Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
275 5 months 2 tuần
Hồng Ảnh Tuyết Ngân
Hoàn (full) - Ngọc Ẩn (DM)
299 5 months 2 tuần
Dục Mãn Hạnh Lâm
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
649 5 months 2 tuần
Chiếc Lá Ký Sinh
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
702 5 months 2 tuần
Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
Hoàn (full) - Cổ Lương Phi Vũ
439 5 months 2 tuần
Quân Túy Trần Hương
Hoàn (full) - Thụy Giả
512 5 months 2 tuần
Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Hoàn (full) - Thiên Diễn
1380 5 months 2 tuần
Huyết Tinh Phong Tình
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
365 5 months 2 tuần
Gặp Quỷ
Hoàn (full) - Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử
382 5 months 2 tuần
Duy Quân
Hoàn (full) - Hoa Yên Vũ
536 5 months 2 tuần
Cưỡng Tình Đoạt Ái
Hoàn (full) - Quất Tử
1195 5 months 2 tuần
Bất Phối Đích Luyến Nhân
Hoàn (full) - Bố Đinh
423 5 months 2 tuần
Anh Yêu Em
Hoàn (full) - Bách Linh
763 5 months 2 tuần
Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh
Hoàn (full) - Ngân Tiếu
759 5 months 2 tuần
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
795 5 months 2 tuần
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
795 5 months 2 tuần
Tàng Tình
Hoàn (full) - Nga Phi
717 5 months 2 tuần
Mục Nhiên
Hoàn (full) - Cô Quân
822 5 months 2 tuần
Biệt Thự Mê Tình
Hoàn (full) - Mạn Quang
484 5 months 2 tuần
Bỏ Qua Đích Chờ Đợi
Hoàn (full) - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
273 5 months 2 tuần
Ca Ca, Ba Ba Thật Vĩ Đại
Hoàn (full) - Cổ Linh
334 5 months 2 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Hoàn (full) - Trần Ấn
327 5 months 2 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Hoàn (full) - Trần Ấn
327 5 months 2 tuần
Lãnh Khốc Vương Phi
Hoàn (full) - Sắc Vi
836 5 months 2 tuần
Ngư Yêu
Hoàn (full) - Tiến Kích Đích Khuẩn Tử
996 5 months 2 tuần
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
754 5 months 2 tuần
Giang Nam Y Nương Tử
Hoàn (full) - Vân Nhạc
961 5 months 2 tuần
Dã Phượng
Hoàn (full) - Bồng Vũ
1558 5 months 2 tuần
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Hoàn (full) - Nhược Ái Vô Ngân
3533 5 months 2 tuần
Bạo Quân Độc Sủng
Hoàn (full) - Diệp Vũ Sắc
3417 5 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Thương Lam
Đang ra - Tiện Thương
1883 5 months 2 tuần
Nha Hoàn Thâu Tâm
Hoàn (full) - Thượng Quan Sở Sở
1653 5 months 2 tuần
Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau
Hoàn (full) - Tử Dục
1342 5 months 2 tuần
Xao Động
Hoàn (full) - Xác Đạn
950 5 months 2 tuần
Nghề Vương Phi
Hoàn (full) - Hoa Dương Hoa Ảnh
1955 5 months 2 tuần
Chú À! Đừng Nên Thế!
Hoàn (full) - Trần Mạc Tranh
7386 5 months 2 tuần
Bỉ Ngạn Yên Hoa
Hoàn (full) - Tứ Chích Cước
769 5 months 2 tuần
Nhất Tâm Chi Cách
Hoàn (full) - Phong Vô Hoa
427 5 months 2 tuần
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
772 5 months 2 tuần
Hậu Đình Hoa
Hoàn (full) - Vạn Sắc
788 5 months 2 tuần
Bà Sa
Hoàn (full) - Mộ Thành Tuyết
541 5 months 2 tuần
Năm Xưa
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Quang
1857 5 months 2 tuần
Chước Phù Dung
Hoàn (full) - Độc Cô Cầu Yêu
1733 5 months 2 tuần
Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Hoàn (full) - Vân Thiên Thiếu
1742 5 months 2 tuần
Đam Tứ Tuyệt - Phần 4: Đại Sắc Lang
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
358 5 months 2 tuần
Đam Tứ Tuyệt - Phần 2: Chỉ Là Ảo Giác
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
461 5 months 2 tuần
Dạ Dạ Long Xà Vũ
Hoàn (full) - Dư Hạ
341 5 months 2 tuần
Ngục Tai
Hoàn (full) - Ngân Anh
273 5 months 2 tuần
Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Hoàn (full) - Vạn Sắc
1200 5 months 2 tuần
Tử Dạ Tình Triền
Hoàn (full) - Dục Hiểu
1464 5 months 2 tuần

Các trang