Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
748 8 months 2 tuần
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
2255 8 months 2 tuần
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
2354 8 months 2 tuần
Hạc Tân
Hoàn (full) - Bài Cốt Ngật A Tây
1232 8 months 2 tuần
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
862 8 months 2 tuần
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
1272 8 months 2 tuần
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
1824 8 months 2 tuần
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
1217 8 months 3 tuần
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
1928 8 months 3 tuần
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
786 8 months 3 tuần
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
1833 8 months 3 tuần
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
2070 8 months 3 tuần
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1398 8 months 3 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2008 8 months 3 tuần
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
705 8 months 3 tuần
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2178 8 months 3 tuần
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
545 8 months 3 tuần
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
3586 8 months 3 tuần
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2499 8 months 3 tuần
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1375 8 months 3 tuần
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1403 8 months 3 tuần
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1367 9 months 3 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2252 9 months 3 ngày
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
399 9 months 3 ngày
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
588 9 months 3 ngày
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
699 9 months 3 ngày
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
769 9 months 3 ngày
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
851 9 months 3 ngày
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
722 9 months 3 ngày
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
576 9 months 3 ngày
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
2958 9 months 3 ngày
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2035 9 months 3 ngày
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
452 9 months 3 ngày
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
516 9 months 3 ngày
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
637 9 months 3 ngày
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
826 9 months 3 ngày
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1693 9 months 3 ngày
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
2144 9 months 3 ngày
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
590 9 months 3 ngày
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
1257 9 months 3 ngày
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
580 9 months 3 ngày
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
1066 9 months 3 ngày
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
796 9 months 3 ngày
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
362 9 months 3 ngày
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
3045 9 months 3 ngày
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
551 9 months 3 ngày
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
395 9 months 3 ngày
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
517 9 months 3 ngày
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1273 9 months 3 ngày
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
488 9 months 3 ngày

Các trang