Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
617 5 months 10 giờ
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
1782 5 months 17 giờ
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1784 5 months 1 ngày
Hạc Tân
Hoàn (full) - Bài Cốt Ngật A Tây
1050 5 months 1 ngày
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
631 5 months 1 ngày
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
982 5 months 1 ngày
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
1622 5 months 1 ngày
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
988 5 months 1 tuần
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
1815 5 months 1 tuần
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
679 5 months 1 tuần
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
1631 5 months 1 tuần
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
1768 5 months 1 tuần
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1265 5 months 1 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1765 5 months 1 tuần
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
610 5 months 1 tuần
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1976 5 months 1 tuần
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
474 5 months 1 tuần
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
3334 5 months 1 tuần
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2341 5 months 1 tuần
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1311 5 months 1 tuần
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1253 5 months 1 tuần
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1171 5 months 2 tuần
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
1983 5 months 2 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1812 5 months 2 tuần
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
436 5 months 2 tuần
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
403 5 months 2 tuần
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
505 5 months 2 tuần
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1494 5 months 2 tuần
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
636 5 months 2 tuần
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
1911 5 months 2 tuần
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
966 5 months 2 tuần
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
446 5 months 2 tuần
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
451 5 months 2 tuần
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
963 5 months 2 tuần
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
614 5 months 2 tuần
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
490 5 months 2 tuần
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
326 5 months 2 tuần
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
595 5 months 2 tuần
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
625 5 months 2 tuần
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
730 5 months 2 tuần
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
638 5 months 2 tuần
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
409 5 months 2 tuần
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
2384 5 months 2 tuần
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
395 5 months 2 tuần
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
403 5 months 2 tuần
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1103 5 months 2 tuần
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
411 5 months 2 tuần
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
784 5 months 2 tuần
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
808 5 months 2 tuần
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
294 5 months 2 tuần

Các trang