Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
635 3 months 1 tuần
Hi Nháo Dị Vực 2: Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Hoàn (full) - Tô Du Bính
201 3 months 1 tuần
Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự
Hoàn (full) - Lâm Ngôn
222 3 months 1 tuần
Nương Tử Đừng Chạy
Hoàn (full) - Văn Phi Mộng
414 3 months 1 tuần
Nam Phi Hoặc Chủ
Hoàn (full) - Lăng Thần Vị Hiểu
656 3 months 1 tuần
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
312 3 months 1 tuần
Hồng Phúc Dao
Hoàn (full) - Neleta
381 3 months 1 tuần
Câu Hồn Tình Nhân
Hoàn (full) - Thẩm Vũ
384 3 months 1 tuần
[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
343 3 months 1 tuần
Yểm Nguyệt
Hoàn (full) - Hoa Dung Đạo
205 3 months 1 tuần
Lâm Phong Và Lãnh Huyết
Hoàn (full) - Đê Điệu Chuyển Thân
281 3 months 1 tuần
Mặc Văn Hải
Hoàn (full) - Bạch Huyên
193 3 months 1 tuần
Bội Đức Chi Kiếm
Hoàn (full) - Killer
150 3 months 1 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] Memento
Hoàn (full) - Cẩm Sắt Mỹ Mỹ
180 3 months 1 tuần
Tương Kiến Hoan
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1124 3 months 1 tuần
Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
421 3 months 1 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 3: Niệm Nô Kiều
Hoàn (full) - Sắc Như Không
203 3 months 1 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Hoàn (full) - Ôn Nhu Tiểu Sương
488 3 months 1 tuần
Sa Trường Lỗ Ái
Hoàn (full) - Thiểm Ảnh Hồ
224 3 months 1 tuần
Thịnh Thế Trường An Dạ
Hoàn (full) - Y Y Thủy Nguyệt
701 3 months 1 tuần
Thần Ma Hệ Liệt – Bộ 1: Trọng Quang
Hoàn (full) - Thập Thế
225 3 months 1 tuần
Mại Thái Lang
Hoàn (full) - Băng Đế
414 3 months 1 tuần
Vãn Thiên Hà
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
337 3 months 1 tuần
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
420 3 months 1 tuần
Như Lâm Đại Địch
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
295 3 months 1 tuần
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
670 3 months 1 tuần
Quân Mạc Vũ
Hoàn (full) - Mỗ Tại Tư
437 3 months 1 tuần
Tình Động
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
365 3 months 1 tuần
Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Mê Âm
292 3 months 1 tuần
Thanh Mai Sự
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
272 3 months 1 tuần
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
1748 3 months 1 tuần
Mại Nhục
Hoàn (full) - Nhậm Chi
462 3 months 1 tuần
Úc Nhiễm Trần
Hoàn (full) - Tần Tử Độc Sư
905 3 months 1 tuần
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
199 3 months 1 tuần
Túy Tỉnh Mại Thân
Hoàn (full) - Nga Phi
230 3 months 1 tuần
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
225 3 months 1 tuần
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
273 3 months 1 tuần
Bỉ Ngạn
Hoàn (full) - Huyết Nguyệt Ly Hồn
458 3 months 1 tuần
Mua Nam Thê
Hoàn (full) - Lão Miêu
366 3 months 1 tuần
Bá Tình Thủ Ái
Hoàn (full) - Nam Quân
396 3 months 1 tuần
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
134 3 months 1 tuần
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
239 3 months 1 tuần
Nhân Thú Loạn
Hoàn (full) - Mộc Hi
245 3 months 1 tuần
Xà Yêu – Quân Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Phu Nhân
297 3 months 1 tuần
Tặc Nhân
Hoàn (full) - Phùng Quân (TQ)
150 3 months 1 tuần
Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối
Hoàn (full) - Mặc Thanh
150 3 months 1 tuần
Dị Thế Tình Duyến
Hoàn (full) - Phong Duy
195 3 months 1 tuần
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
225 3 months 1 tuần
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
247 3 months 1 tuần
[Bàng Sách] Phượng Thê Ngô
Hoàn (full) - Mộng Hành Trường An Đạo
215 3 months 1 tuần

Các trang