Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
583 1 năm 2 tuần
Thu Phong Sinh Vị Thủy
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
428 1 năm 2 tuần
Sama, Cầu Tiếp Kịch!
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
436 1 năm 2 tuần
Vì Sao Lấp Lánh Nhất
Hoàn (full) - Biên Tưởng
1233 1 năm 2 tuần
Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
586 1 năm 2 tuần
Mãnh Quỷ Chi Nhất: Long Hồn
Hoàn (full) - Hoàng Thành U Hỏa
1763 1 năm 2 tuần
Lang Hổ Chi Niên
Hoàn (full) - Ngụy Tiểu Ngũ
897 1 năm 2 tuần
Tiệm Trà Sữa
Hoàn (full) - Cát Thì
371 1 năm 2 tuần
Viễn Phương
Hoàn (full) - Yên Thủy Tinh
596 1 năm 2 tuần
Thụy Khuyết Tình Sự
Hoàn (full) - ERUST
340 1 năm 2 tuần
Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
Hoàn (full) - Lãng Hoa Điểm Điểm
1083 1 năm 2 tuần
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
1878 1 năm 2 tuần
Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
Hoàn (full) - Yên Tử
755 1 năm 2 tuần
Thiên Nhai Lộ Vi Ương
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
914 1 năm 2 tuần
Chấp Niệm
Hoàn (full) - Thiệu Ly
1782 1 năm 2 tuần
Tìm Không Thấy Người
Hoàn (full) - Phối Thái Thái Hàm
408 1 năm 2 tuần
Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em
Hoàn (full) - Thất Qua Mị
1064 1 năm 2 tuần
Phong Hành Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lưu Tinh Trư
812 1 năm 2 tuần
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
425 1 năm 2 tuần
Mèo Báo Ân
Hoàn (full) - Xà Thôn Kình
369 1 năm 2 tuần
Phong Cốt
Hoàn (full) - Tiểu Tần Tử
427 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
1334 1 năm 2 tuần
Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao?
Hoàn (full) - Mạn Thiên Thủy Sắc
533 1 năm 2 tuần
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Hoàn (full) - Cẩm Trọng
1125 1 năm 2 tuần
Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
347 1 năm 2 tuần
Xà Quân
Hoàn (full) - Youko
749 1 năm 2 tuần
Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
Hoàn (full) - Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch
692 1 năm 2 tuần
Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời
Hoàn (full) - Thốn Bộ Nan Hành
831 1 năm 2 tuần
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Hoàn (full) - Nhất Liêm Phỉ Thúy
776 1 năm 2 tuần
Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen
Hoàn (full) - Bán Căn Vũ Mao
886 1 năm 2 tuần
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
474 1 năm 2 tuần
Bí Mật Của Đông Chí
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
675 1 năm 2 tuần
Nguyên Thủy Tái Lai
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
1649 1 năm 2 tuần
Nam Thành Gió Nổi
Hoàn (full) - Thu Ký Bạch
523 1 năm 2 tuần
Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi
Hoàn (full) - Tiểu Tô Nhụ
456 1 năm 2 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1266 1 năm 2 tuần
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
451 1 năm 2 tuần
Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi
Hoàn (full) - Tiểu Tô Nhụ
456 1 năm 2 tuần
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
904 1 năm 2 tuần
Dược Sư
Hoàn (full) - Vô Chừng Phong
746 1 năm 2 tuần
Thâm Độ Chí Tình
Hoàn (full) - Y Đình Mạt Đồng
4104 1 năm 2 tuần
Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử
Hoàn (full) - Tú Vu Lâm
659 1 năm 2 tuần
Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Hoàn (full) - Thanh Ca
1007 1 năm 2 tuần
Chuồn Chuồn
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ
458 1 năm 2 tuần
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
664 1 năm 2 tuần
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
980 1 năm 2 tuần
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
664 1 năm 2 tuần
Chân Thành Thâm Tình
Hoàn (full) - Toan Thái Đàn Tử
1006 1 năm 2 tuần
Sửu Thiên Nga
Hoàn (full) - Lão Lâm
938 1 năm 2 tuần
Hữu Xu
Hoàn (full) - Phong Lưu Thư Ngốc
712 1 năm 2 tuần

Các trang