Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Thần Nghèo Phù Hộ
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
244 3 months 1 tuần
Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
266 3 months 1 tuần
Thú Ái
Hoàn (full) - Khuyết Danh
544 3 months 1 tuần
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
805 3 months 1 tuần
Nhân Ngư Tiểu Nam
Hoàn (full) - Đông Trùng
400 3 months 1 tuần
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Hoàn (full) - Tô Du Bính
434 3 months 1 tuần
Ma Vương Đích Bán Mình Nam Hoan
Hoàn (full) - Đồng Hi
209 3 months 1 tuần
Ma Chi Luyến
Hoàn (full) - Mê Dương
150 3 months 1 tuần
Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
263 3 months 1 tuần
Dạ Tập
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
184 3 months 1 tuần
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp
Hoàn (full) - Tô Du Bính
191 3 months 1 tuần
[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
178 3 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
200 3 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
260 3 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
352 3 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
295 3 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến
Hoàn (full) - Lê Hoa
220 3 months 1 tuần
Xúc Thủ Sinh Xuân
Hoàn (full) - Đường Ny
376 3 months 1 tuần
Vũ Dạ Kỳ Đàm
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
3376 3 months 1 tuần
Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
Hoàn (full) - Dung Ý
524 3 months 1 tuần
Túy Ngọa Hồng Trần
Hoàn (full) - Thuỷ Nguyệt Hoa
220 3 months 1 tuần
Trớ Chú Chi Tử
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
212 3 months 1 tuần
Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo Bảo
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
188 3 months 1 tuần
Tái Tục Tiền Duyến Hệ Liệt
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
162 3 months 1 tuần
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
784 3 months 1 tuần
Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Hoàn (full) - Hắc Sắc Cấm Dược
595 3 months 1 tuần
Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Độc Liên Hoa
186 3 months 1 tuần
Đào Sắc Hãm Tỉnh
Hoàn (full) - Back
191 3 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
355 3 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
367 3 months 1 tuần
Yêu Quái Y Quán
Hoàn (full) - Tái Xuyên
221 3 months 1 tuần
Vũ Lâm Linh
Hoàn (full) - Bổn Mạt Điên Đảo
176 3 months 1 tuần
Thế Sự Vô Thường
Hoàn (full) - Bunny
282 3 months 1 tuần
Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!
Hoàn (full) - Thanh Ninh
334 3 months 1 tuần
Ngộ Long Ký
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
302 3 months 1 tuần
Minh Dực Kiến
Hoàn (full) - Live
462 3 months 1 tuần
Hùng Miêu Viên Viên
Hoàn (full) - Duật Dương
256 3 months 1 tuần
Hắc Hồ Bạch Lang
Hoàn (full) - Minh Tử
371 3 months 1 tuần
Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt: Vốn Dê Không Dễ Chọc
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
312 3 months 1 tuần
Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc
Hoàn (full) - Thâu Nhãn Sương Cầm
245 3 months 1 tuần
Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng
Hoàn (full) - Cẩu Oa Tử
525 3 months 1 tuần
Lạc Tuyết Thành Bạch
Hoàn (full) - Bunny
216 3 months 1 tuần
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
344 3 months 1 tuần
Gặp Quỷ
Hoàn (full) - Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử
338 3 months 1 tuần
Duy Quân
Hoàn (full) - Hoa Yên Vũ
491 3 months 1 tuần
Đặc Biệt Đích Ngươi
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
257 3 months 1 tuần
Cửu Thiên Liên Sinh
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1919 3 months 1 tuần
A Nhiên
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ Thụ Thụ
342 3 months 1 tuần
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
620 3 months 1 tuần
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
649 3 months 1 tuần

Các trang