Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi
Hoàn (full) - Ky Giới Tính Tiến Thực
231 5 months 1 tuần
Ultraman Và Tiểu Quái Thú
Hoàn (full) - A Thụy
308 5 months 1 tuần
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
282 5 months 1 tuần
Thú Ái
Hoàn (full) - Khuyết Danh
606 5 months 1 tuần
Thần Nghèo Phù Hộ
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
290 5 months 1 tuần
Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
298 5 months 1 tuần
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
859 5 months 1 tuần
Nhân Ngư Tiểu Nam
Hoàn (full) - Đông Trùng
461 5 months 1 tuần
Ma Vương Đích Bán Mình Nam Hoan
Hoàn (full) - Đồng Hi
242 5 months 1 tuần
Ma Chi Luyến
Hoàn (full) - Mê Dương
179 5 months 1 tuần
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Hoàn (full) - Tô Du Bính
466 5 months 1 tuần
Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
299 5 months 1 tuần
Dạ Tập
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
222 5 months 1 tuần
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp
Hoàn (full) - Tô Du Bính
225 5 months 1 tuần
[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
220 5 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
327 5 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến
Hoàn (full) - Lê Hoa
252 5 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
237 5 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
295 5 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
384 5 months 1 tuần
Túy Ngọa Hồng Trần
Hoàn (full) - Thuỷ Nguyệt Hoa
255 5 months 1 tuần
Trớ Chú Chi Tử
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
243 5 months 1 tuần
Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo Bảo
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
229 5 months 1 tuần
Xúc Thủ Sinh Xuân
Hoàn (full) - Đường Ny
407 5 months 1 tuần
Vũ Dạ Kỳ Đàm
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
6139 5 months 1 tuần
Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
Hoàn (full) - Dung Ý
569 5 months 1 tuần
Tái Tục Tiền Duyến Hệ Liệt
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
188 5 months 1 tuần
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
817 5 months 1 tuần
Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Hoàn (full) - Hắc Sắc Cấm Dược
643 5 months 1 tuần
Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Độc Liên Hoa
218 5 months 1 tuần
Đào Sắc Hãm Tỉnh
Hoàn (full) - Back
217 5 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
393 5 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
410 5 months 1 tuần
Yêu Quái Y Quán
Hoàn (full) - Tái Xuyên
256 5 months 1 tuần
Vũ Lâm Linh
Hoàn (full) - Bổn Mạt Điên Đảo
202 5 months 1 tuần
Thế Sự Vô Thường
Hoàn (full) - Bunny
314 5 months 1 tuần
Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!
Hoàn (full) - Thanh Ninh
364 5 months 1 tuần
Ngộ Long Ký
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
336 5 months 1 tuần
Minh Dực Kiến
Hoàn (full) - Live
494 5 months 1 tuần
Hùng Miêu Viên Viên
Hoàn (full) - Duật Dương
298 5 months 1 tuần
Hắc Hồ Bạch Lang
Hoàn (full) - Minh Tử
425 5 months 1 tuần
Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt: Vốn Dê Không Dễ Chọc
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
354 5 months 1 tuần
Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc
Hoàn (full) - Thâu Nhãn Sương Cầm
277 5 months 1 tuần
Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng
Hoàn (full) - Cẩu Oa Tử
571 5 months 1 tuần
Lạc Tuyết Thành Bạch
Hoàn (full) - Bunny
245 5 months 1 tuần
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
381 5 months 1 tuần
Gặp Quỷ
Hoàn (full) - Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử
375 5 months 1 tuần
Duy Quân
Hoàn (full) - Hoa Yên Vũ
531 5 months 1 tuần
Đặc Biệt Đích Ngươi
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
299 5 months 1 tuần
Cửu Thiên Liên Sinh
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1980 5 months 1 tuần

Các trang