Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1
Hoàn (full) - Tiểu Thọ Tử
103957 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Chấp Ái
Đang ra - Hạt Cát
581 3 months 1 tuần
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
72954 7 months 3 tuần
Thiên Hoàng Quý Trụ
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
12588 9 months 3 tuần
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
10179 10 months 3 ngày
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
32567 10 months 1 tuần
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
10529 10 months 2 tuần
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
20110 10 months 2 tuần
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
2545 10 months 2 tuần
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
29688 10 months 4 tuần
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
18502 11 months 12 giờ
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
14411 11 months 12 giờ
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
93316 11 months 14 giờ
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
56296 11 months 2 ngày
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2173 11 months 1 tuần
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2423 11 months 2 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2193 11 months 2 tuần
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1075 11 months 2 tuần
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
917 11 months 2 tuần
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
876 11 months 2 tuần
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
957 11 months 2 tuần
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
845 11 months 2 tuần
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1316 11 months 2 tuần
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
693 11 months 2 tuần
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
584 11 months 2 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1991 11 months 2 tuần
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
563 11 months 2 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
2459 11 months 2 tuần
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
984 11 months 2 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3351 11 months 2 tuần
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
926 11 months 2 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1558 11 months 2 tuần
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
2857 11 months 2 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
883 11 months 2 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1191 11 months 2 tuần
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
436 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1299 11 months 2 tuần
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
943 11 months 2 tuần
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
643 11 months 2 tuần
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
597 11 months 2 tuần
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
578 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
2406 11 months 2 tuần
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
623 11 months 2 tuần
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1081 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
1335 11 months 2 tuần
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
361 11 months 2 tuần
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1279 11 months 2 tuần
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
350 11 months 2 tuần
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
370 11 months 2 tuần
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
496 11 months 2 tuần

Các trang