Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Biệt Thái Nhập Hí
Hoàn (full) - Từ Cùng Mặc Tẫn
214 3 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
422 3 months 1 tuần
Ngưu Nam
Hoàn (full) - Báo Chỉ Hồ Tường
1238 3 months 1 tuần
Thực Hồn Đồ
Hoàn (full) - Kim Cương Quyển
398 3 months 1 tuần
Thất Lạc Phong Ấn
Hoàn (full) - Tô Du Bính
312 3 months 1 tuần
Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba
Hoàn (full) - Thủy Chiêu
277 3 months 1 tuần
Chủng Điền Dưỡng Nhi
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
2792 3 months 1 tuần
Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Hoàn (full) - Lâm Tịch Ẩn
498 3 months 1 tuần
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
376 3 months 1 tuần
Bình Đạm Sinh Hoạt
Hoàn (full) - Lam Xuyên
316 3 months 1 tuần
Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
Hoàn (full) - Kiệt Khắc Hồ Tiêu
191 3 months 1 tuần
Cầu Lui Nhân Gian Giới
Hoàn (full) - Thiên Đường Phóng Trục Giả
866 3 months 1 tuần
Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
Hoàn (full) - Chu Nhi Phục Thuỷ
330 3 months 1 tuần
Công Giá
Hoàn (full) - Lạc Băng Lăng
731 3 months 1 tuần
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
281 3 months 1 tuần
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
454 3 months 1 tuần
Cửu Môn Ký Sự
Hoàn (full) - Sát Na Thất Công Tử
754 3 months 1 tuần
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
590 3 months 1 tuần
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
324 3 months 1 tuần
Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
Hoàn (full) - Chu Hiểu Nhiễm
305 3 months 1 tuần
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
257 3 months 1 tuần
Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ
298 3 months 1 tuần
Thú Thế Chi Quân Gia Biến Hoàng Phu
Hoàn (full) - Túy Hoa Ngọa Tuyết
212 3 months 1 tuần
Tà Kiếm Phụ Thân
Hoàn (full) - Ý Ý
420 3 months 1 tuần
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
275 3 months 1 tuần
Quỷ Kế
Hoàn (full) - Thiên Sứ J
339 3 months 1 tuần
Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35
Hoàn (full) - Toái Toái Cửu Thập Tam
384 3 months 1 tuần
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
298 3 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
501 3 months 1 tuần
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
217 3 months 1 tuần
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
575 3 months 1 tuần
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
435 3 months 1 tuần
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
379 3 months 1 tuần
Tần Gia Phụ Tử
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
234 3 months 1 tuần
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
789 3 months 1 tuần
Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
147 3 months 1 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1248 3 months 1 tuần
Biên Bức
Hoàn (full) - Phong Lộng
382 3 months 1 tuần
Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
Hoàn (full) - Thiên Nham
281 3 months 1 tuần
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
243 3 months 1 tuần
Dược Biệt Đình
Hoàn (full) - Phúc Hắc Ác Ma
251 3 months 1 tuần
Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân
Hoàn (full) - Thụy Giả
191 3 months 1 tuần
Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
Hoàn (full) - Lâm Tri Lạc
1689 3 months 1 tuần
Giường Đôi Màu Tím
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
522 3 months 1 tuần
Bắc Kinh Cố Sự
Hoàn (full) - Tiểu Hòa
225 3 months 1 tuần
Ky Luyến Vân Tiêu
Hoàn (full) - Tiếu Quả Nhị Nhân Tổ
192 3 months 1 tuần
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
695 3 months 1 tuần
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
196 3 months 1 tuần
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
284 3 months 1 tuần
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
236 3 months 1 tuần

Các trang