Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
962 1 năm 2 months
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
2942 1 năm 2 months
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
3077 1 năm 2 months
Hạc Tân
Hoàn (full) - Bài Cốt Ngật A Tây
1587 1 năm 2 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
1213 1 năm 2 months
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
1730 1 năm 2 months
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
2212 1 năm 2 months
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
1554 1 năm 2 months
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
2131 1 năm 2 months
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
1006 1 năm 2 months
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
2163 1 năm 2 months
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
2452 1 năm 2 months
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1646 1 năm 2 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2386 1 năm 2 months
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
903 1 năm 2 months
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2540 1 năm 2 months
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
683 1 năm 2 months
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
3899 1 năm 2 months
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2760 1 năm 2 months
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1506 1 năm 2 months
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1660 1 năm 2 months
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1705 1 năm 2 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2661 1 năm 2 months
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
846 1 năm 2 months
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
755 1 năm 2 months
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
1158 1 năm 2 months
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
512 1 năm 2 months
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
834 1 năm 2 months
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1961 1 năm 2 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2377 1 năm 2 months
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
2539 1 năm 2 months
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
3799 1 năm 2 months
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
679 1 năm 2 months
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
848 1 năm 2 months
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
1240 1 năm 2 months
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
914 1 năm 2 months
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
1697 1 năm 2 months
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
895 1 năm 2 months
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
556 1 năm 2 months
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
904 1 năm 2 months
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1110 1 năm 2 months
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
1030 1 năm 2 months
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
1077 1 năm 2 months
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
713 1 năm 2 months
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
526 1 năm 2 months
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1551 1 năm 2 months
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
738 1 năm 2 months
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
601 1 năm 2 months
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
672 1 năm 2 months
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
1254 1 năm 2 months

Các trang