Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
28842 1 năm 2 months
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
18817 1 năm 2 months
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
2049 1 năm 3 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
4739 1 năm 3 months
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
1529 1 năm 3 months
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
1595 1 năm 3 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
3148 1 năm 3 months
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
1609 1 năm 3 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2083 1 năm 3 months
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
2638 1 năm 3 months
Tế Thế
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1696 1 năm 3 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
1683 1 năm 3 months
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
2060 1 năm 3 months
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
1402 1 năm 3 months
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
1854 1 năm 3 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
1205 1 năm 3 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1597 1 năm 3 months
Mạt Thế Xâm Nhập
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
1825 1 năm 3 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1588 1 năm 3 months
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Hoàn (full) - Mặc Thanh Triêm Y Quyết
1348 1 năm 3 months
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
2725 1 năm 3 months
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
1921 1 năm 3 months
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1372 1 năm 3 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1672 1 năm 3 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1090 1 năm 3 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
1819 1 năm 3 months
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
1212 1 năm 3 months
Nữ Phụ Hắc Ám
Đang ra - Phong Khởi Tuyết Vực
24809 1 năm 4 months
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
Hoàn (full) - Chu Tự Hoành
30504 1 năm 4 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
25452 1 năm 5 months
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
Hoàn (full) - Lăng Mộng Tiêu Nhiên
14833 1 năm 5 months
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
927 1 năm 5 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
78141 1 năm 6 months
Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Hoàn (full) - Thuỷ Qủa Mộ Tư
16881 1 năm 7 months
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
121413 1 năm 7 months
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Hoàn (full) - Sanh Lạc Lạc
42882 1 năm 8 months
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đang ra - Hoàn Nhĩ WR
69163 1 năm 10 months
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Đang ra - Quân Sanh
19383 1 năm 11 months
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Hoàn (full) - Lưu Cẩn Du
22568 2 năm 5 ngày
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn (full) - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
2251 2 năm 4 tuần
Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Đang ra - Công Tử Khinh Cuồng
22451 2 năm 1 tháng 1 tháng
Cõng Boss Đến Hạn Cuối
Đang ra - Tam Thiên Lưu Ly
8380 2 năm 2 months
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
113070 2 năm 2 months