Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
51621 2 months 1 tuần
Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1
Hoàn (full) - Tiểu Thọ Tử
107569 4 months 4 tuần
Chấp Ái
Đang ra - Hạt Cát
825 6 months 2 tuần
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
90510 10 months 3 tuần
Thiên Hoàng Quý Trụ
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
16486 1 năm 3 tuần
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
10586 1 năm 1 tháng 1 tháng
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
41228 1 năm 1 tháng 1 tháng
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
13753 1 năm 1 tháng 1 tháng
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
25986 1 năm 1 tháng 1 tháng
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
2951 1 năm 1 tháng 1 tháng
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
37653 1 năm 1 tháng 1 tháng
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
23085 1 năm 2 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
17617 1 năm 2 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
112865 1 năm 2 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
74579 1 năm 2 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2378 1 năm 2 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2657 1 năm 2 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2374 1 năm 2 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1188 1 năm 2 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
1067 1 năm 2 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
1029 1 năm 2 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
1104 1 năm 2 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
949 1 năm 2 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1479 1 năm 2 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
789 1 năm 2 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
665 1 năm 2 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2186 1 năm 2 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
670 1 năm 2 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
2676 1 năm 2 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
1066 1 năm 2 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3532 1 năm 2 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
1014 1 năm 2 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1643 1 năm 2 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
3012 1 năm 2 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
978 1 năm 2 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1350 1 năm 2 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
519 1 năm 2 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1488 1 năm 2 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
1028 1 năm 2 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
741 1 năm 2 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
684 1 năm 2 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
649 1 năm 2 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
2644 1 năm 2 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
714 1 năm 2 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1286 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
1437 1 năm 2 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
430 1 năm 2 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
577 1 năm 2 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1418 1 năm 2 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
420 1 năm 2 months

Các trang