Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quan Thương
Hoàn (full) - Canh Tục
27694 9 months 5 ngày
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
4973 10 months 1 tuần
Nữ Quan Vận Sự
Đang ra - Tiểu Nhục Tống
5886 10 months 1 tuần
Quan Thuật
Hoàn (full) - Cẩu Bào Tử
148191 12 months 3 ngày
Thanh Quan
Hoàn (full) - Qua Nhân
34834 1 năm 1 tuần
Trùng Sinh Chi Nha Nội
Hoàn (full) - Khuyết Danh
69550 1 năm 3 tuần
Ôsin Nhà Bộ Trưởng
Hoàn (full) - Phạm Gia Khánh
3261 1 năm 2 months
Quan Sách
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
56149 1 năm 3 months
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
72950 1 năm 9 months
Quyền Tài
Hoàn (full) - Thường Dụ
68194 1 năm 10 months