Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
835 9 months 3 ngày
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1807 9 months 3 ngày
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
917 9 months 3 ngày
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
305 9 months 3 ngày
Kia Một Luồng Hy Vọng
Hoàn (full) - Thủy Mặc Chi Nhân
699 9 months 3 ngày
Dã Thú Pháp Tắc
Hoàn (full) - Thủy Ấn
1162 9 months 3 ngày
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3156 9 months 3 ngày
Hồi Đầu
Hoàn (full) - Vô Huyền
790 9 months 3 ngày
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
1595 9 months 3 ngày
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
909 9 months 3 ngày
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1293 9 months 3 ngày
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
780 9 months 3 ngày
Thu Phong Sinh Vị Thủy
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
361 9 months 3 ngày
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
797 9 months 3 ngày
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
350 9 months 3 ngày
Chấp Niệm
Hoàn (full) - Thiệu Ly
1551 9 months 3 ngày
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
375 9 months 3 ngày
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
712 9 months 3 ngày
Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen
Hoàn (full) - Bán Căn Vũ Mao
769 9 months 3 ngày
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1060 9 months 3 ngày
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
557 9 months 3 ngày
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
557 9 months 3 ngày
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
532 9 months 3 ngày
Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Hoàn (full) - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
544 9 months 3 ngày
Bệnh Ngược
Hoàn (full) - Mặc Tù
616 9 months 3 ngày
Bảo Mẫu
Hoàn (full) - TICTAC
476 9 months 3 ngày
Liệt Tâm
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
850 9 months 3 ngày
Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Hoàn (full) - Sơn U Quân
404 9 months 3 ngày
Thịnh Đường
Hoàn (full) - Lâu Thượng Hoàng Hôn
1173 9 months 3 ngày
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
468 9 months 3 ngày
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
449 9 months 3 ngày
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
579 9 months 3 ngày
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
431 9 months 3 ngày
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
338 9 months 3 ngày
Thác Vị
Hoàn (full) - Yêu Mệ
565 9 months 3 ngày
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
467 9 months 3 ngày
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
369 9 months 3 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
368 9 months 3 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
371 9 months 3 ngày
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
392 9 months 3 ngày
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
438 9 months 3 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
411 9 months 3 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
295 9 months 3 ngày
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
332 9 months 3 ngày
Thiên Long Hãm Tình
Hoàn (full) - Tiểu Thập Tứ
249 9 months 3 ngày
Gián Đập Không Chết
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
437 9 months 3 ngày
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
307 9 months 3 ngày
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1149 9 months 3 ngày
Bản Kí Sự Trúc Mã
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
333 9 months 3 ngày
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
386 9 months 3 ngày

Các trang