Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Gặp Quỷ
Hoàn (full) - Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử
540 1 năm 2 months
Duy Quân
Hoàn (full) - Hoa Yên Vũ
678 1 năm 2 months
Đặc Biệt Đích Ngươi
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
475 1 năm 2 months
Cửu Thiên Liên Sinh
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
2249 1 năm 2 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1000 1 năm 2 months
A Nhiên
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ Thụ Thụ
611 1 năm 2 months
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
845 1 năm 2 months
Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly
Hoàn (full) - Vưu Lỵ Công Chúa
382 1 năm 2 months
Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục
Hoàn (full) - Phù Phong Lưu Ly
636 1 năm 2 months
Phượng Hoàng, Gà Tây
Hoàn (full) - Cô Độc Đích Phong
528 1 năm 2 months
Dưỡng Long
Hoàn (full) - Tô Đặc
1035 1 năm 2 months
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1634 1 năm 2 months
Tây Lam Yêu Ca
Hoàn (full) - Du Mộng Y Nhiên
4459 1 năm 2 months
Tái Thế Vi Hồ
Hoàn (full) - Phi Ngữ
889 1 năm 2 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
886 1 năm 2 months
Khúc Kỳ Ốc
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
414 1 năm 2 months
Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?
Hoàn (full) - Khúc A Di A
583 1 năm 2 months
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
Hoàn (full) - Bắc Dã
2035 1 năm 2 months
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
1709 1 năm 2 months
Long Vũ Phi Thiên
Hoàn (full) - Kì Thỉ Nhân
1129 1 năm 2 months
Đồng Tiền Kham Thế
Hoàn (full) - Mộc Tô Lý
2995 1 năm 2 months
Dã Phượng
Hoàn (full) - Bồng Vũ
2219 1 năm 2 months
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1816 1 năm 2 months
Tài Năng Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Vô Tình Bảo Bảo
3853 1 năm 2 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1755 1 năm 2 months
Nô Thê Muốn Xoay Người
Đang ra - Miêu Nhãn Hoàng Đậu
2201 1 năm 2 months
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Hoàn (full) - Thiên Lạc Hoạ Tâm
2339 1 năm 2 months
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
1098 1 năm 2 months
Hầm Táo Ký
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
1464 1 năm 2 months
Tình Yêu Không Có Ánh Sáng
Hoàn (full) - Ô Mông Tiểu Yến
540 1 năm 2 months
Nương Tử Của Hoàng Tuyền
Hoàn (full) - Chích Thì Giới 99
2253 1 năm 2 months
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
1918 1 năm 2 months
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Hoàn (full) - Doãn Gia
4044 1 năm 2 months
Nhặt Được Cúc Thái Lang
Hoàn (full) - Mê Dương
577 1 năm 2 months
Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Đang ra - Vinh Tiểu Hiên
1107 1 năm 2 months
Cùng Miêu Mễ H Ba!
Hoàn (full) - Thiên Nhất
765 1 năm 2 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2264 1 năm 2 months
Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Đang ra - Đỗ Cầm
3176 1 năm 2 months
Linh Xâm
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
546 1 năm 2 months
Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Đang ra - Túy Miêu
1612 1 năm 2 months
Thiến Nam U Hồn
Hoàn (full) - Lưu Vân
1283 1 năm 2 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1722 1 năm 2 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1312 1 năm 2 months
Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Đang ra - Toàn Khống
841 1 năm 2 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1119 1 năm 2 months
Bạo Chúa
Đang ra - abcxyz
1720 1 năm 2 months
Mệnh Kỵ Sĩ
Hoàn (full) - Ngự Ngã
16325 1 năm 2 months
Liêu Thần
Đang ra - Vụ Thỉ Dực
13707 1 năm 2 months
Vạn Kiếp Yêu
Hoàn (full) - Ôn Sưởng
3792 1 năm 2 months
Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)
Đang ra - Phượng Kim
17957 1 năm 2 months

Các trang