Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phong Quá Vũ Lưu Vân
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
451 1 năm 2 months
Ký Hiệu
Hoàn (full) - Thiên Sứ J
525 1 năm 2 months
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
594 1 năm 2 months
Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
592 1 năm 2 months
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
1087 1 năm 2 months
Hi Nháo Dị Vực 2: Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Hoàn (full) - Tô Du Bính
386 1 năm 2 months
Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự
Hoàn (full) - Lâm Ngôn
524 1 năm 2 months
Nương Tử Đừng Chạy
Hoàn (full) - Văn Phi Mộng
878 1 năm 2 months
Nam Phi Hoặc Chủ
Hoàn (full) - Lăng Thần Vị Hiểu
886 1 năm 2 months
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
550 1 năm 2 months
Hồng Phúc Dao
Hoàn (full) - Neleta
602 1 năm 2 months
Lâm Phong Và Lãnh Huyết
Hoàn (full) - Đê Điệu Chuyển Thân
569 1 năm 2 months
Mặc Văn Hải
Hoàn (full) - Bạch Huyên
411 1 năm 2 months
Câu Hồn Tình Nhân
Hoàn (full) - Thẩm Vũ
720 1 năm 2 months
[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
540 1 năm 2 months
Yểm Nguyệt
Hoàn (full) - Hoa Dung Đạo
389 1 năm 2 months
Bội Đức Chi Kiếm
Hoàn (full) - Killer
323 1 năm 2 months
[Thử Miêu Đồng Nhân] Memento
Hoàn (full) - Cẩm Sắt Mỹ Mỹ
503 1 năm 2 months
Tương Kiến Hoan
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1423 1 năm 2 months
Vãn Thiên Hà
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
549 1 năm 2 months
Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
660 1 năm 2 months
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 3: Niệm Nô Kiều
Hoàn (full) - Sắc Như Không
394 1 năm 2 months
[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Hoàn (full) - Ôn Nhu Tiểu Sương
692 1 năm 2 months
Sa Trường Lỗ Ái
Hoàn (full) - Thiểm Ảnh Hồ
407 1 năm 2 months
Thịnh Thế Trường An Dạ
Hoàn (full) - Y Y Thủy Nguyệt
5366 1 năm 2 months
Thần Ma Hệ Liệt – Bộ 1: Trọng Quang
Hoàn (full) - Thập Thế
496 1 năm 2 months
Mại Thái Lang
Hoàn (full) - Băng Đế
610 1 năm 2 months
Thanh Mai Sự
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
500 1 năm 2 months
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
619 1 năm 2 months
Như Lâm Đại Địch
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
562 1 năm 2 months
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
982 1 năm 2 months
Quân Mạc Vũ
Hoàn (full) - Mỗ Tại Tư
659 1 năm 2 months
Tình Động
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
698 1 năm 2 months
Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Mê Âm
441 1 năm 2 months
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
2225 1 năm 2 months
Mại Nhục
Hoàn (full) - Nhậm Chi
631 1 năm 2 months
Úc Nhiễm Trần
Hoàn (full) - Tần Tử Độc Sư
1157 1 năm 2 months
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
489 1 năm 2 months
Túy Tỉnh Mại Thân
Hoàn (full) - Nga Phi
450 1 năm 2 months
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
465 1 năm 2 months
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
486 1 năm 2 months
Bỉ Ngạn
Hoàn (full) - Huyết Nguyệt Ly Hồn
823 1 năm 2 months
Mua Nam Thê
Hoàn (full) - Lão Miêu
554 1 năm 2 months
Bá Tình Thủ Ái
Hoàn (full) - Nam Quân
625 1 năm 2 months
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
313 1 năm 2 months
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
485 1 năm 2 months
Nhân Thú Loạn
Hoàn (full) - Mộc Hi
564 1 năm 2 months
Xà Yêu – Quân Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Phu Nhân
679 1 năm 2 months
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
451 1 năm 2 months
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
523 1 năm 2 months

Các trang