Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
Hoàn (full) - Nhược Ương Quân
576 1 năm 2 months
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
576 1 năm 2 months
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
613 1 năm 2 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
741 1 năm 2 months
Hí Quân Nhập Hoài
Hoàn (full) - Duật Kiều
377 1 năm 2 months
Nam thê của Tể tướng
Hoàn (full) - Mạc Tà
1017 1 năm 2 months
Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp
Hoàn (full) - Mộc Dao
3461 1 năm 2 months
Huề Thủ Thiên Nhai
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
444 1 năm 2 months
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
458 1 năm 2 months
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký - Khánh Trúc Nan Thư
Hoàn (full) - Tự Từ
417 1 năm 2 months
Hán Thủy Đan Ưng
Hoàn (full) - Tiêu
371 1 năm 2 months
Hoa Miên Liễu Túc
Hoàn (full) - Hàn Y
464 1 năm 2 months
Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày
Hoàn (full) - 5 Ngốc
599 1 năm 2 months
Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn
Hoàn (full) - Trần Thế Công Chủ
326 1 năm 2 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
684 1 năm 2 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
651 1 năm 2 months
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
507 1 năm 2 months
Thanh Dục Tuyết Chủ
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
415 1 năm 2 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
2645 1 năm 2 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu
Hoàn (full) - Tự Từ
514 1 năm 2 months
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
573 1 năm 2 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
532 1 năm 2 months
Thanh Sơn Lục Thủy
Hoàn (full) - Bắc Tiểu An
441 1 năm 2 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
423 1 năm 2 months
Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất
Hoàn (full) - Cẩm Dương Thiên
905 1 năm 2 months
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
475 1 năm 2 months
Biện Kinh Trường Đoản Sự Hệ Liệt
Hoàn (full) - Duẫn Tử Hiên
327 1 năm 2 months
Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ
Hoàn (full) - Lưu Ly Châu Ki
403 1 năm 2 months
Kim Tịch Túy
Hoàn (full) - Nghiên Tiếu
685 1 năm 2 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
458 1 năm 2 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
519 1 năm 2 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư
Hoàn (full) - Tự Từ
485 1 năm 2 months
Đãi Trọng Đầu
Hoàn (full) - Tạm Xuyên Mã Giáp
445 1 năm 2 months
Long Mặc
Hoàn (full) - Củ Nhược Củ Nhược
382 1 năm 2 months
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
492 1 năm 2 months
Quỷ Đoạn Tình Thương
Hoàn (full) - Hồng Hà
362 1 năm 2 months
Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi
Hoàn (full) - A Thất
381 1 năm 2 months
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
435 1 năm 2 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
714 1 năm 2 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
431 1 năm 2 months
Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Mao Điểu
1644 1 năm 2 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1288 1 năm 2 months
Sủng Vật Yêu Tinh
Hoàn (full) - Tiểu Hoa Cửu Cửu
493 1 năm 2 months
Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
682 1 năm 2 months
Nô Tài Tình Nhân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
484 1 năm 2 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1418 1 năm 2 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
421 1 năm 2 months
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
507 1 năm 2 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
439 1 năm 2 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
577 1 năm 2 months

Các trang