Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nắng Trên Vườn Vải - Phần 1: Nụ - Quyển 1
Đang ra - Trí Toàn Minh Đăng
9781 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Hoàn (full) - A Tiều
30884 4 months 3 tuần
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
14307 4 months 3 tuần
Ác Hán
Hoàn (full) - Canh Tân
11691 4 months 3 tuần
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
Đang ra - KennyNguyen
3540 5 months 4 tuần
Tranh Bá Thiên Hạ
Đang ra - Trí Bạch
36893 6 months 2 tuần
Đế Chế Đại Việt
Đang ra - Hàm Ngư
5470 6 months 3 tuần
Kiêu Phong
Hoàn (full) - Hải Phong Nhi
14697 7 months 3 ngày
Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên
Hoàn (full) - Diên Thiên
2129 7 months 4 ngày
Thả Thí Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
2298 7 months 1 tuần
Én Liệng Truông Mây - Tập I: Truyền Quốc Ô Long Đao
Hoàn (full) - Vũ Thanh
5401 7 months 2 tuần
Tranh Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
21464 7 months 2 tuần
Hình Đồ
Hoàn (full) - Canh Tân
13170 7 months 3 tuần
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Đang ra - Nghịch Tử
2303 8 months 3 ngày
Lĩnh Nam Ký
Đang ra - Phong Du Tùng Lâm
3331 8 months 1 tuần
Trí Tuệ Đại Tống
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
14832 8 months 3 tuần
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
4950 8 months 3 tuần
Thiên Hạ Kiêu Hùng
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
22485 9 months 2 ngày
Thiên Hạ
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
14660 9 months 2 ngày
Dưỡng Thú Thành Phi
Hoàn (full) - Cửu Trọng Điện
7153 9 months 1 tuần
Thịnh Thế Đích Phi
Hoàn (full) - Phượng Khinh
12544 9 months 2 tuần
Say Mộng Giang Sơn
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
24237 9 months 3 tuần
Đại Tranh Chi Thế
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
8903 9 months 3 tuần
Dạ Thiên Tử
Ngưng - Nguyệt Quan
4555 9 months 3 tuần
Ngược Về Thời Minh
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
32927 9 months 3 tuần
Đặc Công Tà Phi
Hoàn (full) - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
10009 9 months 3 tuần
Côn Luân
Hoàn (full) - Phượng Ca
5056 9 months 3 tuần
Biên Niên Sử An Nam
Hoàn (full) - Lãnh Phát Công Tử
4012 10 months 1 ngày
Tàn Bào
Hoàn (full) - Phong Ngự Cửu Thu
13724 10 months 1 ngày
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
11478 10 months 2 ngày
Quỷ Hoàng Phi
Hoàn (full) - Sương Hoa
5597 10 months 2 tuần
Ta Là Chính Thê Của Chàng
Hoàn (full) - Văn Nhất Nhất
5190 10 months 2 tuần
Phò Mã Gian Manh
Hoàn (full) - Hoa Nhật Phi
3119 10 months 2 tuần
Thiết Huyết Đại Minh
Hoàn (full) - Tịch Mịch Kiếm Khách
11175 10 months 3 tuần
Thuận Minh
Hoàn (full) - Đặc Biệt Bạch
9469 10 months 4 tuần
Đại Quốc Tặc
Hoàn (full) - Phó Kỳ Lân
7048 11 months 2 ngày
Quý Nữ Khó Cầu
Hoàn (full) - Thiên Sơn Trà Khách
5510 11 months 1 tuần
Phượng Tê Thần Cung
Hoàn (full) - Khuynh Thân
6524 1 năm 2 months
Ngọc Tỏa Dao Đài
Hoàn (full) - Quất Hoa Tán Lý
2930 1 năm 2 months
Chung Vô Diệm
Hoàn (full) - Tô Chẩn
4048 1 năm 3 months
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
12511 1 năm 3 months
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Đang ra - Thẩm Du
7109 1 năm 3 months
Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành
Đang ra - Thuỷ Thiên Triệt
5034 1 năm 3 months
Đại Đường Tiểu Lang Trung
Đang ra - Mộc Dật
10633 1 năm 3 months
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Hoàn (full) - Mê Loạn Giang Sơn
7299 1 năm 4 months
Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Hoàn (full) - Mặc Hướng Khinh Trần
6689 1 năm 4 months
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
8047 1 năm 4 months
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
63104 1 năm 4 months
Thiên Giáng Đại Vận
Đang ra - Phá Hồ
7103 1 năm 4 months
Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Hoàn (full) - Vệ Sơ Lãng
80913 1 năm 5 months

Các trang