Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quan Thương
Hoàn (full) - Canh Tục
6710 2 months 3 ngày
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
4767 3 months 1 tuần
Nữ Quan Vận Sự
Đang ra - Tiểu Nhục Tống
5226 3 months 1 tuần
Quan Thuật
Hoàn (full) - Cẩu Bào Tử
44791 5 months 17 giờ
Thanh Quan
Hoàn (full) - Qua Nhân
11872 5 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Nha Nội
Hoàn (full) - Khuyết Danh
21262 5 months 3 tuần
Ôsin Nhà Bộ Trưởng
Hoàn (full) - Phạm Gia Khánh
1592 7 months 4 ngày
Quan Sách
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
18000 8 months 3 tuần
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
26086 1 năm 2 months
Quyền Tài
Hoàn (full) - Thường Dụ
22133 1 năm 3 months