Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang ra - Tây Trì Mi
26689 9 months 4 tuần
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
82627 10 months 5 ngày
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
34171 11 months 5 ngày
Trọng Sinh Nhược Thủy
Hoàn (full) - Mộc Kiều
4516 11 months 5 ngày
Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ
Hoàn (full) - Hạ Thị Cẩm Niên
950 11 months 3 tuần
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1087 11 months 3 tuần
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
4889 11 months 3 tuần
Kiều Nữ Lâm gia
Đang ra - Xuân Ôn Nhất Tiếu
2109 11 months 3 tuần
Đích Nữ Tàn Phi
Đang ra - Phi Yến Nhược Thiên
8530 1 năm 2 tuần
Thần Trộm Cuồng Phi
Đang ra - Di Hương
4784 1 năm 3 tuần
Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Đang ra - Quan Tâm Tắc Loạn
55105 1 năm 3 tuần
Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Đang ra - Phong Vân
8433 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thiên Tài Cuồng Phi
Đang ra - Băng Y Khả Khả
27632 1 năm 1 tháng 1 tháng
Trọng Sinh Tầm An
Hoàn (full) - Luna Huang
12235 1 năm 2 months
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
11332 1 năm 3 months
Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Hoàn (full) - Lăng Thanh Điểu
8406 1 năm 3 months
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Hoàn (full) - Tình Đa Đa
13429 1 năm 3 months
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Đang ra - Bình Quả Trùng Tử
28700 1 năm 3 months
Quỷ vương kim bài sủng phi
Hoàn (full) - Chá Mễ Thỗ
211506 1 năm 3 months
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Hoàn (full) - Lập Thệ Thành Yêu
5821 1 năm 3 months
Danh Môn Ác Nữ
Đang ra - Nhan Tân
14646 1 năm 4 months
Con Đường Sủng Thê
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
20921 1 năm 4 months
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Đang ra - Hoa Điểu Nhi
11167 1 năm 4 months
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn (full) - Nam Quang
34940 1 năm 4 months
Đích Nữ Bình An
Hoàn (full) - Hòa Tiểu Thảo
5754 1 năm 4 months
Bỏ Ta Còn Ai
Hoàn (full) - Nam Lâu Họa Giác
12058 1 năm 5 months
Y Lộ Phong Hoa
Đang ra - Linh Khê
8173 1 năm 5 months
Đích Trưởng Nữ
Đang ra - Hạ Nhật Phấn Mạt
22937 1 năm 5 months
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
8068 1 năm 6 months
Nữ Nhi Lạc Gia
Hoàn (full) - Yên Nùng
35159 1 năm 8 months
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
16202 1 năm 8 months
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn (full) - Thị Kim
8505 1 năm 8 months
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Hoàn (full) - Vọng Thần Mạc Cập
20632 1 năm 8 months
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
14081 1 năm 8 months
Lời Nói Dối
Hoàn (full) - Cửu Tử
4496 1 năm 8 months
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn (full) - Tần Giản
23505 1 năm 9 months
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
6395 1 năm 9 months
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
12581 1 năm 9 months
Thứ Nữ Thành Thê
Đang ra - Tây Song Vũ
9624 1 năm 9 months
Thứ Nữ Công Lược
Hoàn (full) - Chi Chi
52508 1 năm 9 months
Đích Nữ Vô Song
Đang ra - Bạch Sắc Hồ Điệp
24172 1 năm 10 months
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn (full) - Nguyệt Quân Hề
7702 1 năm 10 months
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn (full) - Mạc Linh Linh
10351 1 năm 10 months
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
15535 1 năm 11 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
50532 1 năm 11 months
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Hoàn (full) - Nhân Sinh Giang Nguyệt
8722 1 năm 11 months