Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
342 5 months 2 tuần
Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
272 5 months 2 tuần
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
737 5 months 2 tuần
Hi Nháo Dị Vực 2: Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Hoàn (full) - Tô Du Bính
225 5 months 2 tuần
Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự
Hoàn (full) - Lâm Ngôn
298 5 months 2 tuần
Nương Tử Đừng Chạy
Hoàn (full) - Văn Phi Mộng
507 5 months 2 tuần
Nam Phi Hoặc Chủ
Hoàn (full) - Lăng Thần Vị Hiểu
710 5 months 2 tuần
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
361 5 months 2 tuần
Hồng Phúc Dao
Hoàn (full) - Neleta
427 5 months 2 tuần
Lâm Phong Và Lãnh Huyết
Hoàn (full) - Đê Điệu Chuyển Thân
344 5 months 2 tuần
Mặc Văn Hải
Hoàn (full) - Bạch Huyên
237 5 months 2 tuần
Câu Hồn Tình Nhân
Hoàn (full) - Thẩm Vũ
452 5 months 2 tuần
[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
397 5 months 2 tuần
Yểm Nguyệt
Hoàn (full) - Hoa Dung Đạo
236 5 months 2 tuần
Bội Đức Chi Kiếm
Hoàn (full) - Killer
184 5 months 2 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] Memento
Hoàn (full) - Cẩm Sắt Mỹ Mỹ
228 5 months 2 tuần
Tương Kiến Hoan
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1186 5 months 2 tuần
Vãn Thiên Hà
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
383 5 months 2 tuần
Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
468 5 months 2 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 3: Niệm Nô Kiều
Hoàn (full) - Sắc Như Không
245 5 months 2 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Hoàn (full) - Ôn Nhu Tiểu Sương
524 5 months 2 tuần
Sa Trường Lỗ Ái
Hoàn (full) - Thiểm Ảnh Hồ
269 5 months 2 tuần
Thịnh Thế Trường An Dạ
Hoàn (full) - Y Y Thủy Nguyệt
1493 5 months 2 tuần
Thần Ma Hệ Liệt – Bộ 1: Trọng Quang
Hoàn (full) - Thập Thế
273 5 months 2 tuần
Mại Thái Lang
Hoàn (full) - Băng Đế
456 5 months 2 tuần
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
460 5 months 2 tuần
Như Lâm Đại Địch
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
337 5 months 2 tuần
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
741 5 months 2 tuần
Quân Mạc Vũ
Hoàn (full) - Mỗ Tại Tư
486 5 months 2 tuần
Tình Động
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
438 5 months 2 tuần
Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Mê Âm
315 5 months 2 tuần
Thanh Mai Sự
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
314 5 months 2 tuần
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
1854 5 months 2 tuần
Mại Nhục
Hoàn (full) - Nhậm Chi
502 5 months 2 tuần
Úc Nhiễm Trần
Hoàn (full) - Tần Tử Độc Sư
958 5 months 2 tuần
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
263 5 months 2 tuần
Túy Tỉnh Mại Thân
Hoàn (full) - Nga Phi
279 5 months 2 tuần
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
273 5 months 2 tuần
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
317 5 months 2 tuần
Bỉ Ngạn
Hoàn (full) - Huyết Nguyệt Ly Hồn
548 5 months 2 tuần
Mua Nam Thê
Hoàn (full) - Lão Miêu
406 5 months 2 tuần
Bá Tình Thủ Ái
Hoàn (full) - Nam Quân
440 5 months 2 tuần
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
165 5 months 2 tuần
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
284 5 months 2 tuần
Nhân Thú Loạn
Hoàn (full) - Mộc Hi
293 5 months 2 tuần
Xà Yêu – Quân Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Phu Nhân
363 5 months 2 tuần
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
267 5 months 2 tuần
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
307 5 months 2 tuần
Tặc Nhân
Hoàn (full) - Phùng Quân (TQ)
185 5 months 2 tuần
Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối
Hoàn (full) - Mặc Thanh
188 5 months 2 tuần

Các trang