Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Manh Sủng
Đang ra - Bố Đinh Lưu Ly
81 2 ngày 7 giờ
Độc Sủng Ngốc Hậu
Đang ra - Quyết Tuyệt
72 2 ngày 8 giờ
Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi
Đang ra - Hàm Tiểu Ngu
78 2 ngày 16 giờ
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
354 1 tuần 2 ngày
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
191 1 tuần 2 ngày
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
61 1 tuần 2 ngày
Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
104 1 tuần 3 ngày
Vãn Thiên Hà
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
75 1 tuần 3 ngày
Trọng Sinh Tầm An
Hoàn (full) - Luna Huang
360 1 tuần 3 ngày
Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Hoàn (full) - Nam Chi
37 1 tuần 3 ngày
Vũ Hóa Thành Điền
Hoàn (full) - Du Du Tiên
52 1 tuần 3 ngày
Thịnh Thế Trường An Dạ
Hoàn (full) - Y Y Thủy Nguyệt
67 1 tuần 3 ngày
Ký Sự Hậu Cung
Hoàn (full) - Thập Nguyệt Vi Vi Lương
329 1 tuần 4 ngày
Khuynh Tàn Địa Tẫn
Hoàn (full) - Hạ Nguyệt
105 1 tuần 4 ngày
Hồng Phúc Dao
Hoàn (full) - Neleta
62 1 tuần 4 ngày
Nam Phi Hoặc Chủ
Hoàn (full) - Lăng Thần Vị Hiểu
75 1 tuần 4 ngày
Tịch Chiếu Huề Phương Điện
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
60 1 tuần 5 ngày
Tỉnh Vị Trì
Hoàn (full) - Diệp Phi Bạch
55 1 tuần 5 ngày
Tuyệt Sắc Quốc Sư
Hoàn (full) - Mê Dương
72 1 tuần 5 ngày
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
146 1 tuần 5 ngày
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
54 1 tuần 5 ngày
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
57 1 tuần 6 ngày
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
55 1 tuần 6 ngày
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
30 1 tuần 6 ngày
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
134 1 tuần 6 ngày
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
35 1 tuần 6 ngày
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
107 1 tuần 6 ngày
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
152 2 tuần 16 giờ
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
140 2 tuần 18 giờ
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
232 2 tuần 1 ngày
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
104 2 tuần 2 ngày
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
100 2 tuần 2 ngày
Hoàng Hậu Vô Đức
Hoàn (full) - Tửu Tiểu Thất
637 2 tuần 3 ngày
Tam Nhật Triền Miên
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
105 2 tuần 4 ngày
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
73 2 tuần 4 ngày
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
85 2 tuần 4 ngày
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
67 2 tuần 4 ngày
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
106 2 tuần 4 ngày
Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế
Hoàn (full) - Vân Túy Vũ
287 3 tuần 1 ngày
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
113 3 tuần 1 ngày
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Hoàn (full) - Tình Đa Đa
465 3 tuần 1 ngày
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
113 3 tuần 1 ngày
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
91 3 tuần 4 ngày
Tư Thái Cung Phi
Hoàn (full) - Thanh Triệt Thấu Minh
653 3 tuần 4 ngày
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
90 4 tuần 11 phút
Hậu Đình Hoa
Hoàn (full) - Vạn Sắc
298 4 tuần 3 giờ
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
146 4 tuần 4 giờ
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
273 4 tuần 1 ngày
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
116 4 tuần 1 ngày
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
95 1 tháng 1 tháng 4 giờ

Các trang