Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
7290 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
1915 2 months 3 ngày
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
469 3 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
2469 3 months 1 tuần
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
377 3 months 1 tuần
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
380 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
1386 3 months 1 tuần
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
340 3 months 1 tuần
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
872 3 months 1 tuần
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
1239 3 months 1 tuần
Tế Thế
Hoàn (full) - Tô Du Bính
683 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
634 3 months 1 tuần
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
946 3 months 1 tuần
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
399 3 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
618 3 months 1 tuần
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
595 3 months 1 tuần
Mạt Thế Xâm Nhập
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
787 3 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
708 3 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
698 3 months 1 tuần
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Hoàn (full) - Mặc Thanh Triêm Y Quyết
628 3 months 1 tuần
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
1418 3 months 1 tuần
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
766 3 months 1 tuần
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
675 3 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
743 3 months 1 tuần
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
286 3 months 1 tuần
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
447 3 months 1 tuần
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
583 3 months 1 tuần
Nữ Phụ Hắc Ám
Đang ra - Phong Khởi Tuyết Vực
3639 3 months 4 tuần
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
Hoàn (full) - Chu Tự Hoành
6919 4 months 1 tuần
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
3859 4 months 3 tuần
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
Hoàn (full) - Lăng Mộng Tiêu Nhiên
1949 5 months 3 ngày
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
246 5 months 4 ngày
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
16075 6 months 1 tuần
Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Hoàn (full) - Thuỷ Qủa Mộ Tư
1832 6 months 4 tuần
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
22178 7 months 5 ngày
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Hoàn (full) - Sanh Lạc Lạc
18434 7 months 4 tuần
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đang ra - Hoàn Nhĩ WR
14403 10 months 6 ngày
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Đang ra - Quân Sanh
5046 10 months 3 tuần
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Hoàn (full) - Lưu Cẩn Du
3216 11 months 3 tuần
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn (full) - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
611 1 năm 2 tuần
Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Đang ra - Công Tử Khinh Cuồng
4130 1 năm 1 tháng 1 tháng
Cõng Boss Đến Hạn Cuối
Đang ra - Tam Thiên Lưu Ly
1919 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
23853 1 năm 2 months