Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Đặc Biệt Đích Ngươi
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
392 10 months 1 tuần
Cửu Thiên Liên Sinh
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
2121 10 months 1 tuần
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
860 10 months 1 tuần
A Nhiên
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ Thụ Thụ
482 10 months 1 tuần
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
766 10 months 1 tuần
Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly
Hoàn (full) - Vưu Lỵ Công Chúa
300 10 months 1 tuần
Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục
Hoàn (full) - Phù Phong Lưu Ly
444 10 months 1 tuần
Phượng Hoàng, Gà Tây
Hoàn (full) - Cô Độc Đích Phong
460 10 months 1 tuần
Dưỡng Long
Hoàn (full) - Tô Đặc
934 10 months 1 tuần
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1522 10 months 1 tuần
Tây Lam Yêu Ca
Hoàn (full) - Du Mộng Y Nhiên
4025 10 months 1 tuần
Tái Thế Vi Hồ
Hoàn (full) - Phi Ngữ
778 10 months 1 tuần
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
766 10 months 1 tuần
Khúc Kỳ Ốc
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
334 10 months 1 tuần
Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?
Hoàn (full) - Khúc A Di A
497 10 months 1 tuần
Long Vũ Phi Thiên
Hoàn (full) - Kì Thỉ Nhân
1043 10 months 1 tuần
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
Hoàn (full) - Bắc Dã
1606 10 months 1 tuần
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
1518 10 months 1 tuần
Đồng Tiền Kham Thế
Hoàn (full) - Mộc Tô Lý
2810 10 months 1 tuần
Dã Phượng
Hoàn (full) - Bồng Vũ
1942 10 months 1 tuần
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1672 10 months 1 tuần
Tài Năng Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Vô Tình Bảo Bảo
3518 10 months 1 tuần
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1591 10 months 1 tuần
Nô Thê Muốn Xoay Người
Đang ra - Miêu Nhãn Hoàng Đậu
1907 10 months 1 tuần
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Hoàn (full) - Thiên Lạc Hoạ Tâm
2137 10 months 1 tuần
Hầm Táo Ký
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
1307 10 months 1 tuần
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
923 10 months 1 tuần
Tình Yêu Không Có Ánh Sáng
Hoàn (full) - Ô Mông Tiểu Yến
457 10 months 1 tuần
Nương Tử Của Hoàng Tuyền
Hoàn (full) - Chích Thì Giới 99
2109 10 months 1 tuần
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
1748 10 months 1 tuần
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Hoàn (full) - Doãn Gia
3910 10 months 1 tuần
Nhặt Được Cúc Thái Lang
Hoàn (full) - Mê Dương
505 10 months 1 tuần
Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Đang ra - Vinh Tiểu Hiên
968 10 months 1 tuần
Cùng Miêu Mễ H Ba!
Hoàn (full) - Thiên Nhất
675 10 months 1 tuần
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2056 10 months 1 tuần
Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Đang ra - Đỗ Cầm
3049 10 months 1 tuần
Linh Xâm
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
452 10 months 1 tuần
Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Đang ra - Túy Miêu
1476 10 months 1 tuần
Thiến Nam U Hồn
Hoàn (full) - Lưu Vân
1141 10 months 1 tuần
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1484 10 months 1 tuần
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1155 10 months 1 tuần
Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Đang ra - Toàn Khống
704 10 months 1 tuần
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
957 10 months 1 tuần
Bạo Chúa
Đang ra - abcxyz
1589 10 months 1 tuần
Mệnh Kỵ Sĩ
Hoàn (full) - Ngự Ngã
11129 10 months 2 tuần
Liêu Thần
Đang ra - Vụ Thỉ Dực
9834 10 months 2 tuần
Vạn Kiếp Yêu
Hoàn (full) - Ôn Sưởng
2979 10 months 3 tuần
Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)
Đang ra - Phượng Kim
12613 10 months 3 tuần
Ma Thổi Đèn Toàn Tập
Hoàn (full) - Thiên Hạ Bá Xướng
132963 11 months 49 phút
Số Trời Cay Nghiệt
Hoàn (full) - Tiểu Hỏa Long
4929 11 months 1 tuần

Các trang