Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
1516 1 năm 2 months
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
1101 1 năm 2 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2190 1 năm 2 months
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
416 1 năm 2 months
Kia Một Luồng Hy Vọng
Hoàn (full) - Thủy Mặc Chi Nhân
877 1 năm 2 months
Dã Thú Pháp Tắc
Hoàn (full) - Thủy Ấn
1331 1 năm 2 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3540 1 năm 2 months
Hồi Đầu
Hoàn (full) - Vô Huyền
962 1 năm 2 months
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
1051 1 năm 2 months
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1513 1 năm 2 months
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
2011 1 năm 2 months
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
999 1 năm 2 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
981 1 năm 2 months
Thu Phong Sinh Vị Thủy
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
461 1 năm 2 months
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
452 1 năm 2 months
Chấp Niệm
Hoàn (full) - Thiệu Ly
1880 1 năm 2 months
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
983 1 năm 2 months
Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen
Hoàn (full) - Bán Căn Vũ Mao
932 1 năm 2 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1352 1 năm 2 months
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
709 1 năm 2 months
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
709 1 năm 2 months
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
480 1 năm 2 months
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
721 1 năm 2 months
Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Hoàn (full) - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
690 1 năm 2 months
Bảo Mẫu
Hoàn (full) - TICTAC
653 1 năm 2 months
Liệt Tâm
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1099 1 năm 2 months
Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Hoàn (full) - Sơn U Quân
545 1 năm 2 months
Bệnh Ngược
Hoàn (full) - Mặc Tù
797 1 năm 2 months
Thịnh Đường
Hoàn (full) - Lâu Thượng Hoàng Hôn
1519 1 năm 2 months
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
576 1 năm 2 months
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
574 1 năm 2 months
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
623 1 năm 2 months
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
459 1 năm 2 months
Thác Vị
Hoàn (full) - Yêu Mệ
695 1 năm 2 months
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
614 1 năm 2 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
744 1 năm 2 months
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
508 1 năm 2 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
459 1 năm 2 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
519 1 năm 2 months
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
492 1 năm 2 months
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
574 1 năm 2 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
533 1 năm 2 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
423 1 năm 2 months
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
475 1 năm 2 months
Thiên Long Hãm Tình
Hoàn (full) - Tiểu Thập Tứ
338 1 năm 2 months
Gián Đập Không Chết
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
598 1 năm 2 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
432 1 năm 2 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1422 1 năm 2 months
Bản Kí Sự Trúc Mã
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
458 1 năm 2 months
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
509 1 năm 2 months

Các trang