Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang ra - Tây Trì Mi
19183 5 months 2 tuần
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
58072 5 months 3 tuần
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
24580 6 months 3 tuần
Trọng Sinh Nhược Thủy
Hoàn (full) - Mộc Kiều
3872 6 months 3 tuần
Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ
Hoàn (full) - Hạ Thị Cẩm Niên
825 7 months 1 tuần
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
937 7 months 1 tuần
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
4571 7 months 1 tuần
Kiều Nữ Lâm gia
Đang ra - Xuân Ôn Nhất Tiếu
1861 7 months 1 tuần
Đích Nữ Tàn Phi
Đang ra - Phi Yến Nhược Thiên
5824 8 months 1 tuần
Thần Trộm Cuồng Phi
Đang ra - Di Hương
3245 8 months 2 tuần
Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Đang ra - Quan Tâm Tắc Loạn
45062 8 months 2 tuần
Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Đang ra - Phong Vân
5826 8 months 3 tuần
Thiên Tài Cuồng Phi
Đang ra - Băng Y Khả Khả
20634 9 months 2 tuần
Trọng Sinh Tầm An
Hoàn (full) - Luna Huang
8360 10 months 2 tuần
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
7461 10 months 3 tuần
Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Hoàn (full) - Lăng Thanh Điểu
5044 11 months 16 giờ
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Hoàn (full) - Tình Đa Đa
9663 11 months 1 ngày
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Đang ra - Bình Quả Trùng Tử
20617 11 months 2 tuần
Quỷ vương kim bài sủng phi
Hoàn (full) - Chá Mễ Thỗ
195211 11 months 2 tuần
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Hoàn (full) - Lập Thệ Thành Yêu
3821 11 months 2 tuần
Danh Môn Ác Nữ
Đang ra - Nhan Tân
9771 11 months 3 tuần
Con Đường Sủng Thê
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
14924 12 months 2 ngày
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Đang ra - Hoa Điểu Nhi
7766 1 năm 1 ngày
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn (full) - Nam Quang
25236 1 năm 1 tuần
Đích Nữ Bình An
Hoàn (full) - Hòa Tiểu Thảo
3702 1 năm 1 tuần
Bỏ Ta Còn Ai
Hoàn (full) - Nam Lâu Họa Giác
8078 1 năm 2 tuần
Y Lộ Phong Hoa
Đang ra - Linh Khê
5450 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đích Trưởng Nữ
Đang ra - Hạ Nhật Phấn Mạt
15581 1 năm 1 tháng 1 tháng
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
5690 1 năm 1 tháng 1 tháng
Nữ Nhi Lạc Gia
Hoàn (full) - Yên Nùng
23178 1 năm 3 months
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
11941 1 năm 3 months
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn (full) - Thị Kim
5533 1 năm 4 months
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Hoàn (full) - Vọng Thần Mạc Cập
14499 1 năm 4 months
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
9874 1 năm 4 months
Lời Nói Dối
Hoàn (full) - Cửu Tử
2987 1 năm 4 months
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn (full) - Tần Giản
15754 1 năm 5 months
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
4189 1 năm 5 months
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
9214 1 năm 5 months
Thứ Nữ Thành Thê
Đang ra - Tây Song Vũ
6677 1 năm 5 months
Thứ Nữ Công Lược
Hoàn (full) - Chi Chi
35603 1 năm 5 months
Đích Nữ Vô Song
Đang ra - Bạch Sắc Hồ Điệp
14495 1 năm 5 months
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn (full) - Nguyệt Quân Hề
5400 1 năm 5 months
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn (full) - Mạc Linh Linh
7339 1 năm 6 months
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
10927 1 năm 6 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
29421 1 năm 7 months
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Hoàn (full) - Nhân Sinh Giang Nguyệt
5274 1 năm 7 months