Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang ra - Tây Trì Mi
47148 1 năm 8 months
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
147133 1 năm 8 months
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
62700 1 năm 9 months
Trọng Sinh Nhược Thủy
Hoàn (full) - Mộc Kiều
5879 1 năm 9 months
Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ
Hoàn (full) - Hạ Thị Cẩm Niên
1300 1 năm 10 months
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1470 1 năm 10 months
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
5516 1 năm 10 months
Kiều Nữ Lâm gia
Đang ra - Xuân Ôn Nhất Tiếu
2758 1 năm 10 months
Đích Nữ Tàn Phi
Đang ra - Phi Yến Nhược Thiên
17826 1 năm 11 months
Thần Trộm Cuồng Phi
Đang ra - Di Hương
9435 1 năm 11 months
Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Đang ra - Quan Tâm Tắc Loạn
80171 1 năm 11 months
Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Đang ra - Phong Vân
19198 1 năm 11 months
Thiên Tài Cuồng Phi
Đang ra - Băng Y Khả Khả
54952 2 năm 2 tuần
Trọng Sinh Tầm An
Hoàn (full) - Luna Huang
24331 2 năm 1 tháng 1 tháng
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
25954 2 năm 1 tháng 1 tháng
Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Hoàn (full) - Lăng Thanh Điểu
20673 2 năm 1 tháng 1 tháng
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Hoàn (full) - Tình Đa Đa
31805 2 năm 1 tháng 1 tháng
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Đang ra - Bình Quả Trùng Tử
54623 2 năm 2 months
Quỷ vương kim bài sủng phi
Hoàn (full) - Chá Mễ Thỗ
255474 2 năm 2 months
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Hoàn (full) - Lập Thệ Thành Yêu
14209 2 năm 2 months
Danh Môn Ác Nữ
Đang ra - Nhan Tân
31648 2 năm 2 months
Con Đường Sủng Thê
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
35892 2 năm 2 months
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Đang ra - Hoa Điểu Nhi
22041 2 năm 3 months
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn (full) - Nam Quang
58507 2 năm 3 months
Đích Nữ Bình An
Hoàn (full) - Hòa Tiểu Thảo
12297 2 năm 3 months
Bỏ Ta Còn Ai
Hoàn (full) - Nam Lâu Họa Giác
21441 2 năm 3 months
Y Lộ Phong Hoa
Đang ra - Linh Khê
19718 2 năm 4 months
Đích Trưởng Nữ
Đang ra - Hạ Nhật Phấn Mạt
44202 2 năm 4 months
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
15946 2 năm 4 months
Nữ Nhi Lạc Gia
Hoàn (full) - Yên Nùng
68605 2 năm 6 months
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
33349 2 năm 6 months
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn (full) - Thị Kim
17250 2 năm 7 months
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Hoàn (full) - Vọng Thần Mạc Cập
42602 2 năm 7 months
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
29441 2 năm 7 months
Lời Nói Dối
Hoàn (full) - Cửu Tử
9486 2 năm 7 months
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn (full) - Tần Giản
45813 2 năm 8 months
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
13717 2 năm 8 months
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
24001 2 năm 8 months
Thứ Nữ Thành Thê
Đang ra - Tây Song Vũ
19087 2 năm 8 months
Thứ Nữ Công Lược
Hoàn (full) - Chi Chi
133476 2 năm 8 months
Đích Nữ Vô Song
Đang ra - Bạch Sắc Hồ Điệp
60024 2 năm 8 months
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn (full) - Nguyệt Quân Hề
18518 2 năm 9 months
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn (full) - Mạc Linh Linh
22638 2 năm 9 months
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
30876 2 năm 9 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
92181 2 năm 10 months
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Hoàn (full) - Nhân Sinh Giang Nguyệt
19164 2 năm 10 months