Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Y thủ che thiên
- Mộ Anh Lạc
11344 2 năm 2 tuần
Con gái của biển cả
- Bái Tang
15713 3 năm 1 tháng 1 tháng
Âu Lạc chi nữ
- Tử Y
7397 3 năm 9 months
Thời Thơ Ấu
- Liên Chi Thảo
11396 4 năm 1 tháng 1 tháng
Điên Phong Đối Quyết
- Vân Quá Thị Phi
7118 4 năm 1 tháng 1 tháng
Án mạng đêm động phòng
- Tựu Mộ
10304 4 năm 1 tháng 1 tháng
Duyên tới là anh
- Đào Ánh Xước Xước
18566 4 năm 2 months
Asisu nổi loạn
- Túy Hiểu Tình
5373 4 năm 3 months
Ông xã anh là ai
- Vi Lộ Thần Hi
68152 4 năm 4 months
Tối Chân Tâm (Tập 1)
- Đông Ly Cúc Ấn
17091 4 năm 6 months
Thế hôn
- Ý Thiên Trọng
76779 4 năm 8 months
Mị Công Khanh
- Lâm Gia Thành
18344 4 năm 10 months
Trọng sinh chi ôn uyển (Quyển 1)
- Lục Nguyệt Hạo Tuyết
10574 4 năm 10 months
Thất niên
- Nguyện Lạc
19185 4 năm 10 months
Lưỡng Thế Hoa
- Cẩm Sắt
19324 4 năm 10 months
Trọng sinh chu chỉ nhược
- Phượng Vũ Linh Lạc
14760 4 năm 10 months
Trọng sinh Lý Mạc Sầu
- A Đậu
7576 4 năm 10 months
Bạn trai siêu nhân của tôi
- Du Du Tiên
13841 4 năm 10 months
Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ (Tập 1)
- Âu Dương Mặc Tâm
18228 4 năm 10 months
Ta là Asisu
- Nguyệt Phương Phỉ
5697 4 năm 10 months
Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ (Tập 2)
- Âu Dương Mặc Tâm
11141 4 năm 10 months