Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quan Thương
Hoàn (full) - Canh Tục
20363 6 months 4 ngày
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
4899 7 months 1 tuần
Nữ Quan Vận Sự
Đang ra - Tiểu Nhục Tống
5670 7 months 1 tuần
Quan Thuật
Hoàn (full) - Cẩu Bào Tử
103702 9 months 2 ngày
Thanh Quan
Hoàn (full) - Qua Nhân
23708 9 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Nha Nội
Hoàn (full) - Khuyết Danh
47639 9 months 3 tuần
Ôsin Nhà Bộ Trưởng
Hoàn (full) - Phạm Gia Khánh
2649 11 months 5 ngày
Quan Sách
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
43545 1 năm 3 tuần
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
49835 1 năm 6 months
Quyền Tài
Hoàn (full) - Thường Dụ
45055 1 năm 7 months