Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly
Hoàn (full) - Vưu Lỵ Công Chúa
186 3 months 1 tuần
Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục
Hoàn (full) - Phù Phong Lưu Ly
277 3 months 1 tuần
Phượng Hoàng, Gà Tây
Hoàn (full) - Cô Độc Đích Phong
319 3 months 1 tuần
Tây Lam Yêu Ca
Hoàn (full) - Du Mộng Y Nhiên
3185 3 months 1 tuần
Tái Thế Vi Hồ
Hoàn (full) - Phi Ngữ
601 3 months 1 tuần
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1351 3 months 1 tuần
Dưỡng Long
Hoàn (full) - Tô Đặc
809 3 months 1 tuần
Khúc Kỳ Ốc
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
230 3 months 1 tuần
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
500 3 months 1 tuần
Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?
Hoàn (full) - Khúc A Di A
337 3 months 1 tuần
Đồng Tiền Kham Thế
Hoàn (full) - Mộc Tô Lý
2325 3 months 1 tuần
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
Hoàn (full) - Bắc Dã
1006 3 months 1 tuần
Long Vũ Phi Thiên
Hoàn (full) - Kì Thỉ Nhân
912 3 months 1 tuần
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
1034 3 months 1 tuần
Dã Phượng
Hoàn (full) - Bồng Vũ
1354 3 months 1 tuần
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1465 3 months 1 tuần
Tài Năng Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Vô Tình Bảo Bảo
2832 3 months 1 tuần
Nô Thê Muốn Xoay Người
Đang ra - Miêu Nhãn Hoàng Đậu
1405 3 months 1 tuần
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1362 3 months 1 tuần
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Hoàn (full) - Thiên Lạc Hoạ Tâm
1830 3 months 1 tuần
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
638 3 months 1 tuần
Hầm Táo Ký
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
1007 3 months 1 tuần
Hậu Đình Hoa
Hoàn (full) - Vạn Sắc
726 3 months 1 tuần
Tình Yêu Không Có Ánh Sáng
Hoàn (full) - Ô Mông Tiểu Yến
310 3 months 1 tuần
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
1428 3 months 1 tuần
Nương Tử Của Hoàng Tuyền
Hoàn (full) - Chích Thì Giới 99
1852 3 months 1 tuần
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Hoàn (full) - Doãn Gia
3632 3 months 1 tuần
Nhặt Được Cúc Thái Lang
Hoàn (full) - Mê Dương
340 3 months 1 tuần
Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Đang ra - Vinh Tiểu Hiên
742 3 months 1 tuần
Cùng Miêu Mễ H Ba!
Hoàn (full) - Thiên Nhất
493 3 months 1 tuần
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
1575 3 months 1 tuần
Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Đang ra - Đỗ Cầm
2852 3 months 1 tuần
Linh Xâm
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
329 3 months 1 tuần
Thiến Nam U Hồn
Hoàn (full) - Lưu Vân
950 3 months 1 tuần
Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Đang ra - Túy Miêu
1236 3 months 1 tuần
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1018 3 months 1 tuần
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
893 3 months 1 tuần
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
687 3 months 1 tuần
Bạo Chúa
Đang ra - abcxyz
1407 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Đang ra - Toàn Khống
432 3 months 1 tuần
Mệnh Kỵ Sĩ
Hoàn (full) - Ngự Ngã
3116 3 months 2 tuần
Liêu Thần
Đang ra - Vụ Thỉ Dực
2743 3 months 2 tuần
Vạn Kiếp Yêu
Hoàn (full) - Ôn Sưởng
1442 3 months 3 tuần
Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)
Đang ra - Phượng Kim
3393 3 months 3 tuần
Ma Thổi Đèn Toàn Tập
Hoàn (full) - Thiên Hạ Bá Xướng
51379 3 months 4 tuần
Đạo Chu
Đang ra - DanteSparda
3218 4 months 4 ngày
Số Trời Cay Nghiệt
Hoàn (full) - Tiểu Hỏa Long
1286 4 months 5 ngày
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
7022 4 months 6 ngày
Tối Cường Nghịch Thiên Chí Tôn
Đang ra - Khô Nhai Vũ Mộ
1100 4 months 6 ngày
Quỷ Dạ Xoa
Hoàn (full) - Hắc Khiết Minh
1037 4 months 1 tuần

Các trang