Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân
Hoàn (full) - Thụy Giả
539 1 năm 4 months
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
1167 1 năm 4 months
Giường Đôi Màu Tím
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
989 1 năm 4 months
Bắc Kinh Cố Sự
Hoàn (full) - Tiểu Hòa
467 1 năm 4 months
Ky Luyến Vân Tiêu
Hoàn (full) - Tiếu Quả Nhị Nhân Tổ
461 1 năm 4 months
Hương Thảo Thúc Tình
Hoàn (full) - Bạch Hải Đường
611 1 năm 4 months
Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1402 1 năm 4 months
Tuyền Qua
Hoàn (full) - Một Hữu Ngư Đích Thủy Chử Ngư
630 1 năm 4 months
Chung Tình
Hoàn (full) - Tĩnh Thủy Biên
1274 1 năm 4 months
Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường
Hoàn (full) - Tam Thập Tái
919 1 năm 4 months
Kia Một Luồng Hy Vọng
Hoàn (full) - Thủy Mặc Chi Nhân
940 1 năm 4 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
3285 1 năm 4 months
Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
Hoàn (full) - Dụ Thần
1008 1 năm 4 months
Chính Năng Lượng Hệ Thống
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
1607 1 năm 4 months
Chồng Yêu - Thân Ái Đích Lão Công
Hoàn (full) - Hành Tinh Elton
817 1 năm 4 months
Phong Ái
Hoàn (full) - Mê Dương
851 1 năm 4 months
Tiểu Dương Mị Mị
Hoàn (full) - Phù Phong Lưu Ly
711 1 năm 4 months
Nhất Gia Tam Khẩu
Hoàn (full) - Ưu Hiên Chủ Nhân
860 1 năm 4 months
Mang Tang Tử
Hoàn (full) - Neleta
2677 1 năm 4 months
Tiệt Hồ
Hoàn (full) - Mộc Thanh
618 1 năm 4 months
Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Hoàn (full) - Kim Nghêu
6532 1 năm 4 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
2812 1 năm 4 months
Hữu Châu Hà Tu Độc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
11019 1 năm 4 months
Xin Chào, Đại Thần
Hoàn (full) - Cửu Nhật Điện
843 1 năm 4 months
[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh
Hoàn (full) - Thiển Thiển Đạm Mạc Ngân
1885 1 năm 4 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
1118 1 năm 4 months
Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
Hoàn (full) - Quân Xuyên
5050 1 năm 4 months
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1320 1 năm 4 months
Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt
Hoàn (full) - Trinh Nam Diệp Tử
1127 1 năm 4 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
1813 1 năm 4 months
Hai Thụ Gặp Nhau Ắt Có Một Công
Hoàn (full) - Thanh Lương Thủy Tinh
933 1 năm 4 months
Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Hoàn (full) - Thập Thế
1379 1 năm 4 months
Dã Thú Pháp Tắc
Hoàn (full) - Thủy Ấn
1396 1 năm 4 months
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
Hoàn (full) - U Hoàng Tử Lam
3357 1 năm 4 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3666 1 năm 4 months
Phong Cuồng Đích Mộc Đầu
Hoàn (full) - Bảo Ngư
938 1 năm 4 months
Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
995 1 năm 4 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
1088 1 năm 4 months
Yên Nguyệt Ca
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
777 1 năm 4 months
Show Ân Ái Đều Phải Chết
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
1533 1 năm 4 months
Tiên Lí Tình Duyên
Hoàn (full) - Nhược Lâm
619 1 năm 4 months
Cự Tinh Vấn Đỉnh
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
2508 1 năm 4 months
Hồi Đầu
Hoàn (full) - Vô Huyền
1028 1 năm 4 months
Túy Tử Đương Đồ
Hoàn (full) - Vi Nặc Lạp
684 1 năm 4 months
Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
Hoàn (full) - Loạn Hồng Phi
1150 1 năm 4 months
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
1103 1 năm 4 months
Tiểu Bạch Dương
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
1781 1 năm 4 months
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Hoàn (full) - Côi Tự
954 1 năm 4 months
Sát Nhân Vô Xá
Hoàn (full) - Phàn Lạc
932 1 năm 4 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1695 1 năm 4 months

Các trang