Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hạ Chí
Hoàn (full) - Be Be Dê Mập Uốn Éo
3141 1 năm 2 months
Thất Thân Rượu
Hoàn (full) - Suối nước lạnh
794 1 năm 2 months
Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Hoàn (full) - Như quả ngã thị mã vĩ thảo
1987 1 năm 2 months
Tiềm Thủy Loan
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
1714 1 năm 2 months
Một Chân Chạm Đất
Hoàn (full) - Lạc Dặc
689 1 năm 2 months
Nương Tựa Vào Nhau
Hoàn (full) - Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
624 1 năm 2 months
Món Ăn Khai Vị Của Tổng Tài
Hoàn (full) - Phùng Quân (TQ)
569 1 năm 2 months
Không Muốn, Không Muốn Buông
Hoàn (full) - Phong Lộng
663 1 năm 2 months
Phối Giác
Hoàn (full) - Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư
735 1 năm 2 months
Này, Đại Thúc!
Hoàn (full) - Tứ Mộc
1059 1 năm 2 months
Ân Tứ
Đang ra - Sài Kê Đản
1624 1 năm 2 months
New York Thập Tam Nhai
Hoàn (full) - Sát Na Phương Nhan
778 1 năm 2 months
Vương Triều Kim Ngọc - Quyển 1: Đoạt Ngọc
Hoàn (full) - Phong Lộng
614 1 năm 2 months
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
871 1 năm 2 months
Pháo Hôi Tiên Sinh, Chuyển Chính Đi!
Hoàn (full) - Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngư
510 1 năm 2 months
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
1043 1 năm 2 months
Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
Hoàn (full) - Nhược Mễ
610 1 năm 2 months
Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em
Hoàn (full) - Thảo Thảo
522 1 năm 2 months
U Linh Tửu Điếm
Hoàn (full) - Tô Du Bính
748 1 năm 2 months
Hắc Ám Chi Bạn
Hoàn (full) - Fox
1086 1 năm 2 months
Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư
Hoàn (full) - Hi Vũ
1394 1 năm 2 months
Thú Giới Trà Chủ
Hoàn (full) - Lão Bối
2221 1 năm 2 months
Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
Hoàn (full) - Hỏa Ly
1133 1 năm 2 months
Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người
Hoàn (full) - Gia Cát Huyên Chi
1257 1 năm 2 months
Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
769 1 năm 2 months
Sửu Khất Mị Dược
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
1218 1 năm 2 months
Bóng Lưng Nhạt Nhòa
Hoàn (full) - Hoặc Trạc Trạc
706 1 năm 2 months
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
794 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
Hoàn (full) - Túy Tiếu Phù Sinh
1618 1 năm 2 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
1104 1 năm 2 months
Khế Tử
Hoàn (full) - Dịch Tu La
934 1 năm 2 months
Này, Đến YY Đi
Hoàn (full) - Hoặc Trạc Trạc
565 1 năm 2 months
Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
437 1 năm 2 months
Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân
Hoàn (full) - Nhất Phiến Phù Vân
530 1 năm 2 months
Quý Ngài Lảm Nhảm
Hoàn (full) - Trường Vụ
941 1 năm 2 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
934 1 năm 2 months
Cạnh Kiếm Chi Phong
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
828 1 năm 2 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1480 1 năm 2 months
Quỷ Súc Hung Mãnh
Hoàn (full) - Dương Nhục Tiện Đương
417 1 năm 2 months
Túc Hạ Đích Luyến Nhân
Hoàn (full) - Dịch Tu La
416 1 năm 2 months
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
2452 1 năm 2 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
1030 1 năm 2 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
950 1 năm 2 months
Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba
Hoàn (full) - Thủy Chiêu
478 1 năm 2 months
Chủng Điền Dưỡng Nhi
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
4633 1 năm 2 months
Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Hoàn (full) - Lâm Tịch Ẩn
862 1 năm 2 months
Bình Đạm Sinh Hoạt
Hoàn (full) - Lam Xuyên
527 1 năm 2 months
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
1435 1 năm 2 months
Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
Hoàn (full) - Kiệt Khắc Hồ Tiêu
365 1 năm 2 months
Cầu Lui Nhân Gian Giới
Hoàn (full) - Thiên Đường Phóng Trục Giả
1356 1 năm 2 months

Các trang