Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
436 7 months 6 ngày
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
270 7 months 6 ngày
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
855 7 months 6 ngày
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1656 7 months 6 ngày
Kia Một Luồng Hy Vọng
Hoàn (full) - Thủy Mặc Chi Nhân
655 7 months 6 ngày
Hồi Đầu
Hoàn (full) - Vô Huyền
754 7 months 6 ngày
Dã Thú Pháp Tắc
Hoàn (full) - Thủy Ấn
1118 7 months 6 ngày
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2987 7 months 6 ngày
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
1463 7 months 6 ngày
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
866 7 months 6 ngày
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1223 7 months 6 ngày
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
724 7 months 6 ngày
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
730 7 months 6 ngày
Thu Phong Sinh Vị Thủy
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
338 7 months 6 ngày
Chấp Niệm
Hoàn (full) - Thiệu Ly
1453 7 months 6 ngày
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
321 7 months 6 ngày
Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen
Hoàn (full) - Bán Căn Vũ Mao
715 7 months 6 ngày
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
977 7 months 6 ngày
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
510 7 months 6 ngày
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
510 7 months 6 ngày
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
340 7 months 6 ngày
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
658 7 months 6 ngày
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
465 7 months 6 ngày
Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Hoàn (full) - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
514 7 months 6 ngày
Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Hoàn (full) - Sơn U Quân
371 7 months 6 ngày
Bệnh Ngược
Hoàn (full) - Mặc Tù
565 7 months 6 ngày
Bảo Mẫu
Hoàn (full) - TICTAC
434 7 months 6 ngày
Liệt Tâm
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
780 7 months 6 ngày
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
418 7 months 6 ngày
Thịnh Đường
Hoàn (full) - Lâu Thượng Hoàng Hôn
1071 7 months 6 ngày
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
437 7 months 6 ngày
Thác Vị
Hoàn (full) - Yêu Mệ
529 7 months 6 ngày
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
428 7 months 6 ngày
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
535 7 months 6 ngày
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
383 7 months 6 ngày
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
300 7 months 6 ngày
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
330 7 months 6 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
339 7 months 6 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
331 7 months 6 ngày
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
354 7 months 6 ngày
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
400 7 months 6 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
374 7 months 6 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
261 7 months 6 ngày
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
297 7 months 6 ngày
Thiên Long Hãm Tình
Hoàn (full) - Tiểu Thập Tứ
217 7 months 6 ngày
Gián Đập Không Chết
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
405 7 months 6 ngày
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
273 7 months 6 ngày
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1071 7 months 6 ngày
Bản Kí Sự Trúc Mã
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
300 7 months 6 ngày
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
346 7 months 6 ngày

Các trang