Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Mèo Hoang
Hoàn - Đinh Mặc
164 4 ngày 10 giờ
Tìm Kiếm Nam Chính
Hoàn - Bạch Y Tổng Công
148 3 tuần 2 ngày
Ngự Lôi
Hoàn - Tiêu Gia Tiểu Khanh
136 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
89 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Thú Nhân Tinh Cầu
Hoàn - Phong Chi Vạn Lý
119 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Kiêu Sủng
Hoàn - Đinh Mặc
311 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hiền Tri Thiên Lý
Đang ra - Cánh Đồng Tuyết U Linh
77 2 months 4 ngày
Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Đang ra - Nghịch Thủy Chi Diệp
131 2 months 1 tuần
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Đang ra - Ngận Thị Kiểu Tình
241 2 months 1 tuần
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Hoàn - Tiểu Tiểu Vũ
133 2 months 3 tuần
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Hoàn - Thất Thập Nhị Biên
126 3 months 6 giờ
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn - Tư Sản Bạo Tăng
86 3 months 7 giờ
Hệ Thống Sủng Phi
Hoàn - Chu Nữ
299 3 months 1 ngày
Thôn Phệ Tinh Không
Hoàn - Ngã Cật Tây Hồng Thị
156 3 months 6 ngày
Tinh Chiến Phong Bạo
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
162 3 months 1 tuần
Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Đang ra - Miêu Mao Nho
715 3 months 2 tuần
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
Hoàn - Lãnh Hàn Minh Nguyệt
1300 3 months 2 tuần
Sất Trá Phong Vân
Hoàn - Cao Lâu Đại Hạ
141 4 months 1 tuần
Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng
Hoàn - Lãm Nguyệt Thu Phong
248 4 months 1 tuần
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
Đang ra - Nhâm Ngã Tiếu
849 4 months 2 tuần