Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
694 5 months 2 tuần
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
241 5 months 2 tuần
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
791 5 months 2 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1502 5 months 2 tuần
Kia Một Luồng Hy Vọng
Hoàn (full) - Thủy Mặc Chi Nhân
624 5 months 2 tuần
Dã Thú Pháp Tắc
Hoàn (full) - Thủy Ấn
1061 5 months 2 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2798 5 months 2 tuần
Hồi Đầu
Hoàn (full) - Vô Huyền
703 5 months 2 tuần
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
1373 5 months 2 tuần
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
826 5 months 2 tuần
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1149 5 months 2 tuần
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
658 5 months 2 tuần
Thu Phong Sinh Vị Thủy
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
310 5 months 2 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
668 5 months 2 tuần
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
295 5 months 2 tuần
Chấp Niệm
Hoàn (full) - Thiệu Ly
1337 5 months 2 tuần
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
312 5 months 2 tuần
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
613 5 months 2 tuần
Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen
Hoàn (full) - Bán Căn Vũ Mao
648 5 months 2 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
888 5 months 2 tuần
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
464 5 months 2 tuần
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
464 5 months 2 tuần
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
404 5 months 2 tuần
Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Hoàn (full) - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
473 5 months 2 tuần
Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Hoàn (full) - Sơn U Quân
344 5 months 2 tuần
Bệnh Ngược
Hoàn (full) - Mặc Tù
490 5 months 2 tuần
Bảo Mẫu
Hoàn (full) - TICTAC
381 5 months 2 tuần
Liệt Tâm
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
692 5 months 2 tuần
Thịnh Đường
Hoàn (full) - Lâu Thượng Hoàng Hôn
959 5 months 2 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
402 5 months 2 tuần
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
380 5 months 2 tuần
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
387 5 months 2 tuần
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
481 5 months 2 tuần
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
341 5 months 2 tuần
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
267 5 months 2 tuần
Thác Vị
Hoàn (full) - Yêu Mệ
488 5 months 2 tuần
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
293 5 months 2 tuần
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
331 5 months 2 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
365 5 months 2 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
344 5 months 2 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
232 5 months 2 tuần
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
264 5 months 2 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
313 5 months 2 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
290 5 months 2 tuần
Thiên Long Hãm Tình
Hoàn (full) - Tiểu Thập Tứ
196 5 months 2 tuần
Gián Đập Không Chết
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
368 5 months 2 tuần
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
236 5 months 2 tuần
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
976 5 months 2 tuần
Bản Kí Sự Trúc Mã
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
262 5 months 2 tuần
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
311 5 months 2 tuần

Các trang