Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1240 3 months 1 tuần
Kia Một Luồng Hy Vọng
Hoàn (full) - Thủy Mặc Chi Nhân
556 3 months 1 tuần
Hồi Đầu
Hoàn (full) - Vô Huyền
628 3 months 1 tuần
Dã Thú Pháp Tắc
Hoàn (full) - Thủy Ấn
980 3 months 1 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2552 3 months 1 tuần
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
1274 3 months 1 tuần
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
771 3 months 1 tuần
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1056 3 months 1 tuần
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
551 3 months 1 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
581 3 months 1 tuần
Thu Phong Sinh Vị Thủy
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
275 3 months 1 tuần
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
243 3 months 1 tuần
Chấp Niệm
Hoàn (full) - Thiệu Ly
1182 3 months 1 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
738 3 months 1 tuần
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
407 3 months 1 tuần
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
407 3 months 1 tuần
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
255 3 months 1 tuần
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
529 3 months 1 tuần
Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen
Hoàn (full) - Bán Căn Vũ Mao
561 3 months 1 tuần
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
302 3 months 1 tuần
Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Hoàn (full) - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
400 3 months 1 tuần
Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Hoàn (full) - Sơn U Quân
300 3 months 1 tuần
Bệnh Ngược
Hoàn (full) - Mặc Tù
412 3 months 1 tuần
Bảo Mẫu
Hoàn (full) - TICTAC
303 3 months 1 tuần
Liệt Tâm
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
557 3 months 1 tuần
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
326 3 months 1 tuần
Thịnh Đường
Hoàn (full) - Lâu Thượng Hoàng Hôn
769 3 months 1 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
363 3 months 1 tuần
Thác Vị
Hoàn (full) - Yêu Mệ
414 3 months 1 tuần
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
336 3 months 1 tuần
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
418 3 months 1 tuần
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
273 3 months 1 tuần
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
220 3 months 1 tuần
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
233 3 months 1 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
265 3 months 1 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
235 3 months 1 tuần
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
289 3 months 1 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
296 3 months 1 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
292 3 months 1 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
197 3 months 1 tuần
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
210 3 months 1 tuần
Thiên Long Hãm Tình
Hoàn (full) - Tiểu Thập Tứ
162 3 months 1 tuần
Gián Đập Không Chết
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
315 3 months 1 tuần
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
190 3 months 1 tuần
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
846 3 months 1 tuần
Bản Kí Sự Trúc Mã
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
205 3 months 1 tuần
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
262 3 months 1 tuần
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
306 3 months 1 tuần
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
284 3 months 1 tuần
Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
210 3 months 1 tuần

Các trang