Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
500 2 months 2 tuần
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
1405 2 months 2 tuần
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1264 2 months 3 tuần
Hạc Tân
Hoàn (full) - Bài Cốt Ngật A Tây
888 2 months 3 tuần
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
449 2 months 3 tuần
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
729 2 months 3 tuần
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
1476 2 months 3 tuần
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
831 3 months 20 giờ
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
1740 3 months 21 giờ
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
605 3 months 21 giờ
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
1466 3 months 21 giờ
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
1546 3 months 21 giờ
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1145 3 months 22 giờ
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1582 3 months 22 giờ
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
526 3 months 22 giờ
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1815 3 months 22 giờ
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
426 3 months 22 giờ
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
3086 3 months 22 giờ
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2186 3 months 22 giờ
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1262 3 months 22 giờ
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1131 3 months 22 giờ
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
987 3 months 1 tuần
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
1786 3 months 1 tuần
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
1857 3 months 1 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1654 3 months 1 tuần
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
354 3 months 1 tuần
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
399 3 months 1 tuần
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
366 3 months 1 tuần
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1293 3 months 1 tuần
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
475 3 months 1 tuần
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
1776 3 months 1 tuần
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
337 3 months 1 tuần
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
743 3 months 1 tuần
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
347 3 months 1 tuần
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
869 3 months 1 tuần
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
472 3 months 1 tuần
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
396 3 months 1 tuần
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
277 3 months 1 tuần
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
508 3 months 1 tuần
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
501 3 months 1 tuần
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
626 3 months 1 tuần
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
568 3 months 1 tuần
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
280 3 months 1 tuần
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
303 3 months 1 tuần
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
993 3 months 1 tuần
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
354 3 months 1 tuần
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
340 3 months 1 tuần
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
632 3 months 1 tuần
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
454 3 months 1 tuần
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
232 3 months 1 tuần

Các trang