Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nàng Dâu Trọng Sinh
Hoàn (full) - Nhạc Tiểu Nữu
3306 1 năm 2 months
Vách Tường Có Mẳt
Hoàn (full) - Trần Nhị
820 1 năm 2 months
Mỹ Nhân Thụ Dạy Dỗ Hằng Ngày
Hoàn (full) - Mê Mê Mê
637 1 năm 2 months
Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến
Hoàn (full) - Mê Dương
421 1 năm 2 months
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 5: Tiêu Dao Nhạc
Hoàn (full) - Sắc Như Không
522 1 năm 2 months
Ái Dục Phục Tùng
Hoàn (full) - Thập Cửu Khiêm Hòa
1490 1 năm 2 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6423 1 năm 2 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1755 1 năm 2 months
Night Pleasure
Hoàn (full) - Sherrilyn Kenyon
2101 1 năm 2 months
Nô Thê Muốn Xoay Người
Đang ra - Miêu Nhãn Hoàng Đậu
2201 1 năm 2 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7815 1 năm 2 months
Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí
Hoàn (full) - Dương Giang
781 1 năm 2 months
Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Hoàn (full) - Dương Giai Ny
3654 1 năm 2 months
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Hoàn (full) - Thạch Chương Ngư
3022 1 năm 2 months
Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Hoàn (full) - Bách Lý Yêu Yêu
3492 1 năm 2 months
Tuyến Xe Cuối
Hoàn (full) - Lục Chích Dương
481 1 năm 2 months
Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Đang ra - Công Tử Như Tuyết
5859 1 năm 2 months
Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu
Hoàn (full) - 随手搞搞/莫里/弃妇A
388 1 năm 2 months
Ôn Văn Nho Nhã
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
1915 1 năm 2 months
Oan Gia Cổn Nhất Sàng
Hoàn (full) - Lâm Bội
1035 1 năm 2 months
Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công
Hoàn (full) - Khiếu Nhã Tiểu Nhục Nhục
485 1 năm 2 months
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Hoàn (full) - Hoạ Thuỷ Ương Ương
8106 1 năm 2 months
Công Cụ Trả Thù Của Ác Ma
Hoàn (full) - Lâm Tuyết Nhi
1047 1 năm 2 months
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Hoàn (full) - Thiên Lạc Hoạ Tâm
2339 1 năm 2 months
Nỗi Niềm Khó Nói
Hoàn (full) - Lý Mộ Tịch
2110 1 năm 2 months
Kiêu Tế
Hoàn (full) - Qủa Mộc Tử
2642 1 năm 2 months
Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau
Hoàn (full) - Tử Dục
1835 1 năm 2 months
Cặp Đôi Cầm Thú
Hoàn (full) - Đông Bôn Tây Cố
3157 1 năm 2 months
Tình Phu Gây Lầm Lỗi
Hoàn (full) - Minh Tinh
957 1 năm 2 months
Xao Động
Hoàn (full) - Xác Đạn
1226 1 năm 2 months
Tề Gia Chi Bảo
Hoàn (full) - Điển Tâm
1104 1 năm 2 months
Cực Lạc Tiên Sư
Hoàn (full) - Mê Dương
867 1 năm 2 months
Sủng Phu
Hoàn (full) - Sa Đề
1945 1 năm 2 months
Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang
Hoàn (full) - Dạ Du
1686 1 năm 2 months
Cưng Chiều Vô Hạn
Hoàn (full) - Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu
2625 1 năm 2 months
Nha Hoàn Thâu Tâm
Hoàn (full) - Thượng Quan Sở Sở
2137 1 năm 2 months
Mẫu Hậu, Ta Chỉ Cần Người!
Hoàn (full) - Thịt Nướng
1725 1 năm 2 months
Nghề Vương Phi
Hoàn (full) - Hoa Dương Hoa Ảnh
2395 1 năm 2 months
Nữ Nhân Của Thị Trưởng
Hoàn (full) - Phong Dã
1787 1 năm 2 months
Mộc Lan Đi Theo Kỹ
Hoàn (full) - Lam Cầm
1348 1 năm 2 months
Bầu Trời Trong Trẻo
Hoàn (full) - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
1530 1 năm 2 months
Đấu Phá Hậu Cung
Hoàn (full) - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân
2054 1 năm 2 months
Say Mê Không Về
Hoàn (full) - Đông Tẫn Hoan
2061 1 năm 2 months
Chú À! Đừng Nên Thế!
Hoàn (full) - Trần Mạc Tranh
8564 1 năm 2 months
Nhất Tâm Chi Cách
Hoàn (full) - Phong Vô Hoa
589 1 năm 2 months
Cực Phẩm Dâng Đến Cửa
Hoàn (full) - Tiểu Kết Ngủ Ngày
1971 1 năm 2 months
Ngày Gió Nổi Lên
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
621 1 năm 2 months
Dụ Quân Hoan
Hoàn (full) - Tự Thị Cố Nhân Lai
2137 1 năm 2 months
Hàng Xóm Nhỏ
Hoàn (full) - Trừ Đồ
693 1 năm 2 months
Mân Côi
Hoàn (full) - Phó Du
2814 1 năm 2 months

Các trang