Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
20348 7 months 3 tuần
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
10390 7 months 3 tuần
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
1300 9 months 4 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
3664 9 months 4 ngày
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
949 9 months 4 ngày
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
991 9 months 4 ngày
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
2312 9 months 4 ngày
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
1000 9 months 4 ngày
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1487 9 months 4 ngày
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
1952 9 months 4 ngày
Tế Thế
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1172 9 months 4 ngày
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
1135 9 months 4 ngày
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
1518 9 months 4 ngày
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
879 9 months 4 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
1235 9 months 4 ngày
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
898 9 months 4 ngày
Mạt Thế Xâm Nhập
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
1336 9 months 4 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1157 9 months 4 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1143 9 months 4 ngày
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Hoàn (full) - Mặc Thanh Triêm Y Quyết
996 9 months 4 ngày
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
2119 9 months 4 ngày
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
1299 9 months 4 ngày
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1014 9 months 4 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1213 9 months 4 ngày
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
683 9 months 4 ngày
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
1134 9 months 4 ngày
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
907 9 months 4 ngày
Nữ Phụ Hắc Ám
Đang ra - Phong Khởi Tuyết Vực
13591 9 months 3 tuần
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
Hoàn (full) - Chu Tự Hoành
20378 10 months 5 ngày
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
14460 10 months 2 tuần
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
Hoàn (full) - Lăng Mộng Tiêu Nhiên
7928 10 months 4 tuần
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
600 10 months 4 tuần
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
46395 1 năm 12 giờ
Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Hoàn (full) - Thuỷ Qủa Mộ Tư
9604 1 năm 2 tuần
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
75025 1 năm 3 tuần
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Hoàn (full) - Sanh Lạc Lạc
32572 1 năm 1 tháng 1 tháng
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đang ra - Hoàn Nhĩ WR
39242 1 năm 3 months
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Đang ra - Quân Sanh
12873 1 năm 4 months
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Hoàn (full) - Lưu Cẩn Du
10894 1 năm 5 months
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn (full) - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
1388 1 năm 6 months
Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Đang ra - Công Tử Khinh Cuồng
12400 1 năm 7 months
Cõng Boss Đến Hạn Cuối
Đang ra - Tam Thiên Lưu Ly
4741 1 năm 7 months
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
59581 1 năm 7 months