Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang ra - Tây Trì Mi
32302 1 năm 4 tuần
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
105022 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
42732 1 năm 2 months
Trọng Sinh Nhược Thủy
Hoàn (full) - Mộc Kiều
4985 1 năm 2 months
Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ
Hoàn (full) - Hạ Thị Cẩm Niên
1048 1 năm 2 months
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1208 1 năm 2 months
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
5083 1 năm 2 months
Kiều Nữ Lâm gia
Đang ra - Xuân Ôn Nhất Tiếu
2286 1 năm 2 months
Đích Nữ Tàn Phi
Đang ra - Phi Yến Nhược Thiên
10893 1 năm 3 months
Thần Trộm Cuồng Phi
Đang ra - Di Hương
6092 1 năm 3 months
Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Đang ra - Quan Tâm Tắc Loạn
62109 1 năm 3 months
Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Đang ra - Phong Vân
10778 1 năm 4 months
Thiên Tài Cuồng Phi
Đang ra - Băng Y Khả Khả
34656 1 năm 5 months
Trọng Sinh Tầm An
Hoàn (full) - Luna Huang
16113 1 năm 6 months
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
15806 1 năm 6 months
Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Hoàn (full) - Lăng Thanh Điểu
10917 1 năm 6 months
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Hoàn (full) - Tình Đa Đa
19590 1 năm 6 months
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Đang ra - Bình Quả Trùng Tử
35705 1 năm 6 months
Quỷ vương kim bài sủng phi
Hoàn (full) - Chá Mễ Thỗ
227242 1 năm 7 months
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Hoàn (full) - Lập Thệ Thành Yêu
8419 1 năm 7 months
Danh Môn Ác Nữ
Đang ra - Nhan Tân
19341 1 năm 7 months
Con Đường Sủng Thê
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
25351 1 năm 7 months
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Đang ra - Hoa Điểu Nhi
14057 1 năm 7 months
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn (full) - Nam Quang
43286 1 năm 7 months
Đích Nữ Bình An
Hoàn (full) - Hòa Tiểu Thảo
7543 1 năm 7 months
Bỏ Ta Còn Ai
Hoàn (full) - Nam Lâu Họa Giác
15099 1 năm 8 months
Y Lộ Phong Hoa
Đang ra - Linh Khê
10754 1 năm 8 months
Đích Trưởng Nữ
Đang ra - Hạ Nhật Phấn Mạt
28355 1 năm 8 months
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
10020 1 năm 9 months
Nữ Nhi Lạc Gia
Hoàn (full) - Yên Nùng
44989 1 năm 11 months
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
21320 1 năm 11 months
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn (full) - Thị Kim
11147 1 năm 11 months
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Hoàn (full) - Vọng Thần Mạc Cập
25298 1 năm 11 months
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
17561 1 năm 11 months
Lời Nói Dối
Hoàn (full) - Cửu Tử
5763 1 năm 11 months
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn (full) - Tần Giản
29625 2 năm 2 tuần
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
7984 2 năm 2 tuần
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
15303 2 năm 2 tuần
Thứ Nữ Thành Thê
Đang ra - Tây Song Vũ
12385 2 năm 2 tuần
Thứ Nữ Công Lược
Hoàn (full) - Chi Chi
70401 2 năm 3 tuần
Đích Nữ Vô Song
Đang ra - Bạch Sắc Hồ Điệp
35103 2 năm 1 tháng 1 tháng
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn (full) - Nguyệt Quân Hề
10454 2 năm 1 tháng 1 tháng
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn (full) - Mạc Linh Linh
12788 2 năm 1 tháng 1 tháng
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
20298 2 năm 2 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
62871 2 năm 2 months
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Hoàn (full) - Nhân Sinh Giang Nguyệt
10293 2 năm 2 months