Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quan Thương
Hoàn (full) - Canh Tục
41939 1 năm 1 tháng 1 tháng
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
5081 1 năm 2 months
Nữ Quan Vận Sự
Đang ra - Tiểu Nhục Tống
6164 1 năm 2 months
Quan Thuật
Hoàn (full) - Cẩu Bào Tử
199306 1 năm 4 months
Thanh Quan
Hoàn (full) - Qua Nhân
48422 1 năm 4 months
Trùng Sinh Chi Nha Nội
Hoàn (full) - Khuyết Danh
101526 1 năm 5 months
Ôsin Nhà Bộ Trưởng
Hoàn (full) - Phạm Gia Khánh
4172 1 năm 6 months
Quan Sách
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
78717 1 năm 8 months
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
100715 2 năm 2 months
Quyền Tài
Hoàn (full) - Thường Dụ
92430 2 năm 2 months