Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Ngày cập nhật
Thỏ Thích Ăn Lang
Hoàn (full) - Phác Tiểu Nhã
1469 1 năm 3 tuần
Cưỡng Tình Đoạt Ái
Hoàn (full) - Quất Tử
1465 1 năm 3 tuần
Chính Năng Lượng Hệ Thống
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
1461 1 năm 3 tuần
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1461 1 năm 3 tuần
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1458 1 năm 2 tuần
Tình Đầu Có Độc
Hoàn (full) - Bất Hội Hạ Kỳ
1457 1 năm 3 tuần
Kim Bài Bảo Phiêu
Hoàn (full) - Tề Diên Vũ
1457 1 năm 3 tuần
Tế Thế
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1456 1 năm 3 tuần
Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!
Hoàn (full) - Dục Hiểu
1454 1 năm 3 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1453 1 năm 3 tuần
Sát Phá Lang
Hoàn (full) - Hồng Y Quả
1451 1 năm 3 tuần
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1451 1 năm 3 tuần
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
1451 1 năm 2 tuần
Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Hoàn (full) - Vạn Sắc
1438 1 năm 3 tuần
Tôi Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1435 1 năm 3 tuần
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
1434 1 năm 3 tuần
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
1433 1 năm 3 tuần
Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
Hoàn (full) - Mạc Chu
1432 1 năm 3 tuần
Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Hoàn (full) - Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn
1428 1 năm 3 tuần
Công Lược Boss Phản Diện
Đang ra - Châu Chu
1424 1 năm 3 tuần
Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!
Hoàn (full) - Hồng Nhan Họa Thủy
1423 1 năm 3 tuần
Ái Dục Phục Tùng
Hoàn (full) - Thập Cửu Khiêm Hòa
1416 1 năm 3 tuần
Phong Mang
Hoàn (full) - Sài Kê Đản
1414 1 năm 3 tuần
Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1411 1 năm 3 tuần
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1398 1 năm 3 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1396 1 năm 3 tuần
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1395 1 năm 3 tuần
Thịnh Đường
Hoàn (full) - Lâu Thượng Hoàng Hôn
1395 1 năm 3 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1393 1 năm 3 tuần
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1388 1 năm 3 tuần
Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Hoàn (full) - Đại Thúc Vô Lương
1386 1 năm 3 tuần
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
1383 1 năm 3 tuần
Tương Kiến Hoan
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1380 1 năm 3 tuần
Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm
Hoàn (full) - Hiên Viên Quỷ Hồ
1367 1 năm 3 tuần
Show Ân Ái Đều Phải Chết
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
1364 1 năm 3 tuần
Phúc Trạch Hữu Dư
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
1360 1 năm 3 tuần
Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Thì Bất Đãi Ngã
1354 1 năm 3 tuần
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1353 1 năm 3 tuần
Chân Dung Ác Ma
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
1352 1 năm 3 tuần
Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
1350 1 năm 3 tuần
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1348 1 năm 3 tuần
[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Thính Không
1338 1 năm 3 tuần
Thời Gian Trở Lại
Hoàn (full) - Quản Sát Bất Quản Mai
1338 1 năm 3 tuần
Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng
Hoàn (full) - Ngân Nguyệt Nhận
1337 1 năm 3 tuần
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
1337 1 năm 3 tuần
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
1337 1 năm 3 tuần
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1335 1 năm 3 tuần
Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần - Bộ 1
Hoàn (full) - Miêu Oa
1326 1 năm 3 tuần
Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
Hoàn (full) - Họa Thi Ngữ
1325 1 năm 3 tuần
Thổ Phỉ Công Lược
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1321 1 năm 3 tuần

Các trang