Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Ngôi Sao Viễn Đông
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
273 7 months 1 tuần
Yêu Nghiệt Hoành Sinh
Hoàn (full) - Tô Đặc
486 7 months 1 tuần
Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Hoàn (full) - Đại Hà Hà
560 7 months 1 tuần
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Hoàn (full) - Lâm Dực Phong
353 7 months 1 tuần
Vệ Sĩ
Hoàn (full) - Hương Tiểu Mạch
777 7 months 1 tuần
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Hoàn (full) - Lâm Dực Phong
353 7 months 1 tuần
Biệt Thái Nhập Hí
Hoàn (full) - Từ Cùng Mặc Tẫn
283 7 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
526 7 months 1 tuần
Thực Hồn Đồ
Hoàn (full) - Kim Cương Quyển
558 7 months 1 tuần
Ngưu Nam
Hoàn (full) - Báo Chỉ Hồ Tường
1452 7 months 1 tuần
Thất Lạc Phong Ấn
Hoàn (full) - Tô Du Bính
442 7 months 1 tuần
Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba
Hoàn (full) - Thủy Chiêu
346 7 months 1 tuần
Chủng Điền Dưỡng Nhi
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
3633 7 months 1 tuần
Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Hoàn (full) - Lâm Tịch Ẩn
637 7 months 1 tuần
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
771 7 months 1 tuần
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
581 7 months 1 tuần
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
836 7 months 1 tuần
Tần Gia Phụ Tử
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
335 7 months 1 tuần
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
403 7 months 1 tuần
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
631 7 months 1 tuần
Cửu Môn Ký Sự
Hoàn (full) - Sát Na Thất Công Tử
897 7 months 1 tuần
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
894 7 months 1 tuần
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
462 7 months 1 tuần
Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
Hoàn (full) - Chu Hiểu Nhiễm
440 7 months 1 tuần
Tà Kiếm Phụ Thân
Hoàn (full) - Ý Ý
635 7 months 1 tuần
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
441 7 months 1 tuần
Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ
373 7 months 1 tuần
Thú Thế Chi Quân Gia Biến Hoàng Phu
Hoàn (full) - Túy Hoa Ngọa Tuyết
324 7 months 1 tuần
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
406 7 months 1 tuần
Quỷ Kế
Hoàn (full) - Thiên Sứ J
426 7 months 1 tuần
Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35
Hoàn (full) - Toái Toái Cửu Thập Tam
506 7 months 1 tuần
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
387 7 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
641 7 months 1 tuần
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
320 7 months 1 tuần
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
290 7 months 1 tuần
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
424 7 months 1 tuần
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
328 7 months 1 tuần
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
275 7 months 1 tuần
Quỳnh Thương
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
317 7 months 1 tuần
Huyết Oa Oa
Ngưng - U Dạ Điểm Tinh
264 7 months 1 tuần
Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
Hoàn (full) - Lâm Tri Lạc
2063 7 months 1 tuần
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
945 7 months 1 tuần
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
860 7 months 1 tuần
Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
217 7 months 1 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1677 7 months 1 tuần
Biên Bức
Hoàn (full) - Phong Lộng
487 7 months 1 tuần
Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
Hoàn (full) - Thiên Nham
385 7 months 1 tuần
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
328 7 months 1 tuần
Dược Biệt Đình
Hoàn (full) - Phúc Hắc Ác Ma
354 7 months 1 tuần
Đan Vu Thưởng Nhân
Hoàn (full) - Vạn Ngữ
446 7 months 1 tuần

Các trang