Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
Hoàn (full) - Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch
749 1 năm 3 months
Xà Quân
Hoàn (full) - Youko
867 1 năm 3 months
Liệt Tâm
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1135 1 năm 3 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
934 1 năm 3 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1235 1 năm 3 months
Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt
Hoàn (full) - Mộ Văn Ca
563 1 năm 3 months
Phược Long
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1872 1 năm 3 months
Yêu Ma Đạo
Hoàn (full) - Mặc Kỳ Lân
1322 1 năm 3 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
607 1 năm 3 months
Bảo Bối Nhanh Yêu Anh Đi
Hoàn (full) - Mạch Tử Nhiên
515 1 năm 3 months
Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
1088 1 năm 3 months
Quỷ Đoạn Tình Thương
Hoàn (full) - Hồng Hà
386 1 năm 3 months
Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ
Hoàn (full) - Phong Tự Nguyệt
492 1 năm 3 months
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
780 1 năm 3 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
451 1 năm 3 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1370 1 năm 3 months
Thoại Hồ
Hoàn (full) - Phù Phong Lưu Ly
638 1 năm 3 months
Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
669 1 năm 3 months
Tỉnh Vị Trì
Hoàn (full) - Diệp Phi Bạch
894 1 năm 3 months
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Hoàn (full) - Tuyết Huyễn Hồ
511 1 năm 3 months
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
573 1 năm 3 months
Câu Hồn Tình Nhân
Hoàn (full) - Thẩm Vũ
744 1 năm 3 months
Dữ Quỷ Vi Thê
Hoàn (full) - Quỷ Sách
1099 1 năm 3 months
Thổ Long Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Úc Tạp Đức
552 1 năm 3 months
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thu Thủy Mặc Liên
654 1 năm 3 months
Sửu Tiểu Xà
Hoàn (full) - Lililicat
678 1 năm 3 months
Thiên Triều Quỷ Sư
Hoàn (full) - Mạc Thanh Vũ
17292 1 năm 3 months
Bỉ Ngạn
Hoàn (full) - Huyết Nguyệt Ly Hồn
856 1 năm 3 months
Mạch – Thanh
Hoàn (full) - Huyễn Ái Vô Ái
898 1 năm 3 months
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
518 1 năm 3 months
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
485 1 năm 3 months
Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần - Bộ 1
Hoàn (full) - Miêu Oa
1472 1 năm 3 months
Nhân Thú Loạn
Hoàn (full) - Mộc Hi
591 1 năm 3 months
Xà Yêu – Quân Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Phu Nhân
722 1 năm 3 months
Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Hoàn (full) - Thâm Hải Thủ Thuật Đao
3075 1 năm 3 months
Lưu Kim Tuế Nguyệt
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
384 1 năm 3 months
Tú Sắc
Hoàn (full) - Sisimo
630 1 năm 3 months
Thiên Tứ Kiều Tử
Hoàn (full) - Thanh Linh
480 1 năm 3 months
[Hồng Hoang Đồng Nhân] Yêu Hậu Không Dễ Làm
Hoàn (full) - Thiển Đạm Sắc
783 1 năm 3 months
Tường Lân Uy Phượng
Hoàn (full) - Nguyệt Bội Hoàn
400 1 năm 3 months
Quốc Đảo Nguy Cơ
Hoàn (full) - Liên Lạc
501 1 năm 3 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2347 1 năm 3 months
Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ
Hoàn (full) - Vân Hậu Bút Đoan
438 1 năm 3 months
Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
Hoàn (full) - Thỏ Tử Gia Đích Ba La
695 1 năm 3 months
Hắc Pháp Sư Và Bạch Vương Tử
Hoàn (full) - Nhu Thiên Vũ
478 1 năm 3 months
[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Thính Không
1508 1 năm 3 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
426 1 năm 3 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
711 1 năm 3 months
Đào Nguyệt
Hoàn (full) - Nguyệt Vũ
648 1 năm 3 months
Duyên Lai Thị Miêu
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
498 1 năm 3 months

Các trang