
Sự Tái Sinh Của Curtis
Hoàn (full) - Priest
4333 1 năm 1 tháng 1 tháng
Bác Sĩ Lang Thang
Hoàn (full) - Priest
7600 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thằng Nhỏ Ngốc
Hoàn (full) - Liễu Mãn Pha
12116 1 năm 1 tháng 1 tháng
Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
17630 1 năm 1 tháng 1 tháng
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
4785 1 năm 1 tháng 1 tháng