Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
619 10 months 1 tuần
Hí Quân Nhập Hoài
Hoàn (full) - Duật Kiều
302 10 months 1 tuần
Nam thê của Tể tướng
Hoàn (full) - Mạc Tà
881 10 months 1 tuần
Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp
Hoàn (full) - Mộc Dao
3039 10 months 1 tuần
Huề Thủ Thiên Nhai
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
369 10 months 1 tuần
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
369 10 months 1 tuần
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
510 10 months 1 tuần
Hán Thủy Đan Ưng
Hoàn (full) - Tiêu
285 10 months 1 tuần
Hoa Miên Liễu Túc
Hoàn (full) - Hàn Y
375 10 months 1 tuần
Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày
Hoàn (full) - 5 Ngốc
518 10 months 1 tuần
Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn
Hoàn (full) - Trần Thế Công Chủ
262 10 months 1 tuần
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
574 10 months 1 tuần
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
555 10 months 1 tuần
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
404 10 months 1 tuần
Thanh Dục Tuyết Chủ
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
347 10 months 1 tuần
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
2302 10 months 1 tuần
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu
Hoàn (full) - Tự Từ
398 10 months 1 tuần
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký - Khánh Trúc Nan Thư
Hoàn (full) - Tự Từ
348 10 months 1 tuần
Thanh Sơn Lục Thủy
Hoàn (full) - Bắc Tiểu An
360 10 months 1 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
333 10 months 1 tuần
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
377 10 months 1 tuần
Biện Kinh Trường Đoản Sự Hệ Liệt
Hoàn (full) - Duẫn Tử Hiên
259 10 months 1 tuần
Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ
Hoàn (full) - Lưu Ly Châu Ki
328 10 months 1 tuần
Kim Tịch Túy
Hoàn (full) - Nghiên Tiếu
615 10 months 1 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
394 10 months 1 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
406 10 months 1 tuần
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư
Hoàn (full) - Tự Từ
404 10 months 1 tuần
Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất
Hoàn (full) - Cẩm Dương Thiên
812 10 months 1 tuần
Đãi Trọng Đầu
Hoàn (full) - Tạm Xuyên Mã Giáp
382 10 months 1 tuần
Long Mặc
Hoàn (full) - Củ Nhược Củ Nhược
325 10 months 1 tuần
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
421 10 months 1 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
473 10 months 1 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
444 10 months 1 tuần
Quỷ Đoạn Tình Thương
Hoàn (full) - Hồng Hà
279 10 months 1 tuần
Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi
Hoàn (full) - A Thất
313 10 months 1 tuần
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
364 10 months 1 tuần
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
593 10 months 1 tuần
Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Mao Điểu
1441 10 months 1 tuần
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1019 10 months 1 tuần
Sủng Vật Yêu Tinh
Hoàn (full) - Tiểu Hoa Cửu Cửu
400 10 months 1 tuần
Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
586 10 months 1 tuần
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
336 10 months 1 tuần
Nô Tài Tình Nhân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
385 10 months 1 tuần
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1219 10 months 1 tuần
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
330 10 months 1 tuần
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
425 10 months 1 tuần
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
347 10 months 1 tuần
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
469 10 months 1 tuần
Phong Quá Vũ Lưu Vân
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
365 10 months 1 tuần
Ký Hiệu
Hoàn (full) - Thiên Sứ J
446 10 months 1 tuần

Các trang