Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
577 1 năm 2 months
Bất Ái Kỷ
Hoàn (full) - Mộ Dung Tỷ Tỷ
432 1 năm 2 months
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
594 1 năm 2 months
Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
592 1 năm 2 months
Tuyệt Sắc Quốc Sư
Hoàn (full) - Mê Dương
888 1 năm 2 months
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Hoàn (full) - Tuyết Huyễn Hồ
488 1 năm 2 months
Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To
Hoàn (full) - Thanh Sắc Đích Quang
345 1 năm 2 months
Phong Thả Đình Trú
Hoàn (full) - Sắc Như Không
578 1 năm 2 months
Độc Hành Thú
Hoàn (full) - Bạch Vân
392 1 năm 2 months
Ly Hôn
Hoàn (full) - Hoài Thượng
1624 1 năm 2 months
Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ
Hoàn (full) - Thất Nhan Nhan
625 1 năm 2 months
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
550 1 năm 2 months
Cố Hữu
Hoàn (full) - Yến Hoài Hề
673 1 năm 2 months
[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
540 1 năm 2 months
Sài Lang Hổ Bái
Hoàn (full) - Hắc Sắc Cấm Dược
635 1 năm 2 months
Dây Dưa Không Rõ
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
758 1 năm 2 months
Câu Hồn Tình Nhân
Hoàn (full) - Thẩm Vũ
720 1 năm 2 months
Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
1101 1 năm 2 months
Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
Hoàn (full) - Bạch Y Nhược Tuyết
986 1 năm 2 months
Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
457 1 năm 2 months
Dã Tâm Của Nam Nhân
Hoàn (full) - Vạn Tiểu Mê
600 1 năm 2 months
Châm Phong Đối Quyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
830 1 năm 2 months
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
619 1 năm 2 months
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
983 1 năm 2 months
[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký
Hoàn (full) - Thiên Tằm Bảo giáp
356 1 năm 2 months
Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi
Hoàn (full) - Yvone
459 1 năm 2 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1441 1 năm 2 months
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
2226 1 năm 2 months
[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu
Hoàn (full) - Quái Đạo Hồng
484 1 năm 2 months
Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm
Hoàn (full) - Tô Đặc
441 1 năm 2 months
Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
824 1 năm 2 months
Úc Nhiễm Trần
Hoàn (full) - Tần Tử Độc Sư
1157 1 năm 2 months
Quẩn Quanh Nhân Gian
Hoàn (full) - Biên Tưởng
1064 1 năm 2 months
Mua Nam Thê
Hoàn (full) - Lão Miêu
554 1 năm 2 months
Hắc Sắc Dục Niệm
Hoàn (full) - Từ Cảnh Niên
615 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Cự Ái
Hoàn (full) - Vân Liễu
630 1 năm 2 months
Túy Tỉnh Mại Thân
Hoàn (full) - Nga Phi
450 1 năm 2 months
Hẹn Hò Với Chồng Cũ
Hoàn (full) - Hào Tuyết
2263 1 năm 2 months
Nhân Thú Loạn
Hoàn (full) - Mộc Hi
564 1 năm 2 months
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
452 1 năm 2 months
Lưu Ly Toái
Hoàn (full) - Đào Yêu
502 1 năm 2 months
[Bàng Sách] Phượng Thê Ngô
Hoàn (full) - Mộng Hành Trường An Đạo
388 1 năm 2 months
Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Hoàn (full) - Nê Đản Hoàng
431 1 năm 2 months
Kiếm Tại Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bạch Huyên
465 1 năm 2 months
Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
Hoàn (full) - Mạc Chu
1477 1 năm 2 months
Vô Cảm
Hoàn (full) - Tri Đạo Nột
671 1 năm 2 months
Ta Không Khóc
Hoàn (full) - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
641 1 năm 2 months
Thâm Cung Tù
Hoàn (full) - Cưu Vũ Thiên Dạ
780 1 năm 2 months
Quay Đầu Lại Bích Vân Tây
Hoàn (full) - Thiên Phàm Cuồng Vũ
643 1 năm 2 months
1930
Hoàn (full) - Triệt Dạ Lưu Hương
555 1 năm 2 months

Các trang