Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
689 6 months 2 tuần
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
2016 6 months 2 tuần
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
2056 6 months 2 tuần
Hạc Tân
Hoàn (full) - Bài Cốt Ngật A Tây
1130 6 months 2 tuần
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
751 6 months 2 tuần
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
1136 6 months 2 tuần
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
1724 6 months 2 tuần
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
1096 6 months 4 tuần
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
1878 6 months 4 tuần
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
730 6 months 4 tuần
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
1741 6 months 4 tuần
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
1929 6 months 4 tuần
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1332 6 months 4 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1894 6 months 4 tuần
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
657 6 months 4 tuần
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2079 6 months 4 tuần
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
509 6 months 4 tuần
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
3474 6 months 4 tuần
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2433 6 months 4 tuần
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1347 6 months 4 tuần
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1325 6 months 4 tuần
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1271 7 months 6 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2117 7 months 6 ngày
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1592 7 months 6 ngày
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1915 7 months 6 ngày
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
2029 7 months 6 ngày
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
2678 7 months 6 ngày
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
1021 7 months 6 ngày
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
487 7 months 6 ngày
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
474 7 months 6 ngày
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
429 7 months 6 ngày
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
581 7 months 6 ngày
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
1120 7 months 6 ngày
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
688 7 months 6 ngày
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
734 7 months 6 ngày
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
642 7 months 6 ngày
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
518 7 months 6 ngày
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
703 7 months 6 ngày
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
703 7 months 6 ngày
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
547 7 months 6 ngày
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
798 7 months 6 ngày
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
520 7 months 6 ngày
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
363 7 months 6 ngày
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
350 7 months 6 ngày
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1193 7 months 6 ngày
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
447 7 months 6 ngày
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
446 7 months 6 ngày
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
2880 7 months 6 ngày
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
466 7 months 6 ngày
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
892 7 months 6 ngày

Các trang