Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
150542 1 năm 4 months
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
199414 3 năm 5 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
13249 3 năm 7 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
112354 3 năm 7 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
61625 3 năm 8 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
92291 3 năm 8 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
5045 3 năm 8 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
100638 3 năm 8 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
74566 3 năm 8 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
61740 3 năm 8 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
223924 3 năm 8 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
229317 3 năm 8 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
4021 3 năm 8 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
4479 3 năm 8 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
4035 3 năm 8 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
2575 3 năm 8 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
2753 3 năm 8 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
2535 3 năm 8 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
2690 3 năm 8 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
1999 3 năm 8 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
3158 3 năm 8 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
2009 3 năm 8 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
1635 3 năm 8 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
3622 3 năm 8 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
1766 3 năm 8 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
4220 3 năm 8 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
1914 3 năm 8 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
4970 3 năm 8 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
2401 3 năm 8 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
2519 3 năm 8 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
4241 3 năm 8 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
2156 3 năm 8 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
2710 3 năm 8 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
1467 3 năm 8 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
3623 3 năm 8 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
2043 3 năm 8 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1707 3 năm 8 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
1696 3 năm 8 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
1775 3 năm 8 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
4088 3 năm 8 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
1834 3 năm 8 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
2434 3 năm 8 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
1325 3 năm 8 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
3079 3 năm 8 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
2579 3 năm 8 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
1329 3 năm 8 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
1331 3 năm 8 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
1581 3 năm 8 months
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
1660 3 năm 8 months
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
2035 3 năm 8 months

Các trang