Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
440 8 months 4 tuần
Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
361 8 months 4 tuần
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
885 8 months 4 tuần
Hi Nháo Dị Vực 2: Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Hoàn (full) - Tô Du Bính
279 8 months 4 tuần
Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự
Hoàn (full) - Lâm Ngôn
387 8 months 4 tuần
Nương Tử Đừng Chạy
Hoàn (full) - Văn Phi Mộng
663 8 months 4 tuần
Nam Phi Hoặc Chủ
Hoàn (full) - Lăng Thần Vị Hiểu
778 8 months 4 tuần
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
428 8 months 4 tuần
Hồng Phúc Dao
Hoàn (full) - Neleta
495 8 months 4 tuần
[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
443 8 months 4 tuần
Yểm Nguyệt
Hoàn (full) - Hoa Dung Đạo
286 8 months 4 tuần
Lâm Phong Và Lãnh Huyết
Hoàn (full) - Đê Điệu Chuyển Thân
423 8 months 4 tuần
Mặc Văn Hải
Hoàn (full) - Bạch Huyên
303 8 months 4 tuần
Câu Hồn Tình Nhân
Hoàn (full) - Thẩm Vũ
559 8 months 4 tuần
Bội Đức Chi Kiếm
Hoàn (full) - Killer
231 8 months 4 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] Memento
Hoàn (full) - Cẩm Sắt Mỹ Mỹ
331 8 months 4 tuần
Tương Kiến Hoan
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1284 8 months 4 tuần
Mại Thái Lang
Hoàn (full) - Băng Đế
509 8 months 4 tuần
Vãn Thiên Hà
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
447 8 months 4 tuần
Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
549 8 months 4 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 3: Niệm Nô Kiều
Hoàn (full) - Sắc Như Không
292 8 months 4 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Hoàn (full) - Ôn Nhu Tiểu Sương
577 8 months 4 tuần
Sa Trường Lỗ Ái
Hoàn (full) - Thiểm Ảnh Hồ
324 8 months 4 tuần
Thịnh Thế Trường An Dạ
Hoàn (full) - Y Y Thủy Nguyệt
2894 8 months 4 tuần
Thần Ma Hệ Liệt – Bộ 1: Trọng Quang
Hoàn (full) - Thập Thế
364 8 months 4 tuần
Tình Động
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
526 8 months 4 tuần
Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Mê Âm
358 8 months 4 tuần
Thanh Mai Sự
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
386 8 months 4 tuần
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
518 8 months 4 tuần
Như Lâm Đại Địch
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
404 8 months 4 tuần
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
831 8 months 4 tuần
Quân Mạc Vũ
Hoàn (full) - Mỗ Tại Tư
550 8 months 4 tuần
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
2023 8 months 4 tuần
Mại Nhục
Hoàn (full) - Nhậm Chi
546 8 months 4 tuần
Úc Nhiễm Trần
Hoàn (full) - Tần Tử Độc Sư
1026 8 months 4 tuần
Bỉ Ngạn
Hoàn (full) - Huyết Nguyệt Ly Hồn
653 8 months 4 tuần
Mua Nam Thê
Hoàn (full) - Lão Miêu
459 8 months 4 tuần
Bá Tình Thủ Ái
Hoàn (full) - Nam Quân
507 8 months 4 tuần
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
344 8 months 4 tuần
Túy Tỉnh Mại Thân
Hoàn (full) - Nga Phi
345 8 months 4 tuần
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
348 8 months 4 tuần
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
368 8 months 4 tuần
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
353 8 months 4 tuần
Nhân Thú Loạn
Hoàn (full) - Mộc Hi
398 8 months 4 tuần
Xà Yêu – Quân Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Phu Nhân
486 8 months 4 tuần
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
217 8 months 4 tuần
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
339 8 months 4 tuần
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
378 8 months 4 tuần
Tặc Nhân
Hoàn (full) - Phùng Quân (TQ)
252 8 months 4 tuần
Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối
Hoàn (full) - Mặc Thanh
231 8 months 4 tuần

Các trang