Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Huy Vũ Tuyệt Thế
Hoàn (full) - Vẫn Nặc Sí Phong
402 1 năm 2 months
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
413 1 năm 2 months
Hồng Ảnh Tuyết Ngân
Hoàn (full) - Ngọc Ẩn (DM)
465 1 năm 2 months
Dục Mãn Hạnh Lâm
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
834 1 năm 2 months
Chiếc Lá Ký Sinh
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
916 1 năm 2 months
Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
Hoàn (full) - Cổ Lương Phi Vũ
652 1 năm 2 months
Quân Túy Trần Hương
Hoàn (full) - Thụy Giả
757 1 năm 2 months
Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Hoàn (full) - Thiên Diễn
1734 1 năm 2 months
Huyết Tinh Phong Tình
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
508 1 năm 2 months
Duy Quân
Hoàn (full) - Hoa Yên Vũ
678 1 năm 2 months
Gặp Quỷ
Hoàn (full) - Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử
541 1 năm 2 months
Cưỡng Tình Đoạt Ái
Hoàn (full) - Quất Tử
1527 1 năm 2 months
Bất Phối Đích Luyến Nhân
Hoàn (full) - Bố Đinh
645 1 năm 2 months
Anh Yêu Em
Hoàn (full) - Bách Linh
981 1 năm 2 months
Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh
Hoàn (full) - Ngân Tiếu
996 1 năm 2 months
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
1021 1 năm 2 months
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
1021 1 năm 2 months
Tàng Tình
Hoàn (full) - Nga Phi
922 1 năm 2 months
Mục Nhiên
Hoàn (full) - Cô Quân
1138 1 năm 2 months
Bỏ Qua Đích Chờ Đợi
Hoàn (full) - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
445 1 năm 2 months
Ca Ca, Ba Ba Thật Vĩ Đại
Hoàn (full) - Cổ Linh
532 1 năm 2 months
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Hoàn (full) - Trần Ấn
501 1 năm 2 months
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Hoàn (full) - Trần Ấn
501 1 năm 2 months
Biệt Thự Mê Tình
Hoàn (full) - Mạn Quang
669 1 năm 2 months
Lãnh Khốc Vương Phi
Hoàn (full) - Sắc Vi
1205 1 năm 2 months
Ngư Yêu
Hoàn (full) - Tiến Kích Đích Khuẩn Tử
1204 1 năm 2 months
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
957 1 năm 2 months
Giang Nam Y Nương Tử
Hoàn (full) - Vân Nhạc
1352 1 năm 2 months
Dã Phượng
Hoàn (full) - Bồng Vũ
2224 1 năm 2 months
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Hoàn (full) - Nhược Ái Vô Ngân
4470 1 năm 2 months
Bạo Quân Độc Sủng
Hoàn (full) - Diệp Vũ Sắc
4159 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Thương Lam
Đang ra - Tiện Thương
2491 1 năm 2 months
Nha Hoàn Thâu Tâm
Hoàn (full) - Thượng Quan Sở Sở
2138 1 năm 2 months
Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau
Hoàn (full) - Tử Dục
1836 1 năm 2 months
Xao Động
Hoàn (full) - Xác Đạn
1227 1 năm 2 months
Nghề Vương Phi
Hoàn (full) - Hoa Dương Hoa Ảnh
2396 1 năm 2 months
Chú À! Đừng Nên Thế!
Hoàn (full) - Trần Mạc Tranh
8568 1 năm 2 months
Bỉ Ngạn Yên Hoa
Hoàn (full) - Tứ Chích Cước
1050 1 năm 2 months
Nhất Tâm Chi Cách
Hoàn (full) - Phong Vô Hoa
590 1 năm 2 months
Bà Sa
Hoàn (full) - Mộ Thành Tuyết
885 1 năm 2 months
Năm Xưa
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Quang
2313 1 năm 2 months
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
997 1 năm 2 months
Chước Phù Dung
Hoàn (full) - Độc Cô Cầu Yêu
2113 1 năm 2 months
Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Hoàn (full) - Vân Thiên Thiếu
2135 1 năm 2 months
Đam Tứ Tuyệt - Phần 4: Đại Sắc Lang
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
538 1 năm 2 months
Đam Tứ Tuyệt - Phần 2: Chỉ Là Ảo Giác
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
729 1 năm 2 months
Ngục Tai
Hoàn (full) - Ngân Anh
432 1 năm 2 months
Dạ Dạ Long Xà Vũ
Hoàn (full) - Dư Hạ
517 1 năm 2 months
Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Hoàn (full) - Vạn Sắc
1495 1 năm 2 months
Tử Dạ Tình Triền
Hoàn (full) - Dục Hiểu
2133 1 năm 2 months

Các trang