Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Ái Nhân Hảo Trạch
Hoàn (full) - Đông Lan
202 5 months 1 tuần
Diệu Nhật Lam Thiên
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
271 5 months 1 tuần
Cạm Bẫy Nam Nam
Hoàn (full) - Tô Biệt Tự
376 5 months 1 tuần
Phúc Hắc Tiên Sinh
Hoàn (full) - Trường Vụ
279 5 months 1 tuần
Dụ Dỗ Đại Thần
Hoàn (full) - Lâm Tịch Ẩn
542 5 months 1 tuần
Nhĩ Đàm Luyến Ái Vi Hà Bất Án Sáo Lộ Lai
Hoàn (full) - Ale Lưu Bạch
210 5 months 1 tuần
Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản
Hoàn (full) - Kinh Thành Nam Sủng
314 5 months 1 tuần
Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
Hoàn (full) - Thu Diệp Tàn Lộ
351 5 months 1 tuần
Đương Cẩu Ái Thượng Miêu
Hoàn (full) - Vainy
282 5 months 1 tuần
Chiến Lược Tấn Công Một Phía
Hoàn (full) - Đơn phương công lược
231 5 months 1 tuần
Tứ Bề Thọ Địch
Hoàn (full) - Khúc Lưu Tỷ
631 5 months 1 tuần
Tứ Bề Thọ Địch
Hoàn (full) - Khúc Lưu Tỷ
631 5 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Hoàn (full) - Hoàn Hoàn
575 5 months 1 tuần
Tôi Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1081 5 months 1 tuần
Thích Anh
Hoàn (full) - Thiên Không Dã Thị Hắc Sắc Đích
224 5 months 1 tuần
Hỗn Đản, Nói Không Với Cái Chết Sao!
Hoàn (full) - Ngọa Tào Khoái Bát Hạ
244 5 months 1 tuần
Sắc Lang Thượng Sai Giường
Hoàn (full) - Đào Đào
385 5 months 1 tuần
Như Lang
Hoàn (full) - Vạn Diệp Chi Thương
650 5 months 1 tuần
Huỳnh Mạc Phách Đương - Bạn Diễn
Hoàn (full) - Thất Ưu
320 5 months 1 tuần
Dục Mãn Hạnh Lâm
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
645 5 months 1 tuần
Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi!
Hoàn (full) - Tử Dạ Bất Miên
455 5 months 1 tuần
Quỷ Hoan Quỷ Ái
Hoàn (full) - Mộng Khê Tiểu Phi
423 5 months 1 tuần
Kỳ Đãi Độ: Ranh Giới Chờ Mong
Hoàn (full) - Lam Lâm (damie)
269 5 months 1 tuần
Không Nơi Thuộc Về
Hoàn (full) - Lam Lâm (damie)
301 5 months 1 tuần
Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên
Hoàn (full) - Băng Mị
560 5 months 1 tuần
Bá Chủ Đích Nhu Tình
Hoàn (full) - Tam Nguyệt
429 5 months 1 tuần
Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu
Hoàn (full) - Tự Từ
306 5 months 1 tuần
Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
376 5 months 1 tuần
Trọng Phùng Dĩ Hậu
Hoàn (full) - Điềm Mật Sinh Hoạt
594 5 months 1 tuần
Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim
Hoàn (full) - Kiết Phi
396 5 months 1 tuần
Cầu Người Tâm Đắc
Hoàn (full) - Đường Nhất Tầm
570 5 months 1 tuần
Khúc Kỳ Ốc
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
263 5 months 1 tuần
Quan Hệ Nguy Hiểm
Hoàn (full) - Khiêu Dược Hỏa Diễm
334375 5 months 1 tuần
Hoán Kiểm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2087 5 months 1 tuần
Bất Diệt Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Hắc Vũ Tán
2500 5 months 1 tuần
Ẩn Sát
Hoàn (full) - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
5541 5 months 1 tuần
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Dương Quang
2676 5 months 1 tuần
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
Hoàn (full) - Hồng Cửu
2765 5 months 1 tuần
Cận Chiến Bảo Tiêu
Hoàn (full) - Phù Sinh Mộng Đoạn
1640 5 months 1 tuần
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
4833 5 months 1 tuần
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
2790 5 months 1 tuần
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
2343 5 months 1 tuần
Thiếp Thân Đặc Công
Hoàn (full) - Lương Thất Thiểu
6718 5 months 1 tuần
Khó Để Buông Tay
Hoàn (full) - Dạ Mạn
2338 5 months 1 tuần
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1520 5 months 1 tuần
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
8311 5 months 1 tuần
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Hoàn (full) - Tâm Tại Lưu Lãng
6298 5 months 1 tuần
Cực Phẩm Tà Thiếu
Đang ra - Diện Hồng Nhĩ Xích
3101 5 months 1 tuần
Nàng Dâu Trọng Sinh
Hoàn (full) - Nhạc Tiểu Nữu
2522 5 months 1 tuần
Nguyện Giả Thượng Câu
Hoàn (full) - Minh Dã
936 5 months 1 tuần

Các trang