Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang ra - Tây Trì Mi
22780 7 months 1 tuần
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
69740 7 months 2 tuần
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
29095 8 months 2 tuần
Trọng Sinh Nhược Thủy
Hoàn (full) - Mộc Kiều
4161 8 months 2 tuần
Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ
Hoàn (full) - Hạ Thị Cẩm Niên
872 9 months 5 ngày
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1001 9 months 5 ngày
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
4699 9 months 5 ngày
Kiều Nữ Lâm gia
Đang ra - Xuân Ôn Nhất Tiếu
1956 9 months 5 ngày
Đích Nữ Tàn Phi
Đang ra - Phi Yến Nhược Thiên
6739 10 months 1 tuần
Thần Trộm Cuồng Phi
Đang ra - Di Hương
3682 10 months 1 tuần
Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Đang ra - Quan Tâm Tắc Loạn
49363 10 months 1 tuần
Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Đang ra - Phong Vân
6922 10 months 2 tuần
Thiên Tài Cuồng Phi
Đang ra - Băng Y Khả Khả
23303 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Tầm An
Hoàn (full) - Luna Huang
10053 1 năm 1 tuần
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
8986 1 năm 2 tuần
Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Hoàn (full) - Lăng Thanh Điểu
6205 1 năm 3 tuần
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Hoàn (full) - Tình Đa Đa
11446 1 năm 3 tuần
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Đang ra - Bình Quả Trùng Tử
23532 1 năm 1 tháng 1 tháng
Quỷ vương kim bài sủng phi
Hoàn (full) - Chá Mễ Thỗ
202359 1 năm 1 tháng 1 tháng
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Hoàn (full) - Lập Thệ Thành Yêu
4679 1 năm 1 tháng 1 tháng
Danh Môn Ác Nữ
Đang ra - Nhan Tân
11563 1 năm 1 tháng 1 tháng
Con Đường Sủng Thê
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
16957 1 năm 1 tháng 1 tháng
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Đang ra - Hoa Điểu Nhi
8842 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn (full) - Nam Quang
28830 1 năm 2 months
Đích Nữ Bình An
Hoàn (full) - Hòa Tiểu Thảo
4351 1 năm 2 months
Bỏ Ta Còn Ai
Hoàn (full) - Nam Lâu Họa Giác
9477 1 năm 2 months
Y Lộ Phong Hoa
Đang ra - Linh Khê
6522 1 năm 2 months
Đích Trưởng Nữ
Đang ra - Hạ Nhật Phấn Mạt
17665 1 năm 2 months
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
6492 1 năm 3 months
Nữ Nhi Lạc Gia
Hoàn (full) - Yên Nùng
28690 1 năm 5 months
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
13881 1 năm 5 months
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn (full) - Thị Kim
6596 1 năm 5 months
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Hoàn (full) - Vọng Thần Mạc Cập
16602 1 năm 5 months
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
11441 1 năm 5 months
Lời Nói Dối
Hoàn (full) - Cửu Tử
3594 1 năm 6 months
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn (full) - Tần Giản
18818 1 năm 7 months
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
5027 1 năm 7 months
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
10625 1 năm 7 months
Thứ Nữ Thành Thê
Đang ra - Tây Song Vũ
7798 1 năm 7 months
Thứ Nữ Công Lược
Hoàn (full) - Chi Chi
41402 1 năm 7 months
Đích Nữ Vô Song
Đang ra - Bạch Sắc Hồ Điệp
17914 1 năm 7 months
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn (full) - Nguyệt Quân Hề
6424 1 năm 7 months
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn (full) - Mạc Linh Linh
8484 1 năm 8 months
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
12670 1 năm 8 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
40177 1 năm 9 months
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Hoàn (full) - Nhân Sinh Giang Nguyệt
6433 1 năm 9 months