Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nắng Trên Vườn Vải - Phần 1: Nụ - Quyển 1
Đang ra - Trí Toàn Minh Đăng
7590 3 ngày 3 giờ
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Hoàn (full) - A Tiều
20831 2 months 4 tuần
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
9166 3 months 6 giờ
Ác Hán
Hoàn (full) - Canh Tân
7270 3 months 7 giờ
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
Đang ra - KennyNguyen
2237 4 months 4 ngày
Tranh Bá Thiên Hạ
Đang ra - Trí Bạch
19346 4 months 3 tuần
Đế Chế Đại Việt
Đang ra - Hàm Ngư
2949 4 months 4 tuần
Kiêu Phong
Hoàn (full) - Hải Phong Nhi
9643 5 months 1 tuần
Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên
Hoàn (full) - Diên Thiên
1206 5 months 1 tuần
Thả Thí Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
1307 5 months 1 tuần
Én Liệng Truông Mây - Tập I: Truyền Quốc Ô Long Đao
Hoàn (full) - Vũ Thanh
5180 5 months 2 tuần
Tranh Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
20048 5 months 2 tuần
Hình Đồ
Hoàn (full) - Canh Tân
7883 6 months 11 giờ
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Đang ra - Nghịch Tử
1305 6 months 1 tuần
Lĩnh Nam Ký
Đang ra - Phong Du Tùng Lâm
2026 6 months 2 tuần
Trí Tuệ Đại Tống
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
8097 6 months 3 tuần
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
2743 7 months 7 giờ
Thiên Hạ Kiêu Hùng
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
10890 7 months 6 ngày
Thiên Hạ
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
7623 7 months 6 ngày
Dưỡng Thú Thành Phi
Hoàn (full) - Cửu Trọng Điện
4638 7 months 2 tuần
Thịnh Thế Đích Phi
Hoàn (full) - Phượng Khinh
8318 7 months 3 tuần
Say Mộng Giang Sơn
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
15346 7 months 3 tuần
Đại Tranh Chi Thế
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
5628 7 months 3 tuần
Dạ Thiên Tử
Ngưng - Nguyệt Quan
2587 7 months 3 tuần
Ngược Về Thời Minh
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
21240 7 months 3 tuần
Đặc Công Tà Phi
Hoàn (full) - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
6134 7 months 3 tuần
Côn Luân
Hoàn (full) - Phượng Ca
2737 7 months 4 tuần
Biên Niên Sử An Nam
Hoàn (full) - Lãnh Phát Công Tử
2284 8 months 5 ngày
Tàn Bào
Hoàn (full) - Phong Ngự Cửu Thu
9095 8 months 5 ngày
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6505 8 months 6 ngày
Quỷ Hoàng Phi
Hoàn (full) - Sương Hoa
4097 8 months 3 tuần
Ta Là Chính Thê Của Chàng
Hoàn (full) - Văn Nhất Nhất
3236 8 months 3 tuần
Phò Mã Gian Manh
Hoàn (full) - Hoa Nhật Phi
2268 8 months 3 tuần
Thiết Huyết Đại Minh
Hoàn (full) - Tịch Mịch Kiếm Khách
6135 8 months 3 tuần
Thuận Minh
Hoàn (full) - Đặc Biệt Bạch
6159 9 months 3 ngày
Đại Quốc Tặc
Hoàn (full) - Phó Kỳ Lân
4606 9 months 6 ngày
Quý Nữ Khó Cầu
Hoàn (full) - Thiên Sơn Trà Khách
3851 9 months 1 tuần
Phượng Tê Thần Cung
Hoàn (full) - Khuynh Thân
4446 1 năm 2 tuần
Ngọc Tỏa Dao Đài
Hoàn (full) - Quất Hoa Tán Lý
1842 1 năm 2 tuần
Chung Vô Diệm
Hoàn (full) - Tô Chẩn
2561 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
8406 1 năm 1 tháng 1 tháng
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Đang ra - Thẩm Du
4652 1 năm 1 tháng 1 tháng
Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành
Đang ra - Thuỷ Thiên Triệt
3718 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đại Đường Tiểu Lang Trung
Đang ra - Mộc Dật
7314 1 năm 1 tháng 1 tháng
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Hoàn (full) - Mê Loạn Giang Sơn
5143 1 năm 2 months
Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Hoàn (full) - Mặc Hướng Khinh Trần
4098 1 năm 2 months
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
5756 1 năm 2 months
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
40451 1 năm 2 months
Thiên Giáng Đại Vận
Đang ra - Phá Hồ
4964 1 năm 3 months
Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Hoàn (full) - Vệ Sơ Lãng
43569 1 năm 3 months

Các trang