Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Vệ Sĩ
Hoàn (full) - Hương Tiểu Mạch
1289 1 năm 2 months
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
691 1 năm 2 months
Biệt Thái Nhập Hí
Hoàn (full) - Từ Cùng Mặc Tẫn
417 1 năm 2 months
Thực Hồn Đồ
Hoàn (full) - Kim Cương Quyển
892 1 năm 2 months
Ngưu Nam
Hoàn (full) - Báo Chỉ Hồ Tường
1757 1 năm 2 months
Thất Lạc Phong Ấn
Hoàn (full) - Tô Du Bính
659 1 năm 2 months
Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba
Hoàn (full) - Thủy Chiêu
478 1 năm 2 months
Chủng Điền Dưỡng Nhi
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
4636 1 năm 2 months
Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Hoàn (full) - Lâm Tịch Ẩn
864 1 năm 2 months
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
1440 1 năm 2 months
Bình Đạm Sinh Hoạt
Hoàn (full) - Lam Xuyên
527 1 năm 2 months
Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
Hoàn (full) - Kiệt Khắc Hồ Tiêu
365 1 năm 2 months
Cầu Lui Nhân Gian Giới
Hoàn (full) - Thiên Đường Phóng Trục Giả
1356 1 năm 2 months
Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
Hoàn (full) - Chu Nhi Phục Thuỷ
614 1 năm 2 months
Tần Gia Phụ Tử
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
491 1 năm 2 months
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
629 1 năm 2 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
940 1 năm 2 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
1328 1 năm 2 months
Cửu Môn Ký Sự
Hoàn (full) - Sát Na Thất Công Tử
1286 1 năm 2 months
Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
Hoàn (full) - Chu Hiểu Nhiễm
613 1 năm 2 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
666 1 năm 2 months
Thú Thế Chi Quân Gia Biến Hoàng Phu
Hoàn (full) - Túy Hoa Ngọa Tuyết
498 1 năm 2 months
Tà Kiếm Phụ Thân
Hoàn (full) - Ý Ý
1026 1 năm 2 months
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
744 1 năm 2 months
Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ
527 1 năm 2 months
Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35
Hoàn (full) - Toái Toái Cửu Thập Tam
695 1 năm 2 months
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
607 1 năm 2 months
Quỷ Kế
Hoàn (full) - Thiên Sứ J
576 1 năm 2 months
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
541 1 năm 2 months
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
863 1 năm 2 months
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
494 1 năm 2 months
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
1095 1 năm 2 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
791 1 năm 2 months
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
1513 1 năm 2 months
Quỳnh Thương
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
495 1 năm 2 months
Huyết Oa Oa
Ngưng - U Dạ Điểm Tinh
395 1 năm 2 months
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
1171 1 năm 2 months
Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
348 1 năm 2 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2188 1 năm 2 months
Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
Hoàn (full) - Thiên Nham
575 1 năm 2 months
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
515 1 năm 2 months
Dược Biệt Đình
Hoàn (full) - Phúc Hắc Ác Ma
530 1 năm 2 months
Biên Bức
Hoàn (full) - Phong Lộng
689 1 năm 2 months
Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
Hoàn (full) - Lâm Tri Lạc
2550 1 năm 2 months
Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân
Hoàn (full) - Thụy Giả
494 1 năm 2 months
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
1101 1 năm 2 months
Giường Đôi Màu Tím
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
910 1 năm 2 months
Bắc Kinh Cố Sự
Hoàn (full) - Tiểu Hòa
432 1 năm 2 months
Ky Luyến Vân Tiêu
Hoàn (full) - Tiếu Quả Nhị Nhân Tổ
413 1 năm 2 months
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
448 1 năm 2 months

Các trang