Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quan Thương
Hoàn (full) - Canh Tục
13453 4 months 1 tuần
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
4839 5 months 2 tuần
Nữ Quan Vận Sự
Đang ra - Tiểu Nhục Tống
5516 5 months 2 tuần
Quan Thuật
Hoàn (full) - Cẩu Bào Tử
78754 7 months 5 ngày
Thanh Quan
Hoàn (full) - Qua Nhân
18313 7 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Nha Nội
Hoàn (full) - Khuyết Danh
35671 7 months 4 tuần
Ôsin Nhà Bộ Trưởng
Hoàn (full) - Phạm Gia Khánh
2127 9 months 1 tuần
Quan Sách
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
31630 11 months 12 giờ
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
38180 1 năm 5 months
Quyền Tài
Hoàn (full) - Thường Dụ
37990 1 năm 5 months