Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Có Dải Ngân Hà Trong Mắt Anh
Hoàn (full) - Khương Yểu
609 2 months 2 tuần
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
449 2 months 3 tuần
Trộm Mộ Đạo Ra Cái Kim Cửu Gia
Hoàn (full) - Khuyết
320 3 months 1 tuần
Tử Trì Liên Hoa
Hoàn (full) - Biên Tưởng
281 3 months 1 tuần
Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Hoàn (full) - Chu Tiểu Man
385 3 months 1 tuần
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
195 3 months 1 tuần
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
549 3 months 1 tuần
Lật Ta Lại Mau Tên Khốn!
Hoàn (full) - Hủ Thi Tuyết Cơ
178 3 months 1 tuần
Tương Tựu (Chấp Nhận)
Hoàn (full) - Hà Hán
552 3 months 1 tuần
Tương Tựu (Chấp Nhận)
Hoàn (full) - Hà Hán
552 3 months 1 tuần
Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt
Hoàn (full) - Mộ Văn Ca
280 3 months 1 tuần
Tàm Thực
Hoàn (full) - Tiểu Yêu Tử
236 3 months 1 tuần
Xuyên Thư Ký
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
779 3 months 1 tuần
Tự Thử Tinh Thần Phi Tạc Dạ
Hoàn (full) - Tâm Tự Thành Hôi
202 3 months 1 tuần
Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch
Hoàn (full) - Y Tư Đa Duy Nhĩ
190 3 months 1 tuần
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
419 3 months 1 tuần
Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!
Hoàn (full) - Dục Hiểu
1028 3 months 1 tuần
Bảy Kiếp
Hoàn (full) - Hồng Cửu
453 4 months 3 tuần
Yến Diêu Vân
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
441 4 months 4 tuần
Gặp Sắc Nảy Lòng Tham
Hoàn (full) - Tửu Tiểu Thất
746 7 months 2 tuần
Anh Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Phó Du
974 10 months 2 tuần
Tồn Tại
Hoàn (full) - Thất Bảo Tô
835 11 months 4 tuần
Mười Năm Về Sau
Hoàn (full) - Cử Kỳ Vô Hối
796 1 năm 1 tuần
Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu
Hoàn (full) - Tự Nguyệt
478 1 năm 1 tháng 1 tháng
Người Đầu Tiên Nhận Ra Em
Hoàn (full) - Đạp Ca Khiếu Luân Luân
1526 1 năm 1 tháng 1 tháng