Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hoàng Sủng
Hoàn - Khai Hoa Bất Kết Quả
344 2 ngày 23 giờ
Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Đang ra - Vu Tâm Yên
120 3 ngày 9 giờ
Hoa Thị Chiêu Nguyệt
Hoàn - Lưu Kỳ Kha
448 1 tuần 2 ngày
Minh Cung Truyện
Đang ra - Trác Phương Nghiên
6682 3 tuần 1 ngày
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn - Nhan Nghiêu
148 1 tháng 1 tháng 3 ngày
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn - Hoa Luyến Vân
129 1 tháng 1 tháng 4 ngày
Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi
Hoàn - Bạch Lục
476 1 tháng 1 tháng 5 ngày
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn - Khuyết Danh
554 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn - Triệu Tiểu Miêu
137 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Cầu Nữ
Hoàn - Triệu Hi Chi
364 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Mạc Đạo Vô Tâm
Hoàn - Liễm Chu
373 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi
Hoàn - Mậu Lâm Tu Trúc
637 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tương Quý Phi Truyện
Hoàn - Tô Tiểu Lương
684 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Cung Phi Thượng Vị Ký
Hoàn - Như Ngư Hoa Lạc
1920 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn - Thị Kim
283 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
473 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn - Nam Phong Ca
377 2 months 2 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn - Hồng Dạ
223 2 months 2 ngày
Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
Hoàn - Mạc Chu
212 2 months 2 ngày
Hậu Cung Kế
Hoàn - Lý Hảo
828 2 months 4 ngày
Phượng Tê Thần Cung
Hoàn - Khuynh Thân
362 2 months 5 ngày
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
Hoàn - Nhất Độ Quân Hoa
413 2 months 5 ngày
Hoàng Cung Giả Đương Sự
Hoàn - Thái Vi Thiên
370 2 months 1 tuần
Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Hoàn - Mặc Vũ Bích Ca
311 2 months 1 tuần
Nghề Làm Phi
Hoàn - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
477 2 months 1 tuần
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn - Mạt Trà Khúc Kỳ
1514 2 months 2 tuần
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn - Nam Quang
3301 2 months 2 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn - Anh Tuyết Dực
249 2 months 4 tuần
Tù Phi Tà Vương
Hoàn - Tuyết Nhạn
290 2 months 4 tuần
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn - Tần Giản
441 3 months 2 ngày
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
216 3 months 3 ngày
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
638 3 months 3 ngày
Tướng Phủ Đích Nữ
Đang ra - Trầm Hoan
312 3 months 6 ngày
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
605 3 months 1 tuần
Đích Nữ Nhất Đẳng
Đang ra - Hạ Thái Hậu
508 3 months 1 tuần
Tuyệt Sắc Thái Giám: Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng
Đang ra - Sở Thanh
255 3 months 1 tuần
Hoàn Khố Thế Tử Phi
Đang ra - Tây Tử Tình
1083 3 months 2 tuần
Cung Lược
Hoàn - Vưu Tứ Tỷ
977 3 months 3 tuần
Hệ Thống Sủng Phi
Hoàn - Chu Nữ
378 4 months 1 ngày
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Hoàn - Mê Loạn Giang Sơn
326 4 months 1 ngày
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn - Mạc Linh Linh
331 4 months 4 ngày
Dưỡng Nữ Thành Phi
Hoàn - Phong Ngôn Nhiễm
330 4 months 6 ngày
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn - Cửu Dã Thần Tây
289 4 months 1 tuần
Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu
Hoàn - Thiên Mai
1413 4 months 1 tuần
Dưỡng Thú Thành Phi
Hoàn - Cửu Trọng Điện
208 4 months 2 tuần
Giấc Mộng Đế Vương
Hoàn - Cuồng càng thêm cuồng
1116 4 months 2 tuần
Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
Hoàn - Tử Nguyệt Sa Y
833 4 months 2 tuần
Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội
Hoàn - Như Nhược Yên
546 4 months 3 tuần
Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Hoàn - Dạ Chi Dạ
1239 4 months 3 tuần
Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ
Hoàn - Tô Phù Sơ
837 4 months 3 tuần

Các trang