Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
13935 4 months 5 ngày
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
5534 4 months 1 tuần
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
805 5 months 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
2976 5 months 2 tuần
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
611 5 months 2 tuần
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
626 5 months 2 tuần
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
1768 5 months 2 tuần
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
615 5 months 2 tuần
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1110 5 months 2 tuần
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
1514 5 months 2 tuần
Tế Thế
Hoàn (full) - Tô Du Bính
861 5 months 2 tuần
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
830 5 months 2 tuần
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
1169 5 months 2 tuần
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
595 5 months 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
855 5 months 2 tuần
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
719 5 months 2 tuần
Mạt Thế Xâm Nhập
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
1011 5 months 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
870 5 months 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
860 5 months 2 tuần
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Hoàn (full) - Mặc Thanh Triêm Y Quyết
773 5 months 2 tuần
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
1698 5 months 2 tuần
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
986 5 months 2 tuần
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
815 5 months 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
922 5 months 2 tuần
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
435 5 months 2 tuần
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
741 5 months 2 tuần
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
708 5 months 2 tuần
Nữ Phụ Hắc Ám
Đang ra - Phong Khởi Tuyết Vực
7734 6 months 5 ngày
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
Hoàn (full) - Chu Tự Hoành
12277 6 months 2 tuần
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
8047 7 months 2 ngày
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
Hoàn (full) - Lăng Mộng Tiêu Nhiên
4034 7 months 1 tuần
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
383 7 months 1 tuần
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
31432 8 months 2 tuần
Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Hoàn (full) - Thuỷ Qủa Mộ Tư
4811 9 months 4 ngày
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
45951 9 months 1 tuần
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Hoàn (full) - Sanh Lạc Lạc
26084 10 months 4 ngày
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đang ra - Hoàn Nhĩ WR
24771 1 năm 1 tuần
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Đang ra - Quân Sanh
8886 1 năm 3 tuần
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Hoàn (full) - Lưu Cẩn Du
5834 1 năm 1 tháng 1 tháng
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn (full) - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
962 1 năm 2 months
Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Đang ra - Công Tử Khinh Cuồng
6587 1 năm 3 months
Cõng Boss Đến Hạn Cuối
Đang ra - Tam Thiên Lưu Ly
3073 1 năm 4 months
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
37844 1 năm 4 months