Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Thiên Hoàng Quý Trụ
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
1529 2 tuần 4 ngày
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
1455 4 tuần 1 ngày
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
6315 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
2244 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
3580 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
1014 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
6364 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
4457 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
3805 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
26082 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
7538 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1424 2 months 5 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
1697 2 months 1 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1588 2 months 1 tuần
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
683 2 months 1 tuần
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
480 2 months 1 tuần
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
433 2 months 1 tuần
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
470 2 months 1 tuần
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
532 2 months 1 tuần
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
659 2 months 1 tuần
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
412 2 months 1 tuần
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
290 2 months 1 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1144 2 months 1 tuần
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
252 2 months 1 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
1678 2 months 1 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2444 2 months 1 tuần
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
639 2 months 1 tuần
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
753 2 months 1 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1286 2 months 1 tuần
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
2367 2 months 1 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
550 2 months 1 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
697 2 months 1 tuần
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
243 2 months 1 tuần
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
776 2 months 1 tuần
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
588 2 months 1 tuần
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
395 2 months 1 tuần
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
325 2 months 1 tuần
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
362 2 months 1 tuần
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
1463 2 months 1 tuần
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
355 2 months 1 tuần
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
612 2 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
911 2 months 1 tuần
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
166 2 months 1 tuần
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
278 2 months 1 tuần
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
804 2 months 1 tuần
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
180 2 months 1 tuần
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
191 2 months 1 tuần
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
260 2 months 1 tuần
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
591 2 months 1 tuần
Tuyệt Sắc Quốc Sư
Hoàn (full) - Mê Dương
474 2 months 1 tuần

Các trang