Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Công Lược Nam Phụ
Đang ra - Mai Khai
36584 1 năm 6 months
Khởi Nguyên Hệ Thống
Đang ra - Nguyệt Dạ
39683 1 năm 6 months
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
942 1 năm 7 months
Sát Phá Lang
Hoàn (full) - Hồng Y Quả
1763 1 năm 7 months
Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Hoàn (full) - Thực Nguyệt
1043 1 năm 7 months
Chú Ái Tinh Không
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
1564 1 năm 7 months
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
889 1 năm 7 months
Giả Thiết Rỗng S.E.R.F
Hoàn (full) - Thập Vũ
549 1 năm 7 months
Thánh Huyết Chi Vương
Hoàn (full) - Mê Dương
737 1 năm 7 months
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
737 1 năm 7 months
Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
Hoàn (full) - Sam dữu tử đường
522 1 năm 7 months
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
1135 1 năm 7 months
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
2214 1 năm 7 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
1365 1 năm 7 months
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
1352 1 năm 7 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1290 1 năm 7 months
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
1104 1 năm 7 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
2136 1 năm 7 months
Không Có Kiếp Sau
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
1810 1 năm 7 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1352 1 năm 7 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
2758 1 năm 7 months
Thú Nhân Tinh Cầu
Hoàn (full) - Phong Chi Vạn Lý
3013 1 năm 7 months
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
2112 1 năm 7 months
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
1573 1 năm 7 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
2158 1 năm 7 months
Cơ Giới Khách
Đang ra - Trương Lang Vương
18085 1 năm 8 months
Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Đang ra - Nhung Y
16838 1 năm 8 months
Mật Mã Tây Tạng toàn tập
Hoàn (full) - Hà Mã
110079 1 năm 8 months
Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Cát Tử
12072 1 năm 8 months
Đấu Chiến Cuồng Triều
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
36534 1 năm 8 months
Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Đang ra - Miêu Bính Thuyền Trường
13425 1 năm 8 months
Hệ Thống Chém Gió
Đang ra - Thiên Cơ Đường Hồng Đậu
37519 1 năm 8 months
Người Tìm Xác
Đang ra - Lạc Lâm Lang
181356 1 năm 8 months
Thiên Mệnh Khả Biến
Đang ra - Hắc Long
40354 1 năm 8 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
31002 1 năm 9 months
Thần Điêu Đại Bịp
Hoàn (full) - Cùi Bắp Tiên Sinh
8560 1 năm 9 months
Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới
Đang ra - Lang Yên
18827 1 năm 9 months
Chúa Tể Vũ Trụ
Đang ra - Gia Cát Tư Uyển
21571 1 năm 9 months
Linh Khí Bức Nhân
Đang ra - Ngọa Ngưu Chân Nhân
21948 1 năm 9 months
Từ Hokage Bắt Đầu
Đang ra - Tuanminhnguyen
49668 1 năm 9 months
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Hoàn (full) - Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​
28039 1 năm 9 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
96355 1 năm 10 months
Ngục Thánh
Đang ra - Get Backer
27287 1 năm 10 months
Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh
Hoàn (full) - Dragons
9414 1 năm 10 months
Tạp Đồ
Hoàn (full) - Phương Tưởng
51552 1 năm 11 months
Tìm Kiếm Nam Chính
Hoàn (full) - Bạch Y Tổng Công
14666 1 năm 11 months
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
156656 1 năm 11 months
Thôn Phệ Tinh Không
Hoàn (full) - Ngã Cật Tây Hồng Thị
112922 1 năm 11 months
Sất Trá Phong Vân
Hoàn (full) - Cao Lâu Đại Hạ
78671 1 năm 11 months
Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Đang ra - Thập Nguyệt Sơ
47375 1 năm 11 months

Các trang