Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bán Yêu Tư Đằng
Đang ra - Vĩ Ngư
451 1 tuần 3 ngày
Thiên Đường Kinh Khủng
Đang ra - Ba Ngày Ngủ Hai
79 1 tuần 4 ngày
Tarot Lá Bài Phán Quyết
Hoàn - Chương Nhiễm Nhiễm
105 2 tuần 1 ngày
Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm
Hoàn - Ninh Hàng Nhất
161 3 tuần 1 ngày
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Đang ra - Trì Đường
364 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Ma Trận Án
Hoàn - Hà Mã
463 2 months 2 tuần
Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy
Hoàn - Ngộ Cẩn
225 3 months 1 tuần
Tồn Tại
Hoàn - Thất Bảo Tô
296 4 months 5 giờ
Ngộ Xà
Hoàn - Tố Ngân
322 4 months 1 tuần
Thiên Huyền Địa Hoàng
Đang ra - Cổ Cổ
224 6 months 3 tuần
Thiên Triều Quỷ Sư
Hoàn - Mạc Thanh Vũ
447 7 months 3 ngày
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
- Thanh Tử
2527 11 months 1 tuần