Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Huy Vũ Tuyệt Thế
Hoàn (full) - Vẫn Nặc Sí Phong
261 7 months 1 tuần
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
300 7 months 1 tuần
Hồng Ảnh Tuyết Ngân
Hoàn (full) - Ngọc Ẩn (DM)
330 7 months 1 tuần
Dục Mãn Hạnh Lâm
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
684 7 months 1 tuần
Chiếc Lá Ký Sinh
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
753 7 months 1 tuần
Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
Hoàn (full) - Cổ Lương Phi Vũ
486 7 months 1 tuần
Quân Túy Trần Hương
Hoàn (full) - Thụy Giả
567 7 months 1 tuần
Huyết Tinh Phong Tình
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
392 7 months 1 tuần
Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Hoàn (full) - Thiên Diễn
1463 7 months 1 tuần
Gặp Quỷ
Hoàn (full) - Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử
409 7 months 1 tuần
Duy Quân
Hoàn (full) - Hoa Yên Vũ
564 7 months 1 tuần
Cưỡng Tình Đoạt Ái
Hoàn (full) - Quất Tử
1273 7 months 1 tuần
Bất Phối Đích Luyến Nhân
Hoàn (full) - Bố Đinh
465 7 months 1 tuần
Anh Yêu Em
Hoàn (full) - Bách Linh
816 7 months 1 tuần
Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh
Hoàn (full) - Ngân Tiếu
813 7 months 1 tuần
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
849 7 months 1 tuần
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
849 7 months 1 tuần
Tàng Tình
Hoàn (full) - Nga Phi
750 7 months 1 tuần
Mục Nhiên
Hoàn (full) - Cô Quân
868 7 months 1 tuần
Biệt Thự Mê Tình
Hoàn (full) - Mạn Quang
521 7 months 1 tuần
Bỏ Qua Đích Chờ Đợi
Hoàn (full) - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
313 7 months 1 tuần
Ca Ca, Ba Ba Thật Vĩ Đại
Hoàn (full) - Cổ Linh
369 7 months 1 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Hoàn (full) - Trần Ấn
368 7 months 1 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Hoàn (full) - Trần Ấn
368 7 months 1 tuần
Lãnh Khốc Vương Phi
Hoàn (full) - Sắc Vi
902 7 months 1 tuần
Ngư Yêu
Hoàn (full) - Tiến Kích Đích Khuẩn Tử
1037 7 months 1 tuần
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
790 7 months 1 tuần
Dã Phượng
Hoàn (full) - Bồng Vũ
1708 7 months 1 tuần
Giang Nam Y Nương Tử
Hoàn (full) - Vân Nhạc
1036 7 months 1 tuần
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Hoàn (full) - Nhược Ái Vô Ngân
3750 7 months 1 tuần
Bạo Quân Độc Sủng
Hoàn (full) - Diệp Vũ Sắc
3583 7 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Thương Lam
Đang ra - Tiện Thương
2007 7 months 1 tuần
Nha Hoàn Thâu Tâm
Hoàn (full) - Thượng Quan Sở Sở
1753 7 months 1 tuần
Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau
Hoàn (full) - Tử Dục
1435 7 months 1 tuần
Xao Động
Hoàn (full) - Xác Đạn
1015 7 months 1 tuần
Nghề Vương Phi
Hoàn (full) - Hoa Dương Hoa Ảnh
2036 7 months 1 tuần
Bỉ Ngạn Yên Hoa
Hoàn (full) - Tứ Chích Cước
840 7 months 1 tuần
Chú À! Đừng Nên Thế!
Hoàn (full) - Trần Mạc Tranh
7671 7 months 1 tuần
Nhất Tâm Chi Cách
Hoàn (full) - Phong Vô Hoa
466 7 months 1 tuần
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
824 7 months 1 tuần
Năm Xưa
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Quang
1947 7 months 1 tuần
Bà Sa
Hoàn (full) - Mộ Thành Tuyết
613 7 months 1 tuần
Chước Phù Dung
Hoàn (full) - Độc Cô Cầu Yêu
1807 7 months 1 tuần
Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Hoàn (full) - Vân Thiên Thiếu
1812 7 months 1 tuần
Đam Tứ Tuyệt - Phần 4: Đại Sắc Lang
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
392 7 months 1 tuần
Đam Tứ Tuyệt - Phần 2: Chỉ Là Ảo Giác
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
520 7 months 1 tuần
Dạ Dạ Long Xà Vũ
Hoàn (full) - Dư Hạ
376 7 months 1 tuần
Ngục Tai
Hoàn (full) - Ngân Anh
300 7 months 1 tuần
Tử Dạ Tình Triền
Hoàn (full) - Dục Hiểu
1611 7 months 1 tuần
Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Hoàn (full) - Vạn Sắc
1273 7 months 1 tuần

Các trang