Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nữ Nhi Lạc Gia
Hoàn - Yên Nùng
72 2 ngày 23 giờ
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
54 2 ngày 23 giờ
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn - Thị Kim
112 5 ngày 18 giờ
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Hoàn - Vọng Thần Mạc Cập
1485 5 ngày 19 giờ
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
116 6 ngày 23 giờ
Bỏ Ta Còn Ai
Hoàn - Nam Lâu Họa Giác
114 2 tuần 23 giờ
Lời Nói Dối
Hoàn - Cửu Tử
117 2 tuần 2 ngày
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn - Mạt Trà Khúc Kỳ
1082 3 tuần 2 ngày
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn - Nam Quang
2208 3 tuần 3 ngày
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn - Tần Giản
192 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
107 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
265 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Thứ Nữ Thành Thê
Đang ra - Tây Song Vũ
83 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Đang ra - Hoa Điểu Nhi
114 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Con Đường Sủng Thê
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
95 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Thứ Nữ Công Lược
Hoàn - Chi Chi
148 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đích Nữ Vô Song
Đang ra - Bạch Sắc Hồ Điệp
879 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn - Nguyệt Quân Hề
157 2 months 4 ngày
Thiên Tài Cuồng Phi
Đang ra - Băng Y Khả Khả
760 2 months 5 ngày
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn - Mạc Linh Linh
156 2 months 1 tuần
Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Đang ra - Quan Tâm Tắc Loạn
1247 2 months 3 tuần
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn - Tô Tiểu Lương
332 2 months 3 tuần
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn - Tần Giản
648 3 months 2 tuần
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Hoàn - Nhân Sinh Giang Nguyệt
318 3 months 3 tuần
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Đang ra - Bình Quả Trùng Tử
408 4 months 2 ngày